Bitcoin és arany – menedék?

Posted by

Zentai Péter (holdblog)

1. „Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének” –
miután idézte az Ószövetségben olvasható sorokat, az izraeli
miniszterelnök kijelentette:
ez most a háború ideje. („Ezért nem kötünk tűzszünetet.”)
E sorok írója tulajdonképpen eme „példabeszéddel” kívánja
alátámasztani azt a közhelyszerű megállapítását, hogy az Ember
mindenkor (mindig) – a bibliai időkben éppannyira, mint a mai „bitcoin-
időkben” – a hite alapján hoz döntéseket és aszerint cselekszik. Még ha
klasszikus értelemben vett hite nincs is – mondjuk: nem hisz Istenben –
még akkor is valamiféle hitben mondja, amit mond, érvel, ahogy érvel,
teszi, amit tesz. Az olvasók körében feltehetőleg ellenszenvet is kelteni
képes példabeszédemet azért kötöttem éppen az „örök” arab-izraeli
konfliktushoz, annak kegyetlenül véres kicsúcsosodásához, mert ez az
egész tragédia egymásnak totálisan ellentmondó bibliai, Korán-béli,
illetőleg történelmi narratívákba, tudományosan igazolható, mégis
merőben eltérően értelmezett, manipuláltan „elmesélt, továbbadott”
„töredék-sztorikba” vetett hitekből fakad. Minél radikálisabb a reális
vérontás, minél több ártatlan emberi életet követel, a világ többi része
annál inkább avatkozik be a „hitek, legendák és különbözőképpen
értelmezhető világi bizonyítékok” harcába. Mindez – az irracionális és a
racionális elképesztő összekeveredése – egy reális, egy valóságos
világháborút robbanthat ki. A fentiek lényegi mondandója ugyanennyire
igaz Oroszország és Ukrajna háborújára. Narratívák, hitek (elhitetése)
mentén zajló konfliktus az is. Mint ahogy az lesz a kínai-tajvani háború
(ha kitör) és pláne az lesz, ha – nem csekély valószínűséggel – beindul
az „újratöltött” balkáni háború, amely Szerbia és Koszovó között látszik
kirobbanni.

2. A háborúk, feszültségek szaporodása természetszerűleg vált ki
gazdasági, pénzügyi devianciákat. Az emberi viselkedésből fakadóan.
Ha a bajok tornyosulnak – az ember közvetlen közelében vagy a tőle
távolibb széles világban – az ember a vélt vagy valós tudásán, de
leginkább a hite alapján hoz döntéseket. Noha ezer oldalról manipulálják
hitünket, ez azonban mit sem változtat az eredményen: jellemzően
azokat másoljuk, akikben hiszünk. És: minél nagyobbnak ígérkezik a
felfordulás (legalábbis hitünk szerint), annál inkább menekülünk
biztonságos „helyre”, olyan irányba, amiben hiszünk.

3. Korunk specialitása – amiben egyre inkább hiszünk, és sokkalta
többen fogunk a jövőben hinni, mivel létjogosultsága bizonyított és mert
nincsenek emberi esendőségei – a Mesterséges Intelligencia.
Szakavatottak; a Forbes, a Bloomberg, a CoinTelegraph, a Coin Rivet, a
CoinSpeaker, a VRWorld és az Arcane Bear munkatársai a minap a
jelen korszak legbiztonságosabb befektetéseiről kutakodtak a ChatGPT-
nél, a legelterjedtebb MI-nál. A „Megkérdezett” nyomban az aranyra és a
bitcoin-ra „terelte a szót”. Kifejtette, hogy „minden ilyesfajta időszakban a
legcsekélyebb kockázatot és a legnagyobb biztonságot a történelemben
az arany, általában a nyersanyagok nyújtották.” A BTC (bitcoin) kapcsán
pedig a következőre mutatott rá (az MI): „…noha a feltalálása óta eltelt
idő roppant rövidke komoly következtetések levonásához, valószínű,
hogy a bitcoint joggal, megalapozottan nevezik sokan digitális aranynak.”
Az MI egyúttal a következőre hívta fel az őt kérdezők figyelmét:„az izraeli
háború kitörése óta az arany 10 százalékot erősödött, addig a bitcoin
(amit október 7-én 27 ezer dollárban jegyeztek) árfolyama három hét
alatt 35 ezer dollárra kúszott fel.” Az MI azonban nem „beszélt” arról,
hogy a legjelentősebb kriptopénz több mint húsz százalékos
drágulásában a közel-keleti konfliktushoz egyáltalán nem kapcsolódó
„technikai” körülmények meglehetősen komoly szerepet játszottak.
Mégis: az MI „bullish” véleményét erősen osztja a történetesen az egyik
legbefolyásosabb üzleti-pénzügyi orientáló tömegtájékoztatási eszközön,
a CNBC-n megkérdezett minden második olyan befektető, aki az utóbbi
években rendkívüli nagy sikereket ért el. A nagy gazdasági hírcsatornán
meginterjúvoltak immár 75 százaléka – a „kripto-kétkedők” fele is –
hibának tartja, ha portfólióijából kihagyja az aranyat és a bitcoint.

4. Beszámoltam már a HOLDBLOG-on ama élményeimről,
hogy Ukrajnában, Kolumbiában,
Venezuelában,  Belaruszban , Afrikában – nemzetközi és helyi háborúk,
által közvetetten-közvetlenül sújtott országokban, régiókban – mennyire
széles körben terjednek a kriptopénzek. Mindenütt e világban, ahol a
népek ráébredtek, hogy az oligarchikus és maffiaszerű állami irányítások
tulajdonképpen leválthatatlanok, azok ugyanakkor újra és újra
„szétbaltázzák” a nemzetgazdaságokat, a helyi pénzt szisztematikusan
értéktelenítik el, ott a politikai, bűnözői hatalmakkal szembeni
bizalmatlanságból a hatalmaktól függetlennek hitt kripto nyújt számukra
kiutat. Ha pedig eddig nem tudtuk volna, akkor immár azt is tudhatjuk,
hogy a szomorú hírekből mindenki által ismert Gázai-övezetben mind a
lakosság, mind a rémuralmat megvalósító Hamasz szervezet nemzetközi
fizetéseiben, pláne „privát” segélyezésükben az egyik legfontosabb
fizetőeszközt a bitcoin.

5. Tanulság: A „rendezett fejlett tőkés világban” a professzionális- és a
kisember-befektetők jelentős része még megengedheti magának, hogy
„racionális” alapon gondolja át, miben tartja megtakarításait. Ennél fogva
inkább kerülni fogja, az általa egyáltalán nem értett és eleve
hasznavehetetlennek tekintett bitcoin-t. Európa és Észak-Amerika
egyelőre nem igazán hisz benne. De nem is áll ellen… A világ java
azonban – közismerten – nem része a „rendezett, transzparens tőkés
világnak”. A permanens bizonytalansági állapotban való létre
kárhoztatott országok lakóinak nincs más választásuk mint, hogy
higgyenek: virtuális és kézzelfogható dolgokban egyaránt. A kripto
márpedig a virtualitás és a fizikai valóság ötvözete az ő szemükben,
fejükben, hitükben. A mélyebb feszültségekkel, akár háborúkkal terhelt új
korszak azonban mindenképpen közeledni látszik. Sőt, talán meg is
érkezett. Benne vagyunk, csak még nem tudatosult bennünk… A
menedékhelynek hitt befektetések iránti kereslet minden esetre
növekszik. A bitcoin iránt azért, mert a harmadik világ eleve hisz benne,
a nyugati világ fiatalsága pedig hinni akar benne, minthogy – minden
más alternatívával szemben – a bitcoinból csak véges mennyiség áll az
emberiség rendelkezésére.
Ez pedig hihetetlenül táplálja a hitet.