Posted by

Steiner Gábor
>”Amikor a Jóisten megalkotta a Földet, hogy az emberek azon éljenek, úgy döntött, hogy minden népnek ajándékoz két-két erényt.
Az amerikaiakat tanulékonnyá és törvénytisztelővé, a németeket kitartóvá és rendszeretővé, a japánokat munkabíróvá és türelmessé tette.
A magyarokhoz érve arra kérte Gabriel arkangyalt, hogy jegyezze le:
“Ezek legyenek okosak, becsületesek és Fidesz szavazók.”
Amikor a Teremtés befejeződött, az arkangyal felhívta az Úr figyelmét: “Jó Atyám! A Föld összes lakójának két erényt ajándékoztál, de a magyaroknak három van. Ez lenne a Te akaratod?”
Igazad van – mondá az Úr – ez nem lenne igazságos. Azonban ajándékot nem lehet visszavenni. Ezért mostantól – folytatá az Úr – a magyarok megőrzik a három erényt, de hogy ne emelkedjenek más népek fölé, egyidőben egyikük sem gyakorolhat kettőnél többet!
Igy azután ez az isteni elrendelés az oka annak, hogy aki a Fideszre szavazott és becsületes, az biztosan nem okos. Aki okos és a Fideszre szavazott, az biztosan nem becsületes. Aki pedig okos és becsületes, az nem szavaz a Fideszre.