Orbán világa „áldás az Európai Unió számára” – mondja Orbán

Posted by

A Hungarian Spectrum írásának magyar változata
Balogh S. Éva

Orbán Viktort annyira megbántotta az interjú, amit Timothy Garton Ash (az Oxfordi Egyetem európai tanulmányok professzora, a St. Antony’s College (Oxford) professzora és a Stanford Egyetem Hoover Intézetének vezető munkatársa) adott az Euronews-nak szeptember 8 -án, hogy sietve kiötlött egy levelet, Szamizdat 12 címmel, Garton Ashnek címezve.
A levél másolata annak a beszédnek, amelyet szeptember 9-én mondott  a Mathias Corvinus Collegium évnyitóján.  Az eseményen ott volt Niall Ferguson, aki szintén a Hoover Intézet vezető munkatársa, és akit nagyon csodál a miniszterelnök. Orbán beszédének középpontjában az a hatalmas benyomás állt, amelyet Niall Ferguson 2011-ben megjelent Civilization: The West and the Rest című könyve tett rá. Ugyanakkor a 12-es Szamizdat a felháborodását fejezni ki Garton Ash  feltételezése miatt, aki szerint létezik egy „másik Európa ”, amely veszélyt jelent az „ Európai Unió egységére ”.  Ennek a teljesen más témájú beszédnek a beillesztése a Garton Ashhoz intézett nyílt levélbe bizonyos értelemben megmutatja Orbán legutóbbi, egyre elcsépeltebb beszédeinek gondolatszegénységét a világról és Magyarország küldetéséről.

Kezdjük az Euronews interjújával, amelyet Zsíros Sándor, az internetes oldal magyar nyelvű változatának szerkesztője készített szeptember 8-án Garton Ashel. Az interjú a NATO-csapatok Afganisztánból való kivonásának megbeszélésével kezdődött, de Zsíros nemsokára áttért a  „közös megértés hiánya Európában az Európai Unió alapvető értékeiről” témára, amelyet Garton Ash azzal a merész javaslattal egészített ki, hogy „kapcsolatot kellene teremteni az értékek Európája és a pénz Európája” között. Merkel kancellárt dicsérete, bár elmondta néhány súlyos mulasztását és kudarcát is, amelyek közül az egyik az európai értékek erodálódása volt Magyarországon, amiért „Angela Merkel  a leginkább felelős nyugat-európai politikus, akinek volt hatalma, hogy megállítsa ezt a folyamatot, de nem használta ezt az erőt. ” Ez az utolsó dolog, amit Orbán Viktor manapság hallani akar, amikor elhangzik , hogy kormánya már nem számíthat a pénzek kifizetésére a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF) a választások előtt, és ezért a kormány jelentősen felpörgetve, mintegy 1,8 milliárd euróról most 4,5 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátást tervez.

A bevezető bekezdést leszámítva a “Szamizdat 12”  megegyezik, mindazzal, amit Orbán Niall Ferguson  és a Mathias Corvinus Collegium nevű gazdagon kistafírozott elitiskola diákjai előtt mondott. Ebben azt állítja, hogy Ferguson Civilization: The West and the Rest című könyvében az olvasható, hogy „megértette, hogy nincs semmi rendkívüli a Kelet és Kína felemelkedésében, és  logikus, hogy a világ gazdasági központja most keleten van. ” Elfeledkezik a görög-római ókorról és annak elképzeléseiről, amelyeket a középkorban a keresztény szerzetesrendek közvetítettek, belemerül az európai felemelkedés bibliai magyarázatába, mondván, hogy Jézus az apostolokat Európába küldte azzal a küldetéssel, hogy  az embereket a hit követésére térítse.

Ez a küldetés több száz évig sikeres volt, de „valami megváltozott a 21. század elején”. A Nyugat, szemben a magyarokkal, elvesztette küldetéstudatát. A múlt történészei és a jelen politikai elemzői a közép-európai országok és az Európai Unió közötti vitákat „a fejlődés késésének eredményeként” értelmezik, amelyet a szovjet uralom alatt uralkodó több évtizedes elszigeteltség okozott. Orbán szerint azonban ezek az elemzők tévednek. Nyugat- és Közép -Európa között „mély kulturális, földrajzi, geopolitikai és filozófiai különbségek vannak”, és nem valamiféle fejlődési akadály okán, amely lelassította a térség gazdasági és kulturális fejlődését. Ez egy sajátos entitás, amely valójában felülmúlja azt, amit a Nyugat produkált.

Timothy Garton Ash fenyegetésnek tekintheti Orbán Közép-Európáját az Európai Unió számára, de Orbán másban látja a kettő összecsapásának okát. Az általa kínált világ „áldás az Európai Unió, sőt Nyugat-Európa számára”. Valójában – mondja a Samizdat 12 bevezető bekezdésében – „Timothy Garton Ash súlyos kritikája inspirálta előadásomat, amely megpróbálja megfogalmazni – a nyugati közönség számára érthető kategóriákban – a mai európai viták szellemi lényegét, úgy ahogy mi látjuk  őket.” Tehát Garton Ash szeptember 8-án kritizálta a „másik Európát”, amely kritika állítólag mindössze néhány órával később  Orbánt szeptember 9 -i beszédére ösztönözte. Ennek az egész hosszú beszédnek angol fordítását elküldték az Euronews-nak közzétételre, annak ellenére, hogy alig van köze ahhoz, hogy Garton Ash rámutatott az európai értékek és a diktatúra uniós finanszírozása közötti kapcsolatra.
Orbán manapság elég idegesnek tűnik.
Egy interjúra olyan szamizdattal válaszol, amely csupán a különleges magyar küldetésről szóló előadásának másolata. Ez sokat elmond.
2021. szeptember 14.
Balogh S. Éva blogbejegyzései magyar nyelven is megjelennek a https://ujnepszabadsag.com/oldalon