A nagypapa végrendelete

Posted by
Hermann Zsuzsa
>Heller Ágnes :Apám végrendelete (elhunyt: Auschwitz 1945 január)
>Kívánom, hogy engem ne gyászoljon senki. Sem külsőleg, sem belsőleg. Akik szerettek gondoljanak rám vidáman, ahogy elindultam az életben tele önbizalommal és hittel az emberiségben. Drága Ági lányom, ha egyszer e sorokat olvasod, gondolj szeretettel apádra. De azért lányom, ha rám gondolsz, jusson eszedbe, hogy ha a szeretet útját választod, életed kiegyensúlyozott, harmónikus lesz, és csak valamivel több szerencse kell mint apádnak volt, és nem féltelek téged. Látod lányom, mindazok dacára, amik az utolsó években történtek, a külső látszat ellenére: nem vesztettem el hitemet. Hitemet abban, hogy a nagyvilágom a világmindenség törvényei örökéletűek – a nagy mindenséghez képest parányi földön botorkáló emberiség törvényei változóak – felülkerekedhet a gonosz, a léha, – de végső győzelem a jóságé. Minden jó ember egy porszemnyit hozzájárul a győzelem kivívásához.
Temetésem a lehető legegyszerűbb legyen. Pap ne beszéljen,. Síromat sem megjelölni nem kell, sem látogatni. Mindazoktól akiket szerettem, és akik engem szerettek búcsút veszek. Tartsatok kedves és vidám emlélezetetekben