Orbán elvtárs és a nyelvtudomány

Posted by
Péter Serény
>A nyelvészek hímeznek-hámoznak, mit nem kérdeznek tőlük…

Hallom a rádióban hogy nyelvészek bajban vannak, ha a hallgatók azt kérik tőlük, értelmeznék már a miniszterelnök magyar nyelvészetet érintő kijelentését. Minden lehetséges pontatlanságot elkerülendő, a miniszterelnöki kabinetirodából a kormány honlapjára feltett szöveg alapján idézem Orbán Viktor szavait: „ {…} én a múlt mellett fontosnak tartom, hogy hajlékony maradjon a magyar nyelv, erre kevés figyelmet fordítunk. Nagyon sok újítás érkezik az életünkbe a számítástechnika okán is meg az új egyéb technológiák miatt. Ha ezeket nem tudja a magyar nyelv jól leírni, pontosan értelmezni, és kifejezni, akkor egy maradi, megcsontosodott nyelvvé válik a mi nyelvünk. Tehát fontos, hogy folyamatosan hajlékony állapotban tartsuk és megújítsuk. Ebben szerintem most nem állunk túl jól, vagy legalábbis hiányzik az összefogott munka, amely azzal próbálkozna, hogy a XXI. században is használhatóvá, hajlékonnyá tegye a nyelvünket. Majd a következő ciklusban talán erre több időnk lesz.” http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-a-kossuth…/

Magam, laikus lévén, nyelvészeti dolgokhoz nem értek. Ellenben, igen öreg emberként eszembe jutott, hogy az 1950-es évek elején, még a Pravdában, a szovjet kommunista párt lapjában zajlott egy heves (sokak állásvesztésére menő) nyelvészeti vita. Abban pedig, miként a közgazdászok, meg egyáltalán minden tudományág képviselőinek elméleti/eskedő szakmai összeütközéseiben, a döntő szót maga a vezér, Joszif Visszarionovics Sztálin mondta ki. Ő ugyanis mindenható, s e minőségében, mondhatni: hivatalból mindentudó volt egy személyben. A magyar (és még sok más országbeli) újságolvasó, ha a fordítás (meg, talán a gondos szöveg-egybevetés) miatt pár napos késéssel ugyan, de teljes terjedelmében magáévá tehette a legfelsőbb iránymutatást. Itthon a Szabad Nép nevű napilap 1950. június 23-i számának 3. és 4. oldalán, összesen nyolc hasábon hozta a szöveget. Utóbb tudományos folyóiratokban a kor ismert nagyságai foglalkoztak a Sztálin elvtárs nyelvtudományi megállapításaiból következő hazai tanulságok levonásával.
De hát ez réges-rég volt. Van annak már bő hetven éve…
sp
Illusztráció: a lapfej mellett a szenzáció „MARXIZMUS ÉS NYELVTUDOMÁNY – Sztálin elvtárs cikke a Pravdából” FORRÁS: Arcanum Digitális Tudománytár https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1950_06/…
Címkép: Halász Géza gif.