Tudósok a listázás ellen

Pénteken a Figyelő-listára válaszul az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Társadalom tudományi Kara a következő közleményt jelentette meg:„Az ELTE Társadalomtudományi Kara a magyar tudományossághoz való fontos hozzájárulásként tekint az MTA kutatóközpontjaiban, így a Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó kiemelkedő színvonalú kutatómunkára, és a tudományos kutatási tevékenység alapértékeként ismeri el a kutatók részére az MTA TK-ban biztosított témaválasztási szabadságot. Ennek megfelelően reményünket fejezzük ki, hogy az ott dolgozó társadalomkutató kollégák továbbra is autonóm módon, kizárólag a nemzetközi tudományosság követelményeihez igazodva folytathatják tevékenységüket, és nem kényszerülnek feladni a társadalomtudományi kutatások természetéhez tartozó, a társadalmi problémákat fókuszba helyező szemléletmódjukat. Meggyőződésünk, hogy a társadalmi problémák feltárása hozzásegít a társadalom működési zavarainak elhárításához, ezért megbecsülésünkről és támogatásunkról biztosítjuk a kényes témák kutatásáért a sajtóban pellengérre állított kollégákat.

Kornai és Chikán

Képen: Kornai János
Békesi László
Nem lep meg, hogy Orbánék haladéktalanul hozzáláttak a bosszú hadjárathoz, a lakájmédia aljas bértollnokai pedig sietnek a vezér kedvében járni. (Figyelő lista.)
Orbán már évértékelő beszédében megígérte, hogy “politikai, erkölcsi és jogi elégtételt vesznek” a rendszer bírálóin.
A választások után mindezt megtoldotta egy mindenkinek szóló konkrét fenyegetéssel: “aki nincs velünk, az ellenünk van!” (Válasz Vona G.-nak.)
A bosszúszomjas, aljas fenyegetést minden jó érzésű embernek – akkor is ha a Fidesz és a rezsim híve – határozottan el kell utasítania!
Jelen soraimat azonban nemcsak ez a jogos, elementáris felháborodás diktálja.
A Figyelő megbélyegző, uszító listáján két olyan név is szerepel, akik közel állnak hozzám, akiket tisztelek, becsülök, akiktől pályafutásom sorás sokat tanultam.
Kornai Jánosról és Chikán Attiláról van szó.

%d bloggers like this: