A szeretet nyelve

Posted by
Hadházy Ákos
>Nem hiszem, hogy Ferenc pápát tájékoztatták arról, hogy a képen vigyorgó Tiborcz az Európai Csalás Ellenes Hivatal szerint is elcsalt 3 milliárd forintot. Valószínűleg Hatvanpusztáról sem tud, a többiről nem is beszélve.
Így történhetett, hogy a propaganda egyelőre, ahogyan várható volt, teljes győzelemként élheti meg a látogatást. A pápa nagyon jó és nagyon bölcs ember, a Jóisten ereje is hatalmas, mégsem hiszem, hogy nagyon sok hívőt győzött volna meg az egyházfő arról, hogy amit Orbán csinál, szembe megy Jézus minden tanításával és az egyetemes emberi értékekkel is. Pedig nagyon komoly mondatokat mondott Ferenc, pl:
“Soha ne feledjük, az evangélium középpontjában a szegények és a rászorulók állnak, és ez „izgalmas kihívás elé állít bennünket, hogy az általunk vallott hit ne legyen egy életidegen szekta foglya és ne váljon áldozatává egyfajta »lelki egoizmusnak« vagyis egy olyan lelkiségnek, amelyet a saját belső nyugalmam és elégedettségem érdekében alakítok ki”.
“Ez az a tanúságtétel, amely a kötelességünk: együttérzés mindenki, különösen is azok iránt, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Olyan egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét, egy olyan egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghall és megért, még a legtávolabb állók is, még azok is, akik nem hisznek”
„A 27 nemzetet tömörítő EU számára, amely a népek közötti hidakra épül, szükséges mindegyikük hozzájárulása, anélkül, hogy ez bármelyikük egyediségét csorbítaná. Olyan Európára gondolok – mondta -, amely nem válik a részei túszává, és az önmagára hivatkozó populizmus áldozatává”. (Amikor ezt mondta a pápa, állítólag felnézett a papírból és Orbánra tekintett.)
“Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő” (István királytól idézve)
De az álszent propaganda országában ezeket sajnos csak azok fogják meghallani, akiknek nem mondott újdonságot.