A gaz elitek és a laposföld

Posted by

A pandémia idején a csőszerelő felvilágosított engem, hogy nincs járvány, ezt a mindenható háttérhatalmak találták ki, mert korunkban nem lehet világháborút kirobbantani, viszont szükség van egy újabb gazdasági válságra, és csak így lehetett megoldani a világgazdaság újbóli felosztását. Ugye, ismerős? Szakács barátom szentül hiszi, hogy a vakcinába helyezett 5G-s chippel akarnak ellenőrizni minden embert a földön. És emlékezzünk azokra a konteókra, amelyek arról szólnak, hogy a földöntúliak már rég itt sétálnak közöttünk, az egyik talán most fogott velem kezet, vagy szeretkezett a szomszédasszonnyal. Egy időben sokan vallották, hogy Neil Armstrong és társa 1969-ben nem is járt a Holdon, az egész csupán megrendezett kamu volt. Az Egyesült Államokban járványszerűen terjed az úgynevezett QAnon néven futó elmélet, különösen a republikánus párt támogatóinak körében. Lényege: egy anonim weboldalon valaki „felfedte,” hogy Trump valójában “titkos háborút vív az Egyesült Államokat irányító, sátánista, pedofil elittel”. Ezzel kapcsolatban ez a Q fedőnevű személy Hillary Clintonra vonatkozóan terhelő bizonyítékok létéről vélt tudni. A Capitoliumot megostromlók közöttt számos Q-hívő volt.Aztán ott van az Új Világrend elnevezésű konteó, amely szerint az emberiséget egy titkos társaság irányítja, és az a célja, hogy nyílt diktatúra alá hajtsa a földkerekséget. Amerikában egész csoportosulások léteznek, amelyek készülnek a “titkos elit” elleni harcra, fegyvereket és élelmet halmoznak fel maguknak.

Hahotára ingerli még a kisiskolásokat is a laposföld-hívők elmélete. Pedig konferenciákat is tartanak, amelyeken, úgymond, bizonyítani próbálják, hogy a kerek földgolyót ábrázoló képek hamisítványok vagy csak a kamerák „halszemhatásának” eredményei. Szerintük északi és déli sarkkörök sem léteznek, hanem az egész óceánt egy nagy jégfal tartja egybe, másképpen lefolyna a víz a korongról. Közülük többen úgy vélik, a Nap kering valójában a Föld körül.

Mindazonáltal óva inteném magunkat attól, hogy elhamarkodottan elmebetegeknek tekintsük a konteó-terjesztőket. Ennek a magatartásnak a hátterében az áll, hogy a világ tényleg átláthatatlan, nem tudhatjuk, mi van a színfalak mögött, ezért – akárcsak az ősember, aki nem ismerte a villámlás okát – megteremtette saját képzeletében a mennydörgő szellemeket. A konteógyártás hajlama az emberi agy természetéből adódik, amely sokszor felülírja a tanulással szerzett tételeket. Az említett elméletek gyakran logikus magyarázatnak tűnnek olyan eseményekre vagy helyzetekre, amelyeket nehéz megérteni. Ezért azt a téves érzést kelthetik egyes emberekben, hogy rejtett összefüggéseket látnak át, és logikai csavarral azonosítani vélik az összeesküvőket. Bizonyítékot pedig mindenre lehet találni, mert az emberi fantázia végtelen.

Az összeesküvés-elméleteket nehéz megcáfolni, mert aki ezeket vallja, annak hite megingathatatlan. Márpedig Popper Péter írta egyszer, hogy a hit nem más, mint tudás nélküli bizonyosság. Konteós emberrel ezért nem érdemes vitatkozni. Aki pedig nemcsak hisz valamiben, hanem tud is valamit, az a végtelenségig kételkedik saját tudásában, mert a valódi megismerés soha le nem záruló folyamat, és a tudás birtokában lévő ember bármikor számíthat arra, hogy a valóság megcáfolhatja jelenlegi tényleges tudását. Én is csak addig hiszek a Föld gömbölyűségében, amíg a tények rá nem cáfolnak, vagyis amíg le nem csúszom a korong peremén az óceán vizével együtt a világűr semmijébe.

Új Hét