Ünnepi Kavarás

Czene Gábor >Az ellenzék, fogalmazzunk megengedően, nem követett el mindent, hogy szimbolikus térnyeréssel a főváros utcáin demonstrálja az erejét. „Orbán

Continue reading

Hova tűnt a sok virág?

A Magyar Békekör március 15-én emlékezett meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Simó Endre elnök és Salga István alelnök a Fiumei úti temetőben megkoszorúzta Batthyány Lajos és Kossuth Lajos sírját, és koszorút helyezett el az 1848-as hősök emlékoszlopánál. De tettek egy felfedezést is. Sem a köztársasági elnök, sem a kormány, sem az országgyűlés nevében egyetlen szál virágot sem helyeztek el Batthyány Lajos, és Kossuth Lajos sírján, sem pedig az 1848-as magyar hősök emlékművénél.

Civil szervezetek március 15-i nyilatkozata

Közös értékeink – a Civilizáció nyilatkozata
Alulírott civil szervezetek közleménye 2019. március 15. alkalmából
Mindenki civil, aki tesz azért, hogy világunk és benne Magyarország jobb és élhetőbb hely legyen, ahol mindenki méltóságát és jogait tiszteletben tartják, és ahol a lemaradóktól sem fordulnak el. Ehhez függetlenségünk megőrzése, a vélemény- és világnézeti szabadság biztosítása kell, a békés, félelem nélküli légkör mindannyiunk érdeke. Ennek megteremtése a mindenkori magyar kormány kötelessége. Nekünk, állampolgároknak pedig felelősségünk, hogy részt vegyünk ennek kialakításában és megőrzésében.
Mi, a nyilatkozatot aláíró civil szervezetek:
kiállunk az állampolgári önszerveződés szabadságáért és a közügyekben való demokratikus állampolgári részvétel jogáért;
támogatjuk az érdekeikért és jövőjükért kiálló közösségeket;
dolgozunk azért, hogy Magyarországon mindenkinek érvényesülhessenek az emberi jogai;
kiállunk a kisebbségek jogaiért, az elesettekért, és fontosnak tartjuk a szolidaritást: közösen cselekszünk a bármilyen szempontból hátrányos helyzetben élőkért;
védjük Magyarország természeti kincseit és értékeit;
fellépünk a civilek, civil szervezetek, állampolgári önszerveződések megfélemlítése, mozgásterének szűkítése ellen, küzdünk a civil szektor önállóságáért és függetlenségéért;
megosztjuk egymással és a hasonló célú szervezetekkel tudásunkat és tapasztalatainkat a demokratikus részvétel és a sokszínű civil társadalom lehetőségeinek bővítése érdekében.
Meggyőződésünk, hogy csak egy sokféle, virágzó és félelemmentes civil közösség adhat jó válaszokat a társadalmi problémákra. Csak egy sokszínű ország tud új és innovatív válaszokat ajánlani a kihívásokra úgy, hogy közben tiszteletben tartja állampolgárai méltóságát és a közösség hagyományait.
Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalom csak akkor lehet szabad, erős és szolidáris, ha az állampolgároknak joguk és lehetőségük van az őket érintő ügyek együttes megvitatására és megoldására. Ennek egyik módja, hogy a polgárok önszerveződő közösségekben, aktív részvétellel járulnak hozzá a társadalmi nyilvánosságban folyó párbeszédhez, és cselekednek maguk és társaik érdekében, függetlenül a mindenkori politikai vezetéstől, pártoktól.
Az állam működéséhez szükség van politikai döntéshozatalra, erre a mindenkori kormány nyer felhatalmazást. A kormánynak pedig kötelessége a vélemények sokszínűségének figyelembe vétele, változatos szakmai álláspontok megismerése, és mérlegelése a döntések megalapozása során. A nyilatkozatot aláíró szervezetek fontos feladata, hogy támogassák a magyar társadalom tagjait érdekeik képviseletében, demokratikus jogaik, emberi méltóságuk és értékeik megőrzésében az élet minden területén.
Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a számára fontos célok mellett kiálljon, és azokért polgártársaival közösségekben, civil szerveződésekben cselekedjen. Az állam felelőssége, hogy ennek feltételeit biztosítsa. Ezért követeljük, hogy:
a kormány állítsa vissza és működtesse a társadalmi részvétel, vita és egyeztetés valódi fórumait, biztosítsa az érdemi civil tájékozódás és beleszólás lehetőségét a döntéselőkészítésben és -hozatalban;
a kormány azonnal vessen véget a független civil szervezetek romboló, hazug megbélyegzésének és lejáratásának a közbeszédben;
a kormány és intézményei nyílt, átlátható és részrehajlástól mentes elosztási eljárásokkal anyagilag is támogassa a civil szervezeteket fenti feladataik betöltésében;
az Országgyűlés haladéktalanul vonja vissza a civileket megbélyegző, munkájukat korlátozó törvényeket (“regisztrációs” törvény, “Stop Soros” csomag), és az érintettek bevonásával vizsgálja felül a civil szervezetek működését szabályozó előírásokat.
A nyilatkozat aláírói elkötelezettek abban, hogy együttműködnek a fentiek érvényesítése, az állampolgári önszerveződés és önrendelkezés fenntartása, a szabad és független civil szektor fejlesztése érdekében. Tudásunkkal és rendszeres közös fellépéssel segítjük egymást, hogy külön-külön és együtt is tehessünk azért, hogy Magyarország mindenki számára békés és jó hely legyen.

Arc és harc

Ágoston Hugó
Van egy ország, amely március idusán történelmének legtisztább fordulatát ünnepli. Ez az ország mára kettészakadt. Részei közt a határ nem a térképen húzódik, hanem közösségeken, családokon, viszonyokon belül. És nem tudom, melyik ennek a kettészakadt lelkű országnak az igazi arca.

%d bloggers like this: