A Szent Korona szorgalmas és telepatikus takarítója: Gyárfás Mária

Posted by

A Hungarian Speectrum írásának magyar változata

Balogh S. Éva

2010 óta jó néhány felháborító kitüntetést láttam különböző nemzeti ünnepeken, de a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatának idei kitüntetettje, Dr. Gyárfás Mária, a Miskolci Filozófusok Szövetségének elnöke minden bizonnyal mindent visz. .Feltételezem, nem kell nagyon meglepődni Kásler Miklós furcsa döntésein. Hiszen ő maga is az amatőr történészek ama csoportjába tartozik, akiknek életét utolérte az olyan témák iránti rajongás, amelyekben nem alkalmasak az ítélethozatalra. Tekintettel az Orbán-kormány késztetésére a történelem átírásár , kíváncsi vagyok, vajon miért döntött Orbán úgy, hogy Kásler Miklósnak az emberi erőforrások miniszteri állását választja. Orvosként szakmai kompetenciája volt, vagy a korai magyar történelem iránti vonzódása és az alternatívák felkínálására irányuló vágya vezette? Egy biztos: valódi szakmai minőségében végképp alkalmatlannak bizonyult, így mára nyugodtan  elmerülhet kedvenc időtöltésében, elősegítve az áltudomány terjedését. Innen a díj Dr. Gyárfás Máriának.

Gyárfás bizonyos Badinyi-Jós Ferenc,  1945 utáni emigráns nyomdokaiba lép, aki Argentínában kötött ki, de a kilencvenes években visszatért Magyarországra. Kivándorlása előtt katonatiszt volt, aki egy síbaleset után rokkant lett. Miután kénytelen volt kilépni a hadseregből, szállodát vezetett, és takarmány-nagykereskedelemmel foglalkozott. Ezzel a háttérrel kezdte tanulmányozni a sumér-magyar kapcsolatokat. Ismeretes, hogy ő annak az elmélet hirdetője, amely szerint Jézus nem zsidó, hanem pártuszi herceg volt. Az elmélet valójában nem Badinyi-Jóstól származik, hanem Zajti Ferenc művésztől, egy másik dilettáns „történésztől”, aki 1936-ban könyvet adott közzé, Jézus zsidó volt-e ? címmel. Alcíme:  A szemitizmus és szkítizmus nagy csatája. Erről a „nagy felfedezésről” az 1950-es évek második felében hallottam egy kanadai német-magyar házaspártól. Nyilvánvaló, hogy „információik” az antiszemita Zajtitól származtak.

Zajti és Badinyi-Jós elmélete nagy hatást gyakorolt olyan emberekre, mint Pap Gábor művészettörténész és a néhai Makovecz Imre, Orbán Viktor kedvenc építésze, akik Magyarország előtörténetének amatőr „kutatói” csoportjába tartoznak, éppúgy, mint Kásler Miklós. Akkor miért ne tűntetne ki olyan embert, mint Gyárfás? Íme Gyárfás néhány  elképzelése a nyelvről és a történelemről. Szerinte a magyar nyelv valójában ősi nyelv, a világ helynevei mind magyar gyökerekre vezethetők vissza, a magyarok pedig Isten fiai és gyermekei. Ráadásul a sumér táblákon azt találta, hogy Isten a Kárpát-medencét jelölte meg az égen a hunok és a magyarok lakóhelyeként.

Az Ősi gyökér nevű folyóiratban megjelent cikkében, amelynek tiszteletbeli főszerkesztője még mindig a néhai Badinyi-Jós, aki 2007-ben halt meg, azt írja, hogy higgyük el, hogy „őseink a kristályok erejét használták a kommunikációhoz és a felhalmoztak ismereteket a régiekről. Kulturális kincseinket hatalmas kristálytömbökbe zárták, ami olyan mint a lovak feje. [Azonban] A héber írástudók megtanulták az információ kristályokban való tárolásának és visszakeresésének technikáját. Kitalálták e kristályok titkát, és üldözni kezdtek bennünket. Ez az elnyomás közel ötezer éve tart. ” Nem csoda, hogy a Szombat nevű zsidó hetilap egy rövid cikket jelentetett meg visszafogottan „Ezoterikus hungarizmuskutató antiszemita felhangokkal-a lovagkereszt új címzettje” címmel. Gyárfásnak az univerzumról és a magyarság helyéről szóló fenséges elképzeléseinek hirdetése mellett még egy fáradságos munkát kellett elvégeznie. A magyar Szent Korona auráját elfojtotta a francia forradalom pora, ezért szokta telepátia útján megtisztítani. Az auratisztítás olyan megerőltető volt, hogy ő maga is egyszer majdnem  belehalt, de visszanyerte erejét azzal, hogy megtudta, hogy Wittner Mária [1956 -os hősnő, aki a szélsőjobbhoz csatlakozott )ugyancsak naponta imádkozik a korona előtt.
Természetesen Gyárfás bálványa és lelki vezetője, Badinyi-Jós Ferenc is megzavarodott. A Vatikán ellen fordult, amelyet „zsidónak” nyilvánított, és önálló magyar egyházat alapított, amelyet „végvárakká” szerveztek. Egyháza magazint indított, amelynek oldalain bejelentette az „Amerikai bácsikák mozgalom” létrehozását, amelynek célja, hogy minden magyar újszülöttnek amerikai nagybácsit, szerezzen. „Kína-párti mozgalmat” és „Magyar Kulturális Forradalmi Mozgalmat” szervezett. A kulturális forradalmi mozgalom programja az volt, hogy „elpusztítson minden olyan elméletet Magyarországon, amely a magyarok kárára szolgál. Elsősorban a hamisakat kell felgyújtani. Ilyen a finnugor rokonság elmélete … Követnünk kell… a magyar Mao Ce -tung – Kossuth Lajos irányelveit. ”

Az ilyen őrültek, mint ezek a figurák, mindig is léteztek és létezni fognak, amíg élet van ezen a földön. Egyik vagy másik oknál fogva furcsa ötleteik támadnak, és nem sokat tehetünk a jelenség ellen,  ha nem próbáljuk meg a leghatározottabban felvilágosítani az embereket, és gondoskodni arról, hogy a diákok megtanulják a kritikus gondolkodás művészetét. Az Orbán-kormány azonban valójában az áltörténelem és az álnyelvtudomány elterjedését támogatja, és nagy elismerésben részesíti a félkész ötletekkel rendelkező dilettánsokat. Orbán világa az álhírekre specializálódott, a történelem szándékos meghamisítására az előtörténettől 1956-ig és azon túl. Miután távoztak, nehéz lesz helyrehozni azokat a  károkat, amelyeket a magyaroknak okoztak.

2021. szeptember 2.

Balogh S. Éva blogbejegyzései magyar nyelven is megjelennek a https://ujnepszabadsag.com/ oldalon