Az alapító atyák

Posted by

60 éves az Új Írás

Illés Lajos

A három szerkesztőtárs közül Illés Lajos hordta a legnehezebb keresztet. A hivatali munka nagy része is rá hárult, a szervezés, az adminisztráció, a be-szerzés, az alkudozás, a nyomda, a terjesztés, a szer-ződés, az utalás. Ennél egy fokozattal nehezebb mun-kája volt a harc az írókért és az írók ellen, a kéziratok szerzése és visszaadása, a győzködés, a kérlelés, a megbékítés. S mindezeknél felelősebb, veszedelmesebb, emberpróbáló volt a huzakodás a pártközponttal…

Pándi Pál

Bármennyire is nehezményezte Illés Lajos, hogy ördögi ötlet volt hármuk befogása az Új Írás szekerébe, volt ebben ördögi bölcsesség is. Pándi egyrészt lelkes, lendületes, leleményes – és ki-egyen-súlyozó szándékú szerkesztő volt, jó szi-matú felfedező, s egyetemi katedrája körül sok fiatallal volt kapcsolatban, ez mind szerkesztői erény. Másrészt fölesküdött katonája volt

Váci Mihály

Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, műfordító. A Kádár-rendszer időszakában, a hatvanas évek közepétől a nyolcvanas évek elejéig, Magyarország ünnepelt és legtöbbet szavalt kortárs költője. 1970-es halála után vita indult megítéléséről, kultusza a rendszerváltozásra fokozatosan eltűnt.