Mi a fenét akar Putyin?

Posted by

Tanácsok barátaimnak és ismerőseimnek az ukrán helyzettel kapcsolatosan

Szatmári István
>Uralkodni. Ugyanazt, ami 1956. őszén a Szovjetunió Magyarországon, amelyet a felségterületének
tekintett, ahol ő mondja meg, ki mit csinálhat, ahol tőlük kell engedélyt kérni mindenhez. Mivel az
orosz nagybirodalmiságot, amely a szovjet időkben kommunista mázzal volt leöntve, a magyar
forradalom megkérdőjelezte, a magyarok szerették volna a maguk életét élni, a szovjetek bevonultak,
és azt fegyveresen másfél hét alatt eltaposták. Kádár János vezetésével bábkormányt ültettek a
magyarok nyakába. (Mint később kiderült, az adott körülmények között viszonylag szerencsénk volt
Kádárral, de ez más kérdés.)
A forradalom leverésének legendája az volt, hogy Magyarországon ellenforradalom történt, fasiszták vissza akarták forgatni a történelem kerekét, vissza akarták adni agyárakat a tőkéseknek, a földesuraknak a földet. A szovjet munkások és parasztok természetesen baráti segítséget kellett, hogy nyújtsanak magyar testvéreiknek. A forradalom fő szervezője, finanszírozója aszovjetek szerint természetesen a Nyugat volt az USA vezetésével. Ha nem vonultak volna be a szovjetek, megtette volna ugyanezt hamarosan a NATO. A harcok során 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett áldozatul. A forradalom leverését követően kádárék 235 embert végeztek ki, kb. 16 ezret bebörtönöztek. Megtörték a társadalom akaratát, elrettentették, visszakényszerítették azembereket a munkahelyekre, elfogadtatták velük a megváltozhatatlant.
A Nyugat nem avatkozott be, hiszen 11 évvel a második világháború befejezése után a Szovjetunió
rendelkezett a világ talán legerősebb hadseregével és atombombával is. Magyarország miatt a
nyugatiak nem akartak meghalni. Kb. 200 ezren menekültek el Magyarországról, a világ szimpátiája
velünk volt, felnéztek ránk, befogadtak bennünket.
Oroszország a nagybirodalmi hagyományoknak megfelelően Ukrajnát is felségterületének tekinti, ahol
ő akarja megmondani, mi történhet, ahol tőlük kell engedélyt kérni mindenhez. Ukrajna szeretett volna
közeledni a Nyugathoz, hasonlóvá válni Európához, kiszakadni véglegesen az orosz birodalom
hatóköréből. Az oroszok azzal a legendával vonultak be Ukrajnába, hogy „ott felütötte fejét a
nacionalizmus és fasizmus”, „irtják az oroszokat”. Az orosz emberek természetesen baráti segítséget
kell, hogy nyújtsanak ukrajnai orosz testvéreiknek… A történések fő szervezője, finanszírozója
természetesen a Nyugat az USA vezetésével. Ha nem vonultak volna be az oroszok, megtette volna
ugyanezt hamarosan a NATO…
Mi történt és történik a bevonulás után?
Az orosz hadsereget nem felkelők, nem „pesti srácok” fogadták, hanem az orosz harcmodort és
fegyvereket a szovjet időkből jól ismerő professzionális hadsereg. A nép nem fogadta az oroszokat
virágokkal sehol sem. Az oroszok által tervezett villámháború nem sikerült. Jelenleg gyilkos harcokkal
méterről méterre haladnak előre az oroszok, lassan elfoglalva Ukrajna jelentős részét. Putyin
kijelentette, hogy ha az ukránok nem adják meg magukat, akkor „elviszik a kisvasutat Bicskéig”
vagyis elfoglalják az egész Ukrajnát, bábkormányt ültetnek az ukránok nyakába. Ez nem lesz könnyű
a történtek után. A „Nyugat” most sem akar harcolni a világ egyik legerősebb hadseregével Ukrajna
miatt, ne kockáztat atomháborút. Az ukránoké a szimpátiája, felnéz rájuk, segíti őket, befogadja a
menekülőket.
Az oroszok elfoglalják Ukrajna nagy részét, kerül, amibe kerül. Bármi áron. A hősies ellenállás egy
vagy több hónapig is eltarthat. Ha nem lesz elég ehhez a bevonuló hadsereg, az oroszok újabb
csapatokat küldenek. Ha kell, általános mozgósítást rendelnek el. Ne reménykedjen senki abban, hogy
elfogy a benzinük és a rakétájuk. Megoldják. Putyinnak nincs visszaút. Győznie kell, ha már ekkora
veszteséget okozott Oroszországnak. Megtörik az ukrán társadalom akaratát, elrettentetik, kézbe
veszik a közigazgatást. Lassan visszakényszerítik az embereket a munkahelyekre, elfogadtatják velük
a megváltozhatatlant. Mint annak idején Magyarországon…

És az orosz “győzelem” után mi lesz?
Ha sikerül az oroszoknak leteperniük az ukránokat, hosszú konszolidáció, romeltakarítás következik.
Szegénység, kilátástalanság. Kádárnak legalább ott volt a kommunista ideológia, mely akkor még
feljövőben volt. A boldog jövő ígérete. Az elfoglalt Ukrajna-részeket már nem fogja tudni úgy
támogatni gazdaságilag Oroszország, mint valamikor Magyarországot, mivel a háború miatt bajba
került. Ukrajna ráadásul nagy. A közmondást idézve: nem fogja bírni az oroszok farka. Akkor várható
lényeges változás, amikor Putyin és KGB-s lovagrendje levonul a színről, és a hatalomváltás miatt
Oroszországban belső forrongás indul el, ami történhet talán egy év múlva, de hosszabb idő múlva is.
„Győzhetnek” az ukránok?
Az ukránok nem győzhetnek, de az oroszok veszíthetnek. Ha csoda történik, s az ukránoknak sikerül
több hónapig kitartaniuk, az oroszok belebukhatnak ebbe az áldatlan kalandba. Nyárra nagy gazdasági
katasztrófa következhet be Oroszországban a szankciók miatt. Tragikus, feledhetetlen és
megbocsáthatatlan veszteségeket szenved mindkét oldal, beleértve az ukrán polgári lakosságot. A
történtek és a teljes kiúttalanság következtében Oroszország összeroppanhat.
Mit akar az orosz nép?
Az orosz nép támogatja Putyint, mint ahogyan mindig is támogatta a nagybirodalmiságot. Nincstelen
senkiségében mindig vigasz volt számára, hogy országa másokon uralkodhat, másokat megalázhat,
móresre taníthat. A fiatal orosz középosztály azonban menekül az országból. Ki merre lát. A
vasfüggönnyel elzárt, a gazdasági szankciók miatt szegénységre kárhoztatott Oroszországból nem kér.
Áruhiány, munkanélküliség jön, kilátástalanság. Visszazuhanás a Szovjetunióba. Ehhez még kell
néhány hónap. Nem gondolom, hogy a gazdasági nehézségek nagy néptömegeket fordítanának Putyin
ellen. A nép meg fogja magának termelni az ennivalót a kiskertekben és krumplit majszolva fogja
szidni a NATO-t és az ellenséges világot, amelyik „nem szereti az oroszokat”.
Miért nem lesz globális atomháború?
Mert nem ad választ semmire. Nem old meg semmit. Mert meghalni senki sem akar. Mindenkinek
vannak gyerekei, unokái, akinek nem akar rosszat. Ugyanakkor nem szabad a patkányt kilátástalan
helyzetbe szorítani, mert akkor nem marad más számára, mint támadni. A Nyugaton őrzött orosz
állami tartalékok letartóztatása ilyen helyzetet teremthet. Erről előbb-utóbb tárgyalások fognak
kezdődni.
Kína egyelőre elégedetten nézi, amint egymásnak ugrott – ezáltal gyengülve – a másik két világpólus,
a Nyugat és Oroszország. Akkor fog mozdulni, ha végletekig kiélesedik a helyzet, ha már ő is
veszélybe kerül. A gazdasága, a jóléte. Egyáltalán a léte. Meg fog jelenni és lecsendesíti a harcoló
feleket. Ha segíteni fog az oroszoknak gazdaságilag, azt az erő pozíciójából, igen drága árat szabván
teszi, ahogyan eddig is bánt az oroszokkal.
Amerika szerepe. Az amerikai felderítés kiválóan szerepelt az eddigiek során. Jóslatai beváltak, értesüléseit igazolták az események. Ez amiatt is történhetett, mert nyilván remek kapcsolatai vannak az orosz elittel, amely a legnagyobb vesztese a háborúnak, melyet a Nyugat igencsak szorongat, de visszaad neki sokmindent, ha sikerrel fellépnek Putyin és sleppje ellen. Ennek is el fog jönni az ideje.
Mit tegyetek, barátaim?
Ne keseredjetek el, éljétek mindennapi életeteket, ápoljátok kertjeiteket, művelődjetek és örüljetek
gyermekeiteknek, unokáitoknak. Amit tenni tudtok az, hogy segítitek az ukránokat. Tegyétek. Mást most nem tudtok tenni. Bízzatok a nyugati kultúrában, tudásban, jóakaratban, cselekvő és
problémamegoldó képességben. Nem vagyunk egyedül, az EU-ban vagyunk, a NATO-ban, amelyek
megmutatják, miért alapították őket. A kétkulacsosok leszerepelnek. Minden jól végződik. Higgyetek
nekem.

Címkép: Halász Géza