IV-ik Mack, az igaz amerikai barát

Posted by

Figaro itt, Figaro ott, Figaro mindenütt. Mint az a hogyishívják énekli. Ez a Soros is! Itt egy óriásplakát, ott egy népszavazás, csak kapkodja a fejét, ha tudja. De mégse nyughat.. Áskálódik. Milyen magyar ember az ilyen? Ahová csak nézünk, mindenütt az ő ügynökei. Azt hiszi, hogy amiért csinált ide valami egyetemet, mindjárt haptákba vágjuk magunkat. Oszt majd szép csendben tűrjük, hogy /Tudjuk-kifélék mondják így:/ simfelje a nemzeti kormányt, meg az egész nagy Magyarországot. Összekapaszkodik ez mindenkivel, csak, hogy ártson. Milliószámra toborozza a migránsokat, hogy velük kasztrálja ki a mi drága nemzetünket. Mert gyűlöl az mindent, ami magyar. De nem ám, hogy tisztességgel megvallaná. Tekereg, mint áspiskígyó, a csillagot is letagadná az égről. Hiába,no, megmondta a nemzet kormánya, hogy ennek az embernek terve van, erre az egész disznóságra. Az pedig csak tagad, konokul. Mintha nem az ő tenyeréből früstökölne az a nyavalyás Brüsszel-straszburg, meg az egész ügynökpereputty. Az meg úgy elszemtelenedett, hogy már a biztos úrnak, tudja, a Rezsibiztosúrnak kellett rádörrenni valami lődörgő firkász-gyerekre, hogy azt mondja: Maga is a Soros ügynöke! Nézd csak, kiből-miből lesz a cserebogár!…
Na, de most jól megkapják! Mert maga a Miniszterelnök Úr írta meg a haza nagy amerikai barátjának, hogy csapja már szét-fele azt sötét hazugság-hálót, amit ezek a Sorosok szőttek a mi édes hazánk ellen. Ez az amerikai barát nem akárki! A neve után kötelező odaírni, hogy ő a negyedik, de nem ám olyan egyszerű számmal, mint amikor a boltos felírja, hogy a Józsi 59 forinttal tartozik. Hanem avval a betű-formájúval, mint a rómaiak, meg a mi Árpád-házi nagy királyaink, hogy IV. Béla, II. Endre, I. Ferenc Jóska. Ez a derék amerikai férfi, mert igazi férfi az a javából, bár a liberál-tudjukkik azt terjesztik, hogy leánynevű, mert úgy hívják, hogy Connie. De, kérem tisztelettel, azt már lehazudják, hogy a vezetékneve meg Mack, és a magasságos úristen a megmondhatója, hogy ép, egészséges, mint a makk, (nem hiába, hogy így hívják!), de ami a fő: rendes gondolkodású ember. Mint az édesapja is, a III. számú Connie Mack, aki még szenátor is volt. Ez, a derék, jó magyarbarát IV. Mack meg az amerikai képviselőházban tagoskodott. Látnivaló, hogy a mi Vezénylő Tábornokunk nem akárkikkel barátkozik abban a híres Nagy-Olvasztóban
Ez, a mi IV-ikünk, már majdnem szenátor lett, csak elgáncsolták a sorosisták, így aztán beállt az édes jó apjának a Szabadság szent nevét („Liberty”) viselő magyart-segítő egyesületébe. Nehogy azt higgyed már, hogy a levegőbe beszélek, papírja van róla. Hivatalos, az amerikai igazságügyi minisztérium pecsétjével. Kézzel írta rá a számot a közeg, hogy 6259, ebből is látni, hogy nem sok ilyen derék ember szaladgál ottan, mert hát, ugye, Amerika mégis csak sok-sok milliós ország. Meg olyan pecsét is van rajta, hogy beérkezett, „2014. október 31. d.u.2 óra 41 perc”, ennyire komolyan veszik a mi hazánk amerikai barátját.

Be van írva egy nagy könyvbe, hogy ő Nyilvántartási Nyilatkozatot tett.
És, bizisten, benne van az is, hogy ő, meg az aranyos munkatársnője, aki nem IV. vagy III. (mert hát csak asszony, ugye), Jo Anne Barnhart, a mi érdekünkben fáradozik Amerikában. És azt is beleírták feketén-fehéren, hogy ezt a mi Miniszterelnök Urunk megtisztelő felkérésére teszik. Még a címe is ott van: Magyarország – Miniszterelnöki Hivatal, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
De ez még semmi. Mert a papíron rajta van az is, hogy ez a mi amerikai jó emberünk az ő törvényeik szerint, hivatalosan is a mi segítőnk. Nem hiába, hogy az ő igazságügyi minisztériumuk papírján van kinyomtatva.
Ott a hivatkozás: „1938 évi törvény, egységben a későbbi módosításokkal, A Külföldi Ügynökök Nyilvántartásáról.”
Mi van? Mit motyogsz? Hogy azt írták, ügynök.
Na, és?
Az FBI nyomozóit talán nem ugyanígy hívják Amerikában? Na, látod! Ez nem ugyanaz ám, mint a Soros, meg az ő pórázán sétafikáló kutyái! Azok minden nyelven ügynökök! Kitartottak.

sp