Itt minden hatalmasságnak elment a józan esze?

Posted by

Martin Zoltán
>Nem is olyan rég jelent meg ezeken a hasábokon is, hogy a pécsi,
ügyvédi átvilágítás és a Fidesz maffia állama közötti kosárlabda meccs
állása pénzügyi eredményeket tekintve 97:10 az átvilágító ügyvédek
javára. Ugyanis 101,9 millió forintba került az átvilágítás, viszont 971,8
millió, azaz majdnem egymilliárd forint értékű vagyont szereztek vissza
az ügyvédek a pécsi polgárok részére.
De ezzel nincs vége a munkánknak. Sok feljelentést tettünk, amiket a
Fidesz állam hatóságai következetesen kinyírnak és nincs kihez fordulni.
Ha az ügyészség nem emel vádat, akkor a törvény szerint a sértett
ügyvédje útján meghatározott bűncselekmények esetén maga emelhet
ún. pótmagánvádat a bíróságon. Aki ítélettel dönthet ilyenkor. De tudni
kell, hogy a sértett önkormányzat vagy cég ügyvédjének nincsenek
nyomozati jogai, mint a rendőrségnek. Tehát csak korlátozottan tud
bizonyítékokat gyűjteni és a bíróság asztalára tenni. Másrészt pedig nem
minden bűncselekmény esetén teszi lehetővé a törvény pótmagánvád
emelését. Pl. hamis magánokirat felhasználása esetén sem.
Ezzel vissza is él a Polt által irányított ügyészség és az általuk felügyelt,
fideszes érzületű rendőrség. Sőt, néha úgy tűnik, hogy kifejezetten a
feljelentett bűnöző számára egyengetnek menekülési útvonalat.
Most leírok egy rövid mesét.
Tegyük fel, hogy valamelyik részvénytársaság igazgatója szerződést köt
egy vállalkozóval a szervezet központi épülete vízvezeték rendszerének
teljes kicserélésére, felújítására. A szerződés tartalmazza, hogy a díj
kifizetésére a vállalkozó által elkészített, igazoló mellékletekkel ellátott
teljesítési igazolások benyújtása után kerülhet sor.
A vállalkozó havonta benyújtja a számlát és kéri a díját, anélkül azonban,
hogy a teljesítést szerződésszerűen, szabályosan igazolná az elvégzett
munkákról készült fotóval vagy más módon. Erre a megrendelő
részvénytársaság igazgatója utasítja a pénzügyi osztályt, hogy
vízvezeték szerelési szaklapokból, illetve az internetről töltsenek le
szerelési munkákat ábrázoló fotókat, azokat csatolják teljesítési
igazolásokhoz és ezután fizessék ki a számlában írt teljes összeget a
vállalkozónak, ami meg is történik.
Noha kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a fényképeken látható
munkákat nem a vállalkozó végezte, nem is az ő épületükben készültek
a fotók és egyébként is a vállalkozó dolga lenne a megfelelő
mellékletekkel ellátott, szabályos teljesítési igazolások benyújtása a
szerződés szövege szerint. Tehát a részvénytársaság igazgatója a
hűtlen kezelés bűncselekményén kívül a valótlan teljesítési igazolások
miatt minimum 40 esetben hamis magánokirat felhasználását is
elkövette, ami a feljelentésben le is lett írva.
Ezen kívül a szerződésben az is benne volt, hogy a vállalkozó a
megrendelő igénye esetén tanácsadást is köteles tartani a vállalkozói díj
ellenében, mégpedig kettő témakörben. Az egyik a rendszer
üzemeltetés, a másik a rendszer karbantartás, javítás. A találkozásokról
még jelenléti íveket is csatoltak a teljesítési igazolásokhoz. 2014
januárban keletkezett az első jelenléti ív. Ennek tartalma szerint abban a
hónapban 11 alkalommal volt tanácsadás üzemeltetési, míg 16
alkalommal volt tanácsadás karbantartási témakörében.
Persze februárban és azután is sokat dolgoztak. Erről is készültek
jelenléti ívek. A márciusiban az van, hogy 11 alkalommal volt tanácsadás
üzemeltetési, míg 16 alkalommal volt tanácsadás karbantartási
témakörében. Aztán a többiben is 2014 évben. Aztán 2015-ben, 2016-
ban, 2017-ben és 2018-ban minden hónapban 11 alkalommal volt
tanácsadás a megrendelő kérésére üzemeltetési, míg 16 alkalommal volt
tanácsadás karbantartási témakörében!!! Tehát öt éven keresztül,
minden évben, minden hónapban 11 alkalommal volt tanácsadásra
szüksége a megrendelőnek üzemeltetési, míg 16 alkalommal volt
tanácsadás karbantartási témakörében.
Mutassatok már nekem egy hibbantat, aki ezt elhiszi? Én tudok kettőt.
Magyarország rendőrsége és ügyészsége elhitte mindezt. Hiába írták le
a feljelentő ügyvédei, hogy ennek csak egy elfogadható magyarázata
lehet. Mégpedig az, hogy nem is volt tanácsadás, hanem ahhoz is lusták
voltak, hogy minden hónapban más tartalmú, új jelenléti íveket írjanak a
tanácsadásról. Ehelyett lemásolhatták a legelső hónap jelenléti ívének
tartalmát és emiatt ugyanolyan tartalmú íveket tettek a teljesítési
igazolások mellé. De Magyarország rendőrsége és ügyészsége elhitte
nekik ezt a nyilvánvaló képtelenséget.

Ezután a feljelentés tárgyában eljáró nyomozó hatóság az eljárást
bűncselekmény hiányában megszünteti a részvénytársaság elnökével
szemben. Az ez ellen benyújtott panaszt az ügyészség elutasítja a
vádemelés helyett!!!
Pedig a feljelentett igazgató se vitatja és tanú, meg okirat igazolja, hogy
a teljesítési igazolások mellékleteit, a fényképeket stb. a megrendelő cég
dolgozói csinálták az igazgató utasítására!
Persze a hatóságok pontosan tudják, ha nem is állna meg a hűtlen
kezelés a bíróság előtt később, a valótlan teljesítési igazolások miatt a
törvény szerint 40 rendbeli hamis magánokirat felhasználása kétséget
kizáróan bizonyítást nyert. De a törvény szerint hamis magánokirat
felhasználása miatt nem emelhet vádat pótmagánvádlóként a
részvénytársaság később megválasztott új igazgatója ügyvédeivel, aki a
feljelentést tette elődje ellen. Erre csak az ügyészségnek lenne joga, aki
viszont a panaszt elutasította!!!A kör bezárult.
Ezzel tehát mindent megúszhat a régi főnök, aki igencsak jó kapcsolatot
ápol az ország politikai és állami vezetőivel!
Ha valaki 1984-ben azt mondja nekem, hogy 2023-ra olyan erkölcstelen,
becstelen, tróger szintre jut az ország, hogy az igazságszolgáltatás
hivatalos személyei rendszer-szerűen bűnözőket segítenek, akkor
biztosan elkerülöm a bírói vagy az ügyvédi pályát. Mert én még ma is
rendíthetetlenül hiszek a Törvényben és az Igazságban! Ezen pedig
semmi sem változtathat. De most saját szememmel, közelről láthatom a
Maffia törvényét is. Undorodom minden kiszolgálójuktól!
Innen üzenem annak, akit illet, hogy jogásznak, ügyvédnek, bírónak,
ügyésznek lenni egy tiszteletre méltó hivatás. Viszont egy politikai
rendszer állami bűnözőjének lenni egy mocskos, aljas létezés.