A válságban tisztára mossák az ellopott nemzeti vagyont

Posted by

Béndek Péter

>Egy társadalom anyagi és szellemi tönkretételének iskolapéldája az, amit látunk. A módszer lényege, hogy a közösségi célok szolgálatából a többség számára érthetetlen, átláthatatlan módon kivezetett és ellopott források ma kritikusan jelentkező hiányát hogyan kell az annál nyilvánvalóbb nacionalista propagandával objektív kényszerré emelni, kvázi a válságban tisztára mosni. Az, hogy a növekedési és versenyképesség miért romlik, milyen összetevői vannak, és mi egy kormány kötelessége az ország javainak védelmében, a nagy többség számára ismeretlen. Ha a legelkötelezettebbek (újabb és újabb hidakat ácsolva a kognitív disszonanciájuk kezelésére) és a legkevésbé iskolázottak már a bőrükön is érzik az anyagi, megélhetési, létfenntartási veszélyt, a propagandából érkező folyamatos zavaró adás — a nacionalista-etnicista akcióegységre való felszólítással együtt — arra fog irányulni, hogy a helyzetünket általános tapasztalattá tupírozza, ami más népeknél legalább ennyire vagy még inkább hat, objektív kényszert varázsoljon belőle, amivel szemben éppen az a rezsim tudja — úgymond — felvenni a küzdelmet, ami a helyzetet előidézte, de legalábbis komolyan súlyosbította.
A zavarás-elvonatkoztatás-objektiválás-kisajátítás algoritmusa olyan politikai módszer, ami az állampolgári viselkedés szellemi és erkölcsi fogódzóinak továbbrombolását és végeredményben a nemzet eddigi kivéreztetésének a válsággal való betakarását, a lopott vagyon “tisztára mosását”, sőt a hazai válság egészének mások — az EU, az USA, Ukrajna, a “baloldal” — kontójára való átírását teszi lehetővé. Ez ellen egy másik algoritmussal lehetne csak felvenni a harcot, nem pedig szemet húnyva az alaplogikája és működése felett, ahogy a hazai pszeudoellenzék teszi, a legjobb esetben is csak random belecsipkedve a megnyilvánulásaiba. (Ehhez lásd a lejjebb belinkelt cikket: “az ellenzéki pártokban lévő „fideszes kapcsolattartókon” keresztül érkezett a konkrét kormánypárti elvárás Rogán Antaléktól, miszerint az ellenzéki pártok ne növeljék, illetve használják ki a rezsinövekedés miatti lakossági elégedetlenséget.” És engedelmesen nem is teszik.)
https://www.szabadeuropa.hu/…/hazrol…/31962090.html