Az anyátok ne sirasson benneteket

Posted by
Adorján Blog
>„…2026-ra pedig a térség meghatározó, egyik meghatározó hadserege lesz a magyar hadsereg. Célkitűzésünk az, hogy 2030-ra Magyarország tartozzon az Európai Unió öt legjobb országa közé. A legjobb azt jelenti, hogy legyen azon öt ország között, ahol legjobb élni, lakni és dolgozni. Azt szeretnénk, hogyha ezt a pozíciót a saját megítélésünk és a külvilág megítélése szempontjából is meg tudnánk szerezni magunknak.”(eudns)
Normálisak? Ezek a vesztükbe rohannak. Támadják zuhanórepüléssel a baloldalt, hogy ők tehetnek minden bajunkról azzal, hogy bezzeg az önök idejében és így tovább ehhez hasonló. Ezek öngyilkos akcióikkal saját sírjukat ássák meg. Tetszettek volna forradalmat csinálni, hangzott a feddés azoknak, akik már a rendszerváltást követően nyilvánvalóvá tették, hogy nem nyugszanak bele a vértelen, bársonyos, öldöklésmentes átmenetbe. Mert akkor a kommunista ivadékok, a bolsevik utódok megmaradnak. Mert akkor a baloldallal nem tudnak egyszer s mindenkorra leszámolni. Ezek a libernyákozók írmagját is kioltanák a baloldalnak, ha megtehetnék.
Kezdetben kezdődött a politika utcára kerülése anno, közönségessé válása, még akkor is, ha voltak, akik konspiráltabb körülmények között, elegánsabban tették mindazt, amit a többség az utcán szeretett volna megoldani, fradi szurkolók szintjén. Mert elkezdődött a ” Rába parti cigányok, ba@@átok az anyátok…” stílusú hőbörgés, a történelmi zászlókkal való eszmelengetés, hídfoglalás és tojásdobálás, köpködés és köptetés. A “…zsidókat a Dunába, Gyurcsányt meg utána…” förmedvényt üvöltő szabadságharcos megjelenés, az egyenként való levadászás kimondott igényével. És folytathatnánk a sort, annak bizonyítékául, hogy az izomagyúak tábora hogyan is növekedett, egy cél érdekében, irtani mindent, ami baloldali, mert az nem más, mint országrontó, nemzetvesztő ellensége a hazának.
Ezek azt hiszik, hogy jót tesz hazánknak az, ha bohócot kreálnak belőle. Ha elhitetik mindenkivel, hogy végképpen másképpen cselekszünk, mint ahogy beszélünk. Ha elterjesztik mindenütt, hogy ágáló, kötekedő népség vagyunk, kik múltbeli sérelmeik okozta sebeiket nyalogatva egyedüli nemzetként Európában, hepciáskodnak másokkal, ha kell, ha nem.
Ezek azt hiszik, hogy brüsszeli gyarmatosítás vízióját vetítve nemzetközi pénzügyi területre, európai zászlót égetve, bankcenteri épületben petárdázva, csecsemőpopsis piros pöttyökkel szerezhetünk tekintélyt magunknak. Ezek azt hiszik, hogy tekintélyünket nem csorbítják a soraikban pöffeszkedő pedofil nagykövetek, ereszen menekülő diplomaták, hozzájuk dörgölődző kőrözött terroristák, bírósági ítéletek elől menekülő politikusok és gazdasági nagyvezetők.
Ezek azt gondolják, hogy az a bizonyos átkos baloldali évtizedek megtagadásával együtt eltűntethetnek minden értéket is, amelyeket az a korszak létrehozott. Az újonnan épített városokat és gyárakat, a kulturális és sporteredményeket, a tudományos teljesítményeket. Ezek azt gondolják, hogy visszavágva, szeretett hazánk érdekeit szolgálják akkor, ha olyan egypárt rendszeri allűrökkel kísérleteznek és operálnak, mint amilyenekkel az általuk pokolba kívánt rendszer hatalmasai azt tették. Miközben pávatáncot járva illegetik billegetik magukat a világban, gyorsnaszádnak képzelve azt, ami csak egy rozzant tákolmány tutaj.
Ezek meg vannak húzatva, ha azt gondolják magukról, hogy képviselhetnek egy egész országot úgy, hogy annak egy részét kitagadva hirdetik itt az igét, nemzeti együttműködésről papolva, baloldalt kirekesztően cselekedve. Értelmetlen, ahogy ezek európai intézményeket támadva próbálják nemzeti szuverenitásunkat hangsúlyozni és akkor még finom is voltam. Képtelenség, hogy nemzeti adottságainknak fittyet hányva, ezek úgy viselkednek, mintha meghatározó tényezői lennénk a világnak, elképesztő diplomáciai modortalansággal közlekedve ripacskodnak, amerre csak járnak.
Ezek azt gondolják, hogy idehaza a választók majd 2022- ben általuk kommunikációs agymosottan húzzák be mellettük az ikszet, mintha mi sem történt volna. Ezek úgy tesznek, mintha csókos káderpolitikájukkal, államfő jelölési csinn- bumm cirkuszukkal és kormányátalakítási manővereikkel, kétharmadosságukat fitogtatva bármit megtehetnek azokkal, akik e hazában élnek és ráadásul nem is rájuk szavaztak. Mégis kinek az érdeke, melynek nevében cselekednek? A nemzeté? Naná, hogy nem! Bármit is tesznek, hosszú távú berendezkedésük érdekében teszik. Abszurd, hogy nemzeti érdeket képviselnének azzal, ahogyan már nem csak magukat, de az országot is lejáratják viselkedésükkel, hatalomgyakorlásukkal, kamikáze politikájukkal.
Végső elkeseredésükben, amikor ezek már zsigereikben is érezni fogják vesztüket, olyan közérzetjavító intézkedéseket hoznak majd , melyekkel végképp padlóra teszik az országot. Mindezt csak azért, hogy az eudns lázálma beteljesüljön, világnemzetté válni, elszigetelt nyelvvel, hitelezővé válni, adós helyett olyan nemzetgazdasággal, mely minden porcikájával nemzetközi együttműködésre szorul. Szabadságharcot folytatni képzelt ellenfelekkel külhonban és idehaza, mindezek olyan üldözési mániát is tartalmazó álom részei, melyet balsorsunk szabadított ránk, szerencsétlenségünkre!