Végre!

Posted by

Az ember tragédiája (Nádasdy Ádám fordításával)

 

● K A R Á C S O N Y I
A J Á N D É K N A K
A J Á N L J U K ●

Sváb Ági 

Ha vétkezel, fiadban bűnhödöl, / Köszvényedet őbenne folytatod, / Amit tapasztalsz, érzesz és tanúlsz, / Évmilliókra lesz tulajdonod.” Az ember tragédiája harmadik színében ezzel a mondattal fenyegeti/vigasztalja Lucifer Ádámot, mielőtt álmot bocsátana rá és elkezdődne a nagy kaland. E sorok szerzője többek között ezzel az idézettel szokta bevezetni Madách klasszikusának tanítását. Sajnos évről évre egyre nehezebben értik meg a kamaszok a szöveget, maga a szavak értelmezése is elvesz pár percet. Nádasdy Ádám „fordítása” (nevezzük korszerűsítésnek) bizonyára meg fogja könnyíteni a középiskolások és a tanáraik dolgát. Mai magyar nyelven így hangzik a fenti idézet: „Ha bűnös voltál, akkor a fiad bűnhődik érte; a reumádat is ő örökli. Amit tapasztalsz, érzel és tanulsz, az évmilliókra a tiéd lesz.”

Madách Imre 1861-ben írt emberiségkölteményének, könyvdrámájának története viszontagságosan indult. Madách a nála hat évvel idősebb Arany Jánosnak küldte el a kéziratot, kérve véleményét, jóváhagyását. Arany az irodalomtörténeti legenda szerint nem fogadta lelkesen a művet, Faust-másolatnak gondolta, és majdnem egy éven keresztül végig sem olvasta. A kétségbeesett Madách végül egy közös barátjuk közbenjárását kérte, akinek a rábeszélésére Arany mégis végigolvasta a művet, és felfedezte rendkívüli értékeit. Pár hónappal később már ő maga olvasta fel az első négy színt a Kisfaludy Társaságban, ami utóbb a tagjai közé is választotta Madách Imrét. Bár egyes rossz nyelvek szerint Arany olyan sok helyen javított bele a műbe, hogy társszerzőnek nevezhetnénk, egyediségével ez a mű valójában a 19. századi nemzeti és/vagy késő romantikus művek sorából üdítő módon emelkedik ki. Legalább negyven (!) különböző nyelvre lefordították már, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy témája nem csak a magyar valóságra vonatkoztatható, hanem egyetemes.

A fenti rövid irodalomtörténeti kitérő rávilágít arra, hogy egy ennyire univerzális és értékes művet nagyon fontos mélyebben megismernie a mindenkori gimnazistáknak. A téma és annak filozófiai mélysége felüdít, azonban a szöveg nyelvezete minden szépsége ellenére is nehezen megközelíthető. Jankovics Marcell csodálatos animációs filmje segíti valamennyire a magyartanár dolgát, de nem pótolja a szöveggel való foglalatoskodás fontosságát. Éppen ezért hiánypótló Nádasdy mai magyar nyelvi átirata.

Nádasdy Ádám nem először nyúl klasszikus szerzők szövegéhez. Shakespeare-fordításai legendásak, Dante Isteni színjátékának újrafordítása is páratlanul nagy teljesítmény. Ugyanakkor nem Az ember tragédiája az első magyarról magyarra fordítása, hiszen 2019-ben már megjelent a Magvetőnél a Bánk bán átigazítása mai nyelvre is. Fantasztikus, hogy az egyetemi karrierjét lezárva Nádasdy ezeknek a műveknek szenteli az idejét. Az ő személye garancia a minőségre, s talán rajta kívül senkinek sincs ilyen nagy szaktudása és széles körű elfogadottsága a mai magyar irodalmi életben.

Nádasdy felkészültségét a Tragédia új kiadásában is élvezhetjük. A rövid, de tartalmas bevezetőből megtudhatjuk, miért fontos ennek a műnek a „magyarítása”, a függelékben pedig részletes nyelvi és verstani tudnivalókról olvashatnak az ínyencek. Az új szöveg az eredetivel szemközti oldalon jelenik meg. Éppen ezért nem kell tartanunk attól, hogy a sokat idézett, klasszikus sorok (pl. Madách eredetijében: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”, Nádasdy: „Megmondtam ember: küzdened kell, és bíznod erősen.”) kikopnának a köztudatból.

Az átigazítás nem tesz hozzá és nem vesz el az eredetiből, csak éppen segít megérteni. Az eredeti szöveget pedig bőséges lábjegyzetekkel látta el, ezzel magyarázva, bemutatva Madách nyelvét, gondolkodásmódját, a kor eszmeiségét. Ahogyan érthetőbbé, egyszerűbben olvashatóvá válik a szöveg, az olvasó sokkal inkább tud a mondanivalóra koncentrálni, és olyan finom részletek lepleződnek le a számára, amelyek korábban elkerülték a figyelmét. Ahogyan e sorok írójának egyik tanítványa megfogalmazta: „Ezt a szöveget még egy zöldhajú alter lány is el tudja olvasni.”

A budapesti Katona József Színház új előadása szintén felhasználta Nádasdy Ádám szövegét. A kitűnő alapanyagból pedig kitűnő előadás született.

Madách Imre * Nádasdy Ádám

Madách Imre: Az ember tragédiája
Eredeti szöveg Nádasdy Ádám fordításával
Színház az egész-sorozat
Magvető Kiadó, Budapest, 2023
496 oldal, teljes bolti ár 3499 Ft,
online ár a lira.hu-n 2799 Ft,
e-könyv változat 2399 Ft
ISBN 978 963 144 3226 (papír)
ISBN 978 963 144 3530 (e-könyv)

* * * * * *

A könyv kiadói fülszövege

„Csalóka mű Madách Tragédiája, mert a felszínen a cselekmény jól követhető: Lucifer pimaszsága, a rabszolga halála, Keplerné hűtlensége, az Eszkimó félelme. Az alapkérdés, a mélység is érthető: ha nem tudjuk, miért létezünk, akkor legalább küszködjünk derekasan. De a kettőt összefűző gondolatszövet már nehezen érthető, könnyen elsiklik felette olvasó is, rendező is. Mit mond pontosan az ironikus Lucifer, a hímsoviniszta Ádám, és végül az Úr, aki mellébeszél? Ezt kívánjuk kibogozni, az eddigi kiadásoknál jóval alaposabban. E célból Madách eredeti szövegével párhuzamosan, a szemközti könyvoldalon prózai fordítást adunk mai magyar nyelven.” Nádasdy Ádám

 

A KULTÚRAKIRAKAT

 

%d