Közgazdaságtan kezdőknek

Posted by

Az infláció a szegények adója – szokták mondani, és valóban így működik. Sok
mindent lehet lenyomni a torkunkon ezen a módon, mert meglehetősen kevesen
számolnak – például – úgy, hogy reálértéken mi történik a jövedelmünkkel,
miközben összegszerűen ugyanannyit kapunk a zsebünkbe, mint akár egy éve.
Némileg több pénzügyi tudatosság, tervezés és előre gondolkozás kevesebb
áldozatot szedett volna a magyar svájci frank hitelesek vagy az amerikai
jelzáloghitelesek körében. Az ismeretek hiányát nemcsak a károsultak, hanem a
pénzvilág és a komplett világgazdaság is „megszívta”. Most a szakemberek
interneten kísérelik meg népszerűsíteni a gazdasági alapismereteket. Az
idősebbek talán még emlékeznek rá: amolyan Dr. Agy módján.

Berényi Judit

Mindennapi életünkben elkerülhetetlen, hogy az úgynevezett átlagember
valamennyire megértse a saját életét befolyásoló gazdasági jelenségeket,
folyamatokat és megszerzett tudását hasznosítsa is. A felnőtt korosztályban
gyakran tapasztalható ennek hiánya, ami számtalan rossz döntéshez vezet. A napi
bevásárlások, a hosszabb távú beruházások, az előzetes megtakarítások, a
kínálkozó megtakarítási lehetőségek kiválasztása csak néhány példa arra, milyen
pénzügyi döntéseket kell hoznia minden felnőttnek (sőt, manapság már a
tinédzsereknek is). Ezért legalább alapszinten szükséges tisztában lenni néhány
meghatározó közgazdasági fogalommal, azok közötti összefüggésekkel, amelyek
híján fennáll a rossz döntés veszélye.

Mindennek következménye rengeteg ember meggondolatlan költekezése,
eladósodása lett, amin maguk a bankok is vesztettek. Napjainkban a középiskolák
nagy részében felismerték a gazdasági alapismeretek ismeretének jelentőségét. A
felismerés általánossá válását jelzi, hogy a Financial Management nevű fórum
számos, a tudományos és a gazdasági élet szakértőjéhez azzal a körkérdéssel
fordult: hogyan tenné közérthetővé a szakértelemmel nem rendelkezők számára a
gazdaság alapösszefüggéseit. A válaszokat összegezve – amelyek több szakértő
egymáshoz sok tekintetben közel álló gondolatait tükrözi – az interneten tették
közzé. A szakértők abban egyetértettek, hogy az alapokkal kell kezdeni, és nem
szabad egy alkalomra sűríteni a gazdaság egészének felvázolását, mert az
könnyen elriaszthatja a közönséget. Összefoglalóan azt kell tudatosítani, hogy –
állítja az egyik egyetemi professzor, hogy a gazdaság a társadalomtudomány egy
ága, amely azt tanulmányozza, hogyan osztják el az egyének, vállalkozások,
kormányok és társadalmak az erőforrásokat a szükségleteik és vágyaik
kielégítésére. Vizsgálja, hogyan hoznak döntéseket a szereplők, elemzi a javak és
szolgáltatások előállítását, fogyasztását és elosztását.

A gyakorlati előadások során a laikusok számára fontos az olyan szakkifejezések
és rövidítések egyszerűsítése, amelyek zavarhatják vagy idegenként érhetik őket.
Kezdetben például a GDP helyett azt mondhatjuk, hogy az országban előállított
áruk és szolgáltatások összértéke, vagy fiskális politika helyett jobban érthető: az
állam hogyan költ és adóztat. Infláció említése helyett lehet azt mondani, hogy az
árucikkek, szolgáltatások árának növekedése egy meghatározott időszak alatt.
Emellett használhatóak egyszerűbb és gyakrabban használt szavak, amelyek
ugyanazt a jelentést hordozzák, mint például a választási döntések fogalmával
kapcsolatban mindenki számára érthető, hogy az egyének gyakran korlátozott
erőforrásokkal rendelkeznek, és döntéseket kell hozniuk különböző lehetőségek
között. Mondjuk választani kell a gyakori éttermi vacsorázás és egy tervezett
nyaralás költségei között. Ez segítheti a laikusoknak megérteni a választási
döntések fogalmát, valamint az ezzel járó döntéshozatali folyamatot. Az adózás
kapcsán is egyértelműen kapcsolható a magyarázat az emberek saját
tapasztalataihoz, hiszen mindenki számára nyilvánvaló, hogy az egyes adófajták
befolyásolhatják az emberek háztartási költekezését.

A szakértők célravezetőnek látták a vizuális eszközök és történetek „bevetését”.
Egyik gazdasági vezető például rajzfilmet vagy videót javasol, amelyek
segítségével meg lehet mutatni, hogyan határozza meg a kínálat és a kereslet egy
termék árát. Gyakorlati tapasztalataikból is tudhatják, hogy az emberek általában
többet vesznek egy termékből, ha az ára csökken, és kevesebbet, ha az ára
emelkedik, valamint ennek a következményeire a fogyasztók és a termelők
számára. Általában is fontosnak ítélték meg a szakértők az interaktív módszert.
A kérdések és visszajelzések egyben jelzik, mennyire sikerült bevonni a
közönséget, és aktívabbnak és érdekeltnek érzi-e magát a gazdasági fogalmak
iránt. Ugyancsak formális szempontnak tűnhet, ugyanakkor több szakértő is
hangoztatta, hogy az előadó legyen lelkes és bizalmat teremtő a
kommunikációjában. Használjon élénk és beszélgetős hangvételt, humorral és
érzelemmel adja át üzenetét, amellyel kifejezi szenvedélyét a gazdaság iránt.