Az EU-képviselők támogatják a szülői jogoknak az egész Unióban történő elismerését

Posted by

(Euractiv)
Az Európai Parlament jogi bizottsága kedden elfogadta az EU Bizottsága által javasolt uniós rendeletet, amelynek célja, hogy a biztosítsák a szülői jogok elismerését az egész unióban, függetlenül attól, hogy hogyan született a gyerek. Ez lehetővé teszi, hogy az indítványt a plenáris ülés elé vigyék szavazásra.
Néhány tagállam – köztük Magyarország és Olaszország nem ért egyet az indítvánnyal. A leendő rendelet minden családnak garantálja, hogy megtarthatják szülői
jogaikat, ha az EU-n belül egyik tagállamból a másikba költöznek, más szóval hogy minden tagállamba elismerjék a rokoni viszonyokat. Emellett a javaslat értelmében bevezetnének egy szülői igazolványt is.
Az egyik fő cél, hogy jogbiztonságot adjanak a szivárványcsaládoknak, amelyekkel kapcsolatban a szülői jogokat jelenleg nem minden tagállamban ismerik el. A családjog a tagállamok kompetenciájába tartozik, ezért a szülői jogokat eltérően rögzítik a tagállamokban, és jelenleg korlátozók lehetnek különösen a gyermekek öröklési, gyermektartási, vagy tanulási jogai terén. A parlament azonban sürgette, hogy korlátozzák az eredeti tervezetben szereplő egyik záradékot, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy egy másik tagállamban elfogadott szülőséget a közrend érdekeire hivatkozva ne ismerjék el. A képviselők azt javasolták, hogy ezt a záradékot csak kivételes esetekben lehessen alkalmazni, és minden egyes esetet egyenként vizsgáljanak. Attól tartanak ugyanis, hogy a záradékot egyes tagállamok arra használhatják fel, hogy elkerülje a javasolt szabályok alkalmazását, és különösen az azonos nemű családok jogait korlátozzák. A javasolt jogszabályt több tagállam, köztük Olaszország és Magyarország elutasította. A javaslat ugyan leszögezi, hogy a szülőség kérdéseinek szabályozása változatlanul a tagállamok hatáskörébe tartozik, az ellene állást foglalók lehetőséget látnak benne arra, hogy nemzeti szinten érvényesítsék az azonos nemű családok, vagy a béranyaság elismerését. Mivel néhány tagállam ellenállást tanúsít, egyelőre nem világos, hogy mikor jutnak egységes álláspontra a tagállamok az Európai Tanácsban.

https://www.euractiv.de/section/soziales-europa-jobs/news/eu-abgeordnete-befuerworten-eu-weite-
anerkennung-von-elternrechten/

Fordította: Horváth Júlia

Címkép: Egy spanyol EU-képviselő szavaz