A hatodik csomag

Posted by
Az Európai Unió ismét szembe kell nézzen azzal, hogy tagjai nem egyformák. Sok tekintetben különböznek egymástól. Ezért az a döntéshozatali rendszer, amely lényegében akkor alakult ki, amikor az Unió még sokkal homogénabb volt, nem feltétlenül alkalmas az Unió hatékonyságának biztosítására. Sokan ennek orvoslásaként szorgalmazzák a többségi döntéshozatal kiterjesztését, hogy megakadályozzák egyes tagállamok vétóját. Ez azonban egy nagyon fontos kérdést vet fel, amit nem veszünk egyelőre elég komolyan: mi fogja rávenni azegyet nem értőket az egyet nem értésük ellenére hozott döntések végrehajtására. Hiszen ha erre hajlandóak lennének, nem szavaztak volna a határozat ellen.
Azt gondolom, ennek az ellentmondásnak a feloldása sürgető. Talán éppen a hatodik szankciócsomag alkalmas lehetne kipróbálására.
Miről van szó? Azt gondolom, van megfelelő minta, méghozzá nem is kell messzire menni. Az euro-atlanti intézményrendszer másik fontos eleme, a NATO már létrejötte óta alkalmazza. A NATO híres ötödik cikkelye ugyanis nem irányozza elő, hogy ég egy NATO országot ért támadás esetén is minden tagállamnak minden rendelkezésére álló eszközt a közös cselekvés (hadművelet) rendelkezésére kell bocsátani. A döntéshozatal egyhangú, a döntés alapján végrehajtására kerülő műveletben való részvétel, mind tényét, mind mértékét és módjáttekintve opcionális.
Azt gondolom, ezt a módszert alkalmazhatná az Európai Unió is, például a hatodik szankciócsomag esetében. Egyhangú döntéssel elhatározzuk a szankciók bevezetését, de a tagállamok maguk döntik el, milyen mértékben vesznek részt a végrehajtásban. Ennek persze csak akkor van értelme, ha tudjuk, hogy a többség hajlandó és képes a döntés minél teljesebb végrehajtására- de ebben az esetben ezt adottnak vehetjük. Tehát, egyhangú döntésével az Unió elhatározza a szankciócsomag bevezetését, a tagállamok pedig bejelentik, hogyan hajlandóak és képesek végrehajtani.
Ez konkrétan azt jelentené, hogy a nehézségekkel küzdő államok – Bulgária, Csehország, Magyarország és Szlovákia – bejelentené, mikorra és milyen ütemezésben képes a szankciók bevezetésére és ehhez milyen uniós segítségre van szüksége (akár pénzügyi, akár szakmai segítségről legyen szó, például az olajfinomítók átállításában).
Ennek az eljárásnak az eredményeképpen:
 Az Unió politikai szándéka egyértelműen kinyilvánításra kerül
 A cél, az olajimport lényeges visszafogása bekövetkezik, hiszen csak néhány kivételre kell számítani
 Elkerüljük a szokásos válságot az Unióban
 Olyan döntéshozatali rendszert vezetünk be, amely figyelembe veszi a tagállamok közti különbségeket, nem sérti a szuverenitásukat (sokszor túlzottan is) féltő államok önérzetét és olyan precedenst teremthet, amely jórészt feloldja a döntéshozatal körüli – egyhangú vagy többségi – terméketlen vitát

Címkép: Százhalombatta