Bólints, bús árvalányhaj, tündökölj turul!

 Fónyad Gábor: Amikor Jézus a Hortobágyon járt ● K A R Á C S O N Y I A J

Continue reading

%d bloggers like this: