Nyers Rezső hamarosan 95 éves

Posted by

Békesi László:
Nyers Rezső hamarosan, március 21-én lesz 95 éves.
E kivételes jubileum jó alkalom arra, hogy megemlékezzünk munkásságáról, helytállásáról.
Ő az a nagy formátumú és elvhű politikus, akinek ez az ország sokat köszönhet. Ő irányította és személyes bátorságával – akkor elfogadható kompromisszumok árán – keresztül vitte az 1968-as gazdasági reformot, aminek hatására Magyarország kiemelkedett a létező szocializmus többi országának szürkeségéből, nyomorából reménytelenségéből. A régió éllovasává vált, lakói jobban élhettek, nagyobb esélyekkel érvényesíthették tehetségüket, szorgalmukat, kitartásukat, nagyságrendekkel szabadabban élhettek, mint a környező államok polgárai. Magyarország sokak számára követendő és irigylésre méltó ország volt.
Nyers Rezső méltánytalan mellőzése, félreállítása után is következtesen kitartott elvei és modernizációs meggyőződése mellett.
Ő volt, az aki a párt ortodox vezetőivel szemben is támogatta reform törekvéseinket. Személyes élményem, hogy az 1988-as komplex adó-bér- és árreform előkészítése során minden fórumon támogatta programunkat, a munkát irányító és prezentáló szakmai stábot – szemben a párt visszahúzó erőivel.
Ő volt az, aki politikai számüzetése idején, a Közgazdaságtudományi Intézet igazgatójaként kiállt reform gondolkodású, sokszor ellenzékinek minősített munkatársaiért, óvta őket – többek között Bródy Andrást, Bauer Tamást, Sós Károly Attilát és másokat – a retorzióktól.
Meghatározó szerepe volt a Németh kormány államminisztereként a békés rendszerváltás előkészítésében.
Az állampárt megszűnésekor, az MSZP megalakulásakor egy modern szociáldemokrata párt felépítéséért szállt síkra. Ő volt az, aki taktikázás és túlélés helyett a német szociáldemokraták bad godesbergi modernizációs programja nyomán a szociális piacgazdaság és a jóléti állam megteremtését tekintette az új párt stratégiai céljának.
Ha a párton belüli haszonelvű, taktikázgató, alalmasint puccsista vezető társai – élükön Horn Gyulával – nem kényszerítik távozásra a párt elnöki székből, akkor talán az MSZP ma is morálisan és politikailag vállalható, alkalmasint kormányképes ellenzéki párt lehetne.
A mai hazug, történelem hamisító, nacionálpopulista, rablópolitikát folytató rezsim természetesen nem méltatja, legfeljebb elhallgatja, letagadja és elferdíti az élete alkonyán járó Nyers Rezső tevékenységét.
Az MSZP mai vezetése politikai, morális és elvi alapon egyaránt méltatlan arra, hogy egykori elnöke utódjának vallhassa magát.
Abban bízom, hogy velem együtt sok-sok honfitársam gondol születésnapján tisztelettel, megbecsüléssel és elismeréssel Nyers Rezsőre, akihez talán eljut sok hívének szeretete és jókívánsága.
Rudi Bácsi, maradj még sokáig velünk!”

*

A most 94 éves Nyers Rezső az MTI archívumában szereplő életrajza szerint 1956-ban több kormányzati posztot is betöltött. 1956. augusztus 1-jétől november 3-ig élelmiszeripari miniszter volt, majd november 5-én felvette a kapcsolatot a Kádár János által vezetett Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánnyal, és november 12-én a Kádár-kormány közellátási kormánybiztosa lett.
Az MSZMP Központi Bizottságának 1957. február 26-tól egészen 1989-ig volt a tagja. Amikor az MSZMP 1989-ben kimondta feloszlását, illetve a Magyar Szocialista Párt megalakítását, az új párt elnökévé választották, és ezt a pozícióját 1990-ig töltötte be.
Nyers Rezsőről legutóbb 2013-ban lehetett hallani, amikor megvonták tőle a kiemelt nyugdíjpótlékot. A bíróság akkor kimondta,  hogy a politikus az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és a megtorlásokban játszott szerepe miatt a pótlékra érdemtelen.