Orbán, Március 15., Kossuth

Posted by

Szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat, amelyben a liberális (!) reformellenzéknek (!) a társadalmi haladásért és a nemzeti érdekek védelmében vívott harcát népszerűsítette. Egyebek mellett ezeket írta:

Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie e nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint e nemzet képviselői testület kezéből akarna venni, azon emberre, uraim, vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson valaki, mint e nemzet maga.”
“Nem képzelhetni átkosabb, undokabb bűnt, mint játszani a polgárok vérével s egy nemzet nyugalmával.”

“A hatalomnak nagy titka ebben áll: tudni, hogy mások még gyávábbak, mint mi.”
“Ha valamely kormányszék a sajtószabadságot eltörli, cselekedeteit a közönséges ítélet alá ereszteni fél, s aki ettől fél, annak cselekedetei igazságtalanok.”

Szóval nem értem! Hiszen ez nyílt lázadás a fennálló rezsim ellen. Miért nem keresztelték át még a Parlament előtti teret? Nem szégyen, hogy egy hírhedt liberálisról van elnevezve? Aki ráadásul olyanokat írt, amik fentebb olvashatók.

A szerző Facebook-bejegyzése 2022. március 14-én. Új Hét

%d bloggers like this: