Az Ukrán Elnök Béketerve a G-20-ak ülésén (Bali, 2022. november 15.)

Posted by

A szerkesztő megjegyzése: Alább olvasható az Ukrán Elnöki Hivatal közlése alapján Volodimir
Zelenszkij béketervének nem hivatalos fordítása. A teljes szöveg, amely a magyar médiában nem
kapott helyet. Azért is fontosnak tartom ezt a tervezetet megismerni, még ha kissé hosszú is, mert a
magyar miniszterelnök lépten-nyomon a béke angyalaként igyekszik magát beállítani. Ugyanakkor
ezekről az abszolút reális és jogos ukrán feltételekről egyetlen szó sem hangzik el a szájából. A
magyar kormány által uralt média elhallgatja az emberek elől az ukrajnai háború véres valóságát. Mi
több, a miniszterelnökkel karöltve folyamatosan háborús hisztériát kelt, és azt hangoztatja, hogy
„Magyarország, akarata ellenére, lassan belesodródik a háborúba”. Ne hagyjuk, hogy a magyar
miniszterelnök lassan belesodorjon bennünket egy gyilkos háborúba!
Tisztelt Widodo Elnök Úr! Kedves kollégák! A világ többsége, amely mellettünk áll!
Ukránul szólítom meg önöket, de az asztalon mindegyikük előtt megtalálhatók a javaslataink az Önök
saját nyelvén, az önök iránti tisztelet bizonyítékául.
Nemrég tértem vissza fővárosunkba Herszon városából. Herszon országunk déli részének egyik
kulcsfontosságú városa, és az egyetlen regionális központ, amelyet Oroszországnak február 24-e után
sikerült elfoglalnia. Most Herszon már felszabadult.
Mit jelent ez? Ukrajna számára Honvédségünk felszabadító hadművelete számos történelmi csatára
emlékeztet, amelyek a múlt háborúinak fordulópontjaivá váltak. Azok a csaták olyan változásokat
jelképeztek, amelyek után az emberek már tudták, ki lesz a győztes, de a végső győzelemért még meg
kellett küzdeni. A D-Day-hez tudnám hasonlítani ezt a pillanatot¸ amikor a szövetségesek partra
szálltak Normandiában. Ez még nem a végső pillanat volt a gonosz elleni küzdelemben, de már
meghatározta az események egész további menetét. Pontosan ezt érezzük most. Most – amikor
Herszon felszabadul.
Még egy darabig harcolnunk kell, amíg az egész földünket felszabadítjuk a „Ruszistáktól” (SIC!)…
Harcolni! Ha azonban a győzelem mindenképpen a miénk lesz, és ebben biztosak vagyunk, akkor nem
kellene megpróbálnunk megvalósítani az elképzelésünket a békéről, amellyel életek ezreit
menthetjük meg, és megóvhatjuk a világot a további destabilizációtól?
Ezért szeretném bemutatni Önöknek a békéhez vezető útról alkotott víziónkat – hogyan érhetjük el
azt. Nem csak nekünk, hanem mindannyiótoknak, szövetségeseiteknek és partnereiteknek is. Idén
szeptemberben az ENSZ Közgyűlésén tett nyilatkozatomban már bemutattam Ukrajna béketervét,
amely a béke terve a világ számára. Amikor a világ azt remélte, hogy végre felépül a világjárvány
csapásaiból, az orosz háború új, globális kihívások egész sorát váltotta ki. Ezt meg kell állítani! Van
egy sor feladat, amit végre kell hajtani. Azt akarom, hogy az erről szóló beszélgetés nyilvános legyen,
ne a színfalak mögött történjék. Azt akarom, hogy konkrétan, és nem nagy vonalakban kerüljön
megtárgyalásra. Talán túllépem a megadott időkorlátot.
De a béke kérdése megéri.
Azt akarom, hogy ez az agresszív orosz háború igazságosan és az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi
jog alapján érjen véget. Nem „valahogy” – ahogyan azt António Guterres ENSZ-főtitkár találóan
megfogalmazta. Ukrajnának nem szabad felajánlani, hogy a lelkiismeretével, szuverenitásával,
területével és függetlenségével kössön kompromisszumot. Tiszteletben tartjuk a szabályokat, és

mindenkor szavunknak állunk. Ukrajna mindig is vezető szerepet töltött be a békefenntartó
erőfeszítésekben, és ennek a világ is tanúja volt. És ha Oroszország azt mondja, hogy állítólag véget
akar vetni ennek a háborúnak, hadd bizonyítsa ezt tettekkel. Úgy tűnik azonban, hogy nem lehet
megbízni Oroszország szavaiban, és nem lesz Minszk-3, amelyet Oroszország az aláírás után azonnal
megszegne.
Ha nincsenek konkrét lépések a béke helyreállítására, az azt jelenti, hogy Oroszország egyszerűen
újra be akarja csapni mindnyájatokat, meg akarja téveszteni a világot, és le akarja állítani a háborút,
amikor vereségei különösen figyelemreméltóvá váltak. Ne engedjük meg, hogy Oroszország időt
nyerve újraépítse erőit, majd újabb globális terror- és destabilizációs folyamatot indítson.
Meggyőződésem, hogy most van az az idő, amikor az orosz pusztító háborút meg kell és meg is lehet
állítani.
Itt vannak tehát Ukrajna javaslatai:
Az első a radioaktív – és nukleáris biztonság.
Senkinek sincs joga radioaktív katasztrófával zsarolni a világot. Ez egy axióma. Oroszország azonban
az egész világ szeme láttára radioaktív bombát csinált Zaporizsja atomerőművünkből, amely
bármelyik pillanatban felrobbanhat. Hová fog menni a radioaktív felhő? Talán az EU területe felé.
Talán Törökországba. Talán a Közel-Keletre. Bűncselekménynek tartom még egy ilyen forgatókönyv
hipotetikus lehetőségét is! A radioaktív biztonságot helyre kell állítani. A NAÜ már adott megfelelő
ajánlásokat, amelyek megerősítik az általunk többször felvetett kockázatokat. Ezért Oroszországnak
haladéktalanul ki kell vonnia minden fegyveresét a Zaporizsja Atomerőmű területéről. Az állomást
haladéktalanul át kell adni a NAÜ és az ukrán személyzet fennhatósága alá. Az állomás normál
elektromos hálózatra kapcsolását azonnal helyre kell állítani, hogy a reaktorok stabilitását semmi ne
veszélyeztesse.
Javasoltuk, hogy az összes ukrán atomerőműbe küldjenek NAÜ-missziókat – ez összesen 15
atomerőmű, amelyből négy és a csornobili üzem, amelyet lezártak és konzerválás alatt áll. Az ilyen
küldetések ellenőrizhetik, hogy az ukrán nukleáris létesítmények elleni ellenséges tevékenység
valóban megszűnt-e.
Mennyi ideig tart a megvalósítás? Oroszország már holnap megkezdheti a Zaporizsjai Atomerőmű
demilitarizálását, ha valóban készen áll az általa megsértett radioaktív biztonság helyreállítására.
Ugyanez vonatkozik a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos őrült fenyegetésekre, amelyekhez orosz
tisztviselők folyamodnak. A nukleáris zsarolásra nincs és nem is lehet kifogás. És köszönöm, kedves G-
19, hogy ezt világossá tetted.
Mennyi ideig tart a megvalósítás? Oroszország már holnap megkezdheti a Zaporizzzsja Atomerőmű
demilitarizálását, ha valóban készen áll az általa megsértett radioaktív biztonság helyreállítására.

Ugyanez vonatkozik a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos őrült fenyegetésekre, amelyekhez orosz
tisztviselők folyamodnak. A nukleáris zsarolásra nincs és nem is lehet kifogás. És köszönöm, kedves G-
19, hogy ezt világossá tetted. Kérem azonban, használják fel minden erejüket annak érdekében, hogy
Oroszország felhagyjon a nukleáris fenyegetésekkel. Az ilyen törekvések alapja a Budapesti
Memorandum és az aláíró államok adottságai lehetnek.
A második kihívás az élelmezésbiztonság.

Az ENSZ, a Törökország és más partnerek erőteljes részvételének köszönhetően megmutattuk, hogy a
kevesek együttműködése hogyan tudja helyreállítani sokak élelmezésbiztonságát. Úgy gondolom,
hogy a gabonaexport-kezdeményezésünk határozatlan idejű meghosszabbítást érdemel – függetlenül
attól, hogy mikor ér véget a háború. Az élelemhez való jog a világon minden ember alapvető joga.
Július óta Ukrajna több mint 10 millió tonna élelmiszert exportált tengeri úton. Az exportot havonta
több millió tonnával tudjuk növelni. Ezért javaslom a gabonaexport-kezdeményezés kiterjesztését
más kikötőinkre is, különösen Mikolajiv és Olvia kikötőire a Mikolajiv régióban.
Felszólítok továbbá minden országot – és különösen az Önök országait, kedves G-19 vezetők –, hogy
csatlakozzanak a legszegényebbek élelmiszerrel való megsegítésére irányuló kezdeményezésünkhöz.
Már elindítottuk a „Gabona Ukrajnából” kezdeményezést. Az első hajó, a Nord Vind pedig 27 ezer
tonna búzával a fedélzetén indul Etiópiába. Ezzel a mennyiségggel évente csaknem 100 000 ember
élelmezhető. Sok ilyen hajó érkezhet Ukrajnából, és ezért sok olyan ember lesz a szegény
országokban, akik megmenekülnek az éhezéstől. Ukrajna idén 45 millió tonna élelmiszert
exportálhat. És ennek jelentős része irányuljon a leginkább szenvedőkhöz. Mit ajánlunk pontosan?
Minden ország konkrét hozzájárulással csatlakozhat, és társteremtőjévé válhat az éhezés és az
élelmiszerválság felett aratott győzelemnek.
A szerkesztő megjegyzése: Az élelmiszer-válság megoldása egyben jelentős lépés a migrációs válság
visszaszorítása terén.
A harmadik az energiabiztonság.
Mindannyian szemtanúi lehettek már, hogy mire irányul az orosz terror. Ez egy kísérlet arra, hogy a
hideg időjárást fegyverré változtassa, fegyverré több millió ember ellen. Energetikai infrastruktúránk
mintegy 40%-át megsemmisítették a megszállók által használt orosz rakéták és iráni drónok csapásai.
Oroszország minden héten felrobbantja erőműveinket, transzformátorainkat és áramellátó
vezetékeinket. Ennek a terrornak egy ehhez kapcsolódó célja, hogy megakadályozza villamosenergia-
exportunkat a környező országokba, ami jelentősen elősegíthetné az energiahelyzet stabilizálását és
a fogyasztói árak csökkentését.
Oroszország érdeke az energiaválság előidézése, nekünk pedig mindannyian érdekeltnek kell lennie
abban, hogy véget vessünk ennek a terrornak.
Köszönetet mondok minden partnerünknek, aki már segített Ukrajnának légvédelmi és rakétavédelmi
rendszerek szállításában. Ez lehetővé teszi néhány orosz rakéta és iráni drón lelövését. De teljes
mértékben meg kell védenünk a légterünket. Kérem Önöket, hogy növeljék a megfelelő segítséget!
Korábban már javasoltuk, hogy Ukrajna kritikus energetikai infrastruktúrájának objektumaihoz
küldjenek ENSZ-szakértőket, hogy felmérjék a károk mértékét és a helyreállítási igényeket, valamint
megakadályozzák további pusztulásukat. Fel kell gyorsítanunk ennek a küldetésnek a megvalósítását!
Ez a nemzetközi közösség sajátos hozzájárulása lesz Ukrajnában és Európában, továbbá a globális
energiapiacon az energiahelyzet stabilizálásához.
A világ döntéseitől függetlenül azonban Oroszország bármelyik nap egymaga egyszerűen felhagyhat
az ukrán energiatermelő és víz- és hőszolgáltató létesítményekkel szembeni csapásokkal. Hadd
bizonyítsa be Oroszország a terror elutasításával, hogy valóban érdekelt a béke helyreállításában.
Alapvető lépést kell tennünk annak érdekében is, hogy az energiaforrásokat többé ne használhassák
fegyverként. Árkorlátozást kell bevezetni az orosz energiaforrásokra vonatkozóan. Ha Oroszország
megpróbálja megfosztani Ukrajnát, Európát és a világ összes energiafogyasztóját a kiszámíthatóságtól

és az árstabilitástól, erre a válasz az exportárak kényszerű korlátozása Oroszország számára. Úgy,
hogy az exportár ne lehessen magasabb, mint az előállítási költség. Ez azért is jogszerű, mert ha
elveszel valamit a világtól, akkor a világnak is joga van elvenni tőled.
A negyedik kihívás az összes fogoly és deportált szabadon bocsátása.
Embereink ezrei – katonai és civilek – vannak orosz fogságban. Brutális kínzásnak vannak kitéve – ez
tömeges visszaélés! Ezen kívül név szerint 11 ezer gyermeket ismerünk, akiket erőszakkal deportáltak
Oroszországba. Annak tudatában szakították el őket szüleiktől, hogy van családjuk. A gyerekeken
kívül, akiknek adatait ismerjük, több tízezren vannak olyanok, akiket erőszakkal deportáltak, és
akikről csak közvetve tudunk. Köztük sokan vannak, akiknek a szüleit orosz csapások ölték meg, és
most abban az államban tartják fogva őket, amely meggyilkolta őket.
Ha ehhez hozzáadjuk a deportált felnőttek százezreit, látni fogja, milyen humanitárius katasztrófát
okozott az orosz háború. Adjuk hozzá továbbá a politikai foglyokat – azokat az ukrán állampolgárokat,
akiket Oroszországban és az ideiglenesen megszállt területen, különösen a Krímben tartanak fogva.
Ezeket az embereket el kell engedni!
Szeretnék rámutatni, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága részéről nem kaptunk támogatást.
Nem látjuk, hogy teljes mértékben küzdenének azért, hogy bejussanak a táborokba, ahol ukrán
hadifoglyokat és politikai foglyokat tartanak fogva. Ők sem segítenek megtalálni a deportált
ukránokat. Ez az önkivonás a Vöröskeresztnek, mint egykor tisztelt szervezetnek az
önmegsemmisítése.
Nem tudunk várni. Ezért össze kell fognunk a foglyok szabadon bocsátásának egyetlen reális modellje
– a „mindenkit mindenkiért” – érvényesítése érdekében. Az összes Oroszországba deportált gyermek
és felnőtt szabadon bocsátásáért.
Köszönöm a partnereknek az erőfeszítéseiket, amelyek lehetővé tették sok orosz fogságba esett
ukrán és külföldi állampolgár szabadon bocsátását. És, kérem Elnök úr, hogy az Ön és az itt jelenlévő
többi vezető őszinte szíve segítsen felszabadítani más ukránokat is.
Az ötödik – az ENSZ Alapokmányának végrehajtása, Ukrajna területi integritásának és
világrendjének helyreállítása.
Az ENSZ Alapokmányának 2. cikke mindent nagyon világosan meghatároz. Mindent, amit Oroszország
ezzel a háborúval megsértett. Ezért az agresszorral való minden kompromisszum nélkül vissza kell
állítanunk a nemzetközi jog érvényességét. Az ENSZ Alapokmánya ugyanis nem alkalmazható
részben, szelektíven vagy bárki „kedve szerint”. Oroszországnak meg kell erősítenie Ukrajna területi
integritását az ENSZ Közgyűlésének vonatkozó határozatai és a vonatkozó, nemzetközi jogilag
kötelező erejű dokumentumok keretében.
Ez nem a tárgyalásokon múlik.
A hatodik kihívás az orosz csapatok kivonása és az ellenségeskedés beszüntetése.
Könnyű felfogni, hogy hogyan lehet ezt elérni. Oroszországnak ki kell vonnia minden csapatát és
fegyveres alakulatát Ukrajna területéről. Vissza kell állítani Ukrajna ellenőrzését az Oroszországgal
közös államhatárunk minden szakasza felett. Ez az ellenségeskedés valódi és teljes beszüntetését
fogja eredményezni.

A késedelem minden napja újabb ukrán haláleseteket, a világot fenyegető új fenyegetéseket és az
orosz agresszió folytatódása miatti veszteségek őrült növekedését jelenti. Ez a világon mindenki
számára veszteség.
A hetedik – az igazságszolgáltatás.
Ez váltja ki a legnagyobb érzelmeket. Amikor felszabadítjuk földünket, mindenhol egy dolgot látunk:
Oroszország kínzókamrákat és meggyilkolt emberek sírhantjainak tömegét hagyja hátra. Ez volt a
helyzet Buchában és az ország északi részén fekvő más városokban a megszállás után. Ez volt a
helyzet Harkiv régióban. Ugyanezt tapasztaljuk most a Kherson régióban.
A mai napig négyszázharminc, az orosz csapások által megölt gyermekről rendelkezünk hiteles
információkkal. Csak gyerekek! És csak azok, akikről mindent biztosan tudunk. És hány tömegsír van
azon a területen, amely még mindig Oroszország ellenőrzése alatt áll? Mit fogunk látni Mariupolban?
Éppen ezért a világnak támogatnia kell a Különleges Törvényszék felállítását Oroszország Ukrajna
elleni agressziójának bűntette miatt, valamint egy nemzetközi mechanizmus létrehozását a háború
által okozott károk kompenzálására. Kártérítés az orosz vagyon rovására, mert az agresszornak kell
mindent megtennie az általa megsértett igazságszolgáltatás helyreállításáért.
Már javasoltuk az ENSZ Közgyűlésének határozatát az orosz háború által okozott károk nemzetközi
kompenzációs mechanizmusáról. Jóváhagyva van. Kérünk benneteket ennek megvalósítására.
Készítjük a második állásfoglalást is – a Különleges Törvényszékről. Kérjük, hogy csatlakozzanak és
támogassák azt. Mert nincs a világon olyan nemzet, amely ne értékelné az igazságosságot.
A nyolcadik kihívás az ökoszisztémát szennyező anyagok (ökocidok) elleni harc, a környezet
azonnali védelmének szükségessége.
Több millió hektár erdő égett le az ágyúzások következtében. Ukrajna területének csaknem
kétszázezer hektárja rejt fel nem robbant aknákat és lövedékeket. Több tucat szénbányát öntött el a
víz, köztük azt a bányát is, amelyben 1979-ben földalatti nukleáris kísérleti robbantást hajtottak
végre… Ez a „Yunkom” bánya a donyecki régióban. Az Oroszország által megszállt területen található.
Több éve el van árasztva – pont a megszállók miatt. Moszkvában mindenki tudja, milyen veszélyt
jelent ez nemcsak a donyecki régió folyóira, hanem a Fekete-tenger medencéjére is. Csak területünk
visszaszerzése biztosíthatja a feltételeket e veszély megszüntetéséhez.
Lehetetlen pontosan kiszámítani a leégett olajraktárak és egyéb tüzek által okozott légszennyezés
mértékét, valamint a felrobbantott szennyvízelvezető létesítmények, leégett vegyi üzemek, leölt és
temetetlen állatok okozta szennyezések hatását. Gondoljunk bele, hogy az orosz agresszió miatt 6
millió háziállat pusztult el. 6 millió! Ezek hivatalos számok. Legalább 50 000 delfin pusztult el a
Fekete-tengerben. Több ezer hektárnyi talaj szennyezett káros anyagokkal – ezek többsége
termékeny talaj. Termékeny talajok voltak. A múlt heti egyiptomi klímacsúcson egy platformot
javasoltam a háború környezeti kárainak felmérésére. Ezt meg kell valósítanunk.
Közös választ kell találnunk a háború okozta környezeti fenyegetésekre is. E nélkül nem lesz
visszatérés a normális, stabil élethez, de a háború visszhangja még így is sokáig megmarad – a
gyerekek és felnőttek életét kioltó aknarobbanásokban, a víz, a talaj és a légkör szennyezés miatt.
Köszönetet mondok mindazoknak az országoknak, amelyek már most is segítenek nekünk az
aknamentesítésben. Ezekhez a műveletekhez sürgősen megnövekedett számú felszerelésre és
szakértőre van szükség. A víztisztító létesítmények helyreállításához is szükség van forrásokra és
technológiákra. Ez nem csak ukrán probléma. Ez kihívás az egész világ számára.

A következő – a kilencedik – az eszkaláció megelőzése.
Egy olyan kockázat, amely továbbra is fennáll, és mindaddig fennáll, amíg biztonságunkat
megfelelően nem biztosítjuk. Ukrajna egyik szövetségnek sem tagja. Oroszország pedig éppen azért
tudta elindítani ezt a háborút, mert Ukrajna a szürke zónában maradt – az euroatlanti világ és az orosz
imperializmus között. Most sincs semmiféle biztonsági garanciánk. Tehát hogyan akadályozhatjuk
meg Oroszország ilyen agressziójának megismétlődését ellenünk? Hatékony biztonsági garanciákra
van szükségünk. Ezért elkészítettük a megállapodástervezetet – a Kijevi Biztonsági Megállapodást, és
már bemutattuk a partnereknek. Ezért nemzetközi konferenciát kellene tartanunk az euro-atlanti
térben a háború utáni biztonsági architektúra kulcsfontosságú elemeinek bebetonozására, beleértve
az Ukrajnának nyújtott garanciákat is.
A konferencia fő eredménye a Kijevi Biztonsági Paktum aláírása lesz. Bármikor megtehetjük – akár
idén is. És meg is kell tennünk.
A szerkesztő megjegyzése: A Portfolio.hu, amely kivonatosan és meglehetősen szűkszavúan közöl
összefoglalót az ukrán béketervről, ehhez a ponthoz megjegyzést fűzött: „Érdekes módon az ukrán
elnök ezt a rendszert nem a NATO-n belül képzeli el, sőt, kihangsúlyozza, hogy Ukrajna „nem tagja a
nemzetközi szövetségi rendszereknek.””
A tizedik pedig a háború végének megerősítése.
Amikor az összes háborúellenes intézkedést végrehajtják, amikor elkezdődik a biztonság és az
igazságosság helyreállítása, a feleknek alá kell írniuk a háború végét megerősítő dokumentumot.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti lépések egyike sem tarthat sokáig. Legfeljebb egy hónap egy
lépésért. Néhány lépéshez elég néhány nap. Már vannak pozitív tapasztalataink a gabonaexport
kezdeményezéssel kapcsolatban.
Hogyan működik?
Ott van az ENSZ – és a megállapodások két másik részese: az egyik oldalon Ukrajna, Törökország és az
ENSZ, a másik oldalon Oroszország, Törökország és az ENSZ. Az imént bemutatott pontok
mindegyikének megvalósítása hasonló módon kidolgozható. Azok az államok, amelyek készek vezető
szerepet vállalni ebben vagy abban a döntésben, a megállapodás részesévé válhatnak.
Még egyszer: sugár- és nukleáris biztonság; élelmiszerbiztonság; energiabiztonság; az összes fogoly és
deportált személy szabadon bocsátása; az ENSZ Alapokmányának végrehajtása, valamint Ukrajna
területi integritásának és világrendjének helyreállítása; az orosz csapatok kivonása és az
ellenségeskedés beszüntetése; az igazságszolgáltatás helyreállítása; az ökoszisztémát szennyező
anyagok elleni küzdelem; az eszkaláció megelőzése; és végül – a háború végének megerősítése.
Kedves vezetők!
Felvázoltam azokat az utakat, amelyeket mindenki választhat magának – hogyan válhat a béke társ-
teremtőjévé. Kérjük, válassza ezt az utat – és együtt biztosan megvalósítjuk a békeképletet.
Mit fogunk tenni Önökkel együtt?
Ezrek életét fogjuk megmenteni. Visszaállítjuk a nemzetközi jog érvényességét. Újjáélesztjük a
biztonsági architektúrát. Visszaadjuk a globális stabilitást, amely nélkül az egész világ szenved.
Lényegében ez az, amiért a világ becsületes országai együttműködnek. A béke globális érték. Ez
minden ember számára fontos a világon. Biztos vagyok benne, hogy ez mindannyiótokra, a G-19
vezetőire vonatkozik. Konkrét, praktikus megoldásokat vázoltam fel. Meg is valósíthatók. Gyorsan.

Hatékonyan. Ha Oroszország ellenzi a békeképletünket, mindenki látni fogja, hogy csak a háborúra
törekszik. Ukrajna hálás mindenkinek a világon, aki segít a szabadság megvédésében és a béke
helyreállításában. tegyenek azért, hogy közös erőfeszítéseinket mielőbb siker koronázza, és ez
tükröződjék e csúcstalálkozó eredményeiben.
Köszönöm a meghívást!
Dicsőség Ukrajnának!
Fordította: Fábián András

Címkép: Zelenszkij béketerve