A hely szelleme

Posted by

Hardy Mihály

>Nem az ún. Nyugat döntött úgy, hogy kizárja az új világrendből Oroszországot, hanem Vlagyimir Putyin és tettestársai döntöttek úgy, hogy visszatérnek a dicstelen szovjet birodalmi berendezkedéshez és terjeszkedéshez.
Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a … hely szelleméről? A latin genius loci az ókori Rómából származik és eredetileg az ártó szellemektől védett helyet nevezték így, később aztán a géniuszt az egyszerűség kedvéért magával a császárral azonosították és védőszellemét az egész birodalomra kiterjesztették. Nos, ezúttal a „hely szelleme” az örökmozgó külügyminiszterünk minszki szavai nyomán jutott eszembe, ahol is nem annyira a „mit?”, hanem a „hol?” kérdésnek van jelentősége. A magyar külügyminiszter ugyanis egy posztszovjet bábállam, Belarusz fővárosában beszélt, méghozzá az úgynevezett Eurázsiai Biztonsági Konferencián. Ez utóbbi pont ugyanolyan orwelli újbeszéd vagy Newspeak terméke, mint amilyen annak idején a békeharc meg a béketábor volt.

Az orosz érdekszférába bevont vagy belekényszerített utódállamok képviselőit tömörítő szervezet fórumán (jó kérdés, hogy vajon mit keres Magyarország képviselője ebben a gyülekezetben?) a magyar fődiplomata az ukrajnai tűzszünet és béke fontosságáról papolt. Egyebek mellett a tömeggyilkos háborút kirobbantó orosz külügyminiszter színe előtt, anélkül, hogy egyetlen rossz szava lett volna Oroszország birodalmi terjeszkedésének a veszélyeiről, a polgári célpontok rakétázásáról vagy a civilek legyilkolásáról. Szijjártó Péter szerint „ideologizált és túlpolitizált viták” helyett a párbeszéd fenntartására lenne szükség Kelet és Nyugat között. Szép frázis csak éppen üres, értelmetlen és ebben a formában kártékony.

Csak az emlékezet felfrissítésére: nem az ún. Nyugat döntött úgy, hogy kizárja az új világrendből Oroszországot, hanem Vlagyimir Putyin és tettestársai döntöttek úgy, hogy visszatérnek a dicstelen szovjet birodalmi berendezkedéshez és terjeszkedéshez. Ahhoz a rendszerhez, amelyben az ellenzéki gondolkodókat lágerekbe zárják, kiesnek a tizedik emeletről vagy agyonlövik a nyílt utcán. Ahhoz a rendszerhez, amely feljogosítva érzi magát arra, hogy katonai erővel megtámadjon szomszédos országokat Grúziától kezdve Ukrajnáig. Ebből a szempontból Moszkva semmivel sem jobb a Hamásznál. Aki olvas történelmet tudja: a birodalmi étvágyat soha nem lehet jóllakatni, így az oroszt sem.
Ehhez az agresszív és birodalmi politikához törleszkedik most a magyar külügyminiszter. Döntsék el,hogy vajon ez egybeesik-e a magyar nemzeti érdekekkel?!

Kép: Szíjártó és Lavrov a minszki konferencián

(Klubrádió)