Javaslat Márki-Zay Péternek és az egységes ellenzéknek: alakuljon Roma Tanácsadó Testület

Posted by

Olvasói levél
>Kereszty Zsuzsa
>A cigány gyerekek  Nyugat-Európában természetes  iskolai integrációjának hazai meghonosítása ügyében sokak társammal együtt a  rendszerváltás óta teszünk erőfeszítésket.  (Engem főiskolai oktatóként a Havas Gábor-Szelényi Iván szociológusok  által vezetett, a  Nyílt Társadalom által finanszírozott csenyétei falufejlesztési program  vonzott oda ehhez az ügyhöz.) Így kerültem kapcsolatba az elmúlt évtizedekben roma értelmiségiekkel, a roma polgárjogi mozgalommal. –  Ma – ennek az ügynek az elkötelezettjeiként társaimmal –  egyrészt örömmel, másrészt aggódva kísérjük figyelemmel, hogyan alakul az Egységes Ellenzék romapolitikája. Természetesnek tartjuk Majtényi László megnyilatkozását arról,  hogy a cigányok  társadalmi integrációja nélkül soha nem válik demokratikussá a ország;  megnyugtató, hogy  Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje Lakatos Béla személyében kitűnő roma iskolaigazgatót, polgármestert vont be  romapolitikájának kialakításába.
Meggyőződédem azonban –  a cigányok társadalmi integrációjának más elkötelezettjeivel együtt – hogy ez a társadalmi integrációs folyamat csak akkor lehet sikeres, ha ebben – mintegy Tanácsadó Testületként – részt vesznek azok a roma értelmiségiek, akik – több évtized tapasztalatai alapján – világosan látják, hogyan célszerű elindítani, kísérni, kibontakoztatni ezt a folyamatot Megítélésem szerint  – a maga után betölthetetlen űrt hátra hagyó, a napokban elvesztett Setét Jenőn kívül – a következő személy(iség)ekre lenne szükség ebben a testületben:
Horváth Aladár, a Roma Parlament Egyesület  elnöke, az első Kelet-Európa-i polgárjogi mozgalom, a Miskolcról induló gettóellenes bizottság alapítója,
Kóczé Angéla, szociológus, a Közép Európai Egyetem adjunktusa, nemzetközi viszonylatban jegyzett kutató,
Daróczi Ágnes a Phralipe (Testvériség) országos  cigány szervezet alapítója,
Orsós János Waldorf-tanár, aki a Sajókazán, majd Miskolcon működő Várhegyi Díjas dr. Ámbédkár Iskolában Derdák Tiborral együtt  kitűnően működő oktatási modellt hozott létre, ennek a szakmai vezetője, és aki 2021 januárjában Setét Jenővel együtt fogalmazta meg, melyek  lehetnek  az első lépés ahhoz, hogy a Majtényi László által megfogalmazott folyamat  elinduljon . (Lásd a mellékletben. Remélem, hogy a fenti információkat eljuttatják az ellenzék miniszterelnök-jelöltjéhez, Márki-Zay Péterhez.

A levél írója főiskolai docens (ELTE)

Címkép: 2016-ban bezárt Roma Képzőművészeti gyűjtemény