“Forradalmi” javaslat

Posted by

Vásárhelyi Mária

 Lenne egy “forradalmi” javaslatom! Fejezzük be az ellenzéki politikusok önmagukért való utálását és szidalmazását. Nyilván ők is sokfélék: van közöttük szorgalmas és lusta, becsületes és becstelen, elhivatott és elvtelen, tehetséges és tehetségtelen. Azzal azonban, hogy általánosságban gyalázzuk és szidjuk őket, éppen a saját ügyünknek ártunk a legtöbbet. És Orbán Viktornak teszünk hatalmas szívességet. Hiszen éppen ez a célja: folyamatosan ellenségességet szítani a politikusok és a választók között, minden eszközzel megakadályozni az integrációt, egymás támogatását.
Ezért emelik folyamatosan a képviselők fizetését is. Összehasonlítva más társadalmi rétegekével, szerintem is indokolatlanul magas a képviselők fizetése, de ennek éppen az a célja, hogy Orbánék belekorrumpálják az ellenzéki képviselőket is a saját züllött rendszerükbe. Neki – a mi pénzünkből – megéri az a néhány százmillió odalökött forint azt, hogy már ezért utálják az ellenzéki szavazók képviselőiket. Miközben a Házmester szabadon önkényeskedik, vonja meg ennek a pénznek akármekkora részét egy-egy képviselőtől, ha éppen úgy tartja kedve. És persze jó lenne, ha az ellenzéki politikusok folyamatosan nyilvánosságra hoznák, hogy jövedelmük mekkora részét fordítják jótékonyságra, meg az is hasznos lenne, ha nem posztolnának folyamatosan képeket arról, hogy éppen a világ melyik táján verik el szabadidejüket. Mert ez nem ízléses egy olyan országban, ahol az emberek többsége mindennapos anyagi gondokkal küzd.
És nem igaz az az általánosítás sem, hogy az ellenzéki politikusok nem dolgoznak. Nyilván vannak, akik valóban naplopók, de a többség azt hiszem igenis dolgozik, mégpedig megalázó és kudarcos körülmények között. Hiszen a kormánypártok nem hogy egyetlen javaslatukat sem fogadják el, de napirendre sem tűzik, az ellenzék által összehívott bizottsági és parlamenti ülésekre nem mennek el, egy-egy ellenzéki felszólalást végig nyerítenek és kiabálnak, a Házmester kénye-kedve szerint tilt ki- és meg képviselőket, újságírókat civileket. Valljuk be őszintén, hogy fogalmunk sincs, hogy mennyit dolgozik az ellenzéki képviselők többsége, mert a nyilvánosság döntő részében csak negatívumokat olvashatunk rólunk és a maradék független nyilvánosság sem igen tájékoztat arról, hogy valójában mi is folyik az ellenzéki politizálás belső térfelén, ők is elsősorban a botrányokra, konfliktusokra szakosodtak.
Az pedig, hogy az ellenzék vonuljon ki a Parlamentből, ugyancsak nagyon kétélű fegyver. Mert persze, az egyik oldalról részvételük legitimálja a diktatórikus működést, másrészt viszont, ha kivonulnak akkor nemcsak a saját egzisztenciájuk kerül veszélybe (ez nem olyan tragikus) hanem az ellenzék léte is. Hiszen akkor végleg nem lesz pénzük egy-egy párt minimális infrastruktúrájának fenntartására, működtetésére és kampányokra sem. nem tudnak szervezetet építeni és a minimális kommunikációs felületeik is megszűnnek. Ráadásul a média 90 százaléka ezt is az ellenzék lejáratására fogja használni, nevezetesen, hogy nem dolgoznak. És nem lesz módjuk válaszolni. A választók nem elhanyagolható része pedig úgy fogja érezni, hogy elárulták őket választott képviselőik.
Úgy gondolom tehát, hogy ahhoz hogy valaha el lehessen zavarni ezt a züllött, korrupt, kizsákmányoló, az országot szakadékba taszító bandát, nekünk, ellenzéki szavazóknak is változni kell. Természetesen nem azt gondolom, hogy olyan kritikátlan, szemellenzős, ostoba módon kell viselkednünk, mint a fidesz hívő tagozatának, hanem azt, hogy tartózkodjunk mindenféle általánosítástól, próbáljunk megszabadulni rossz beidegződéseinktől, előítéleteinktől, legyünk sokkal szolidárisabbak egymással – beleértve az erre érdemes politikusokat is – és főként ne hagyjuk, hogy a fidesz tudatos manipulációval tovább gyengítse az ellenzéki tábor belső kohézióját. Mert amíg mi egymást szidalmazzuk és nem törekszünk minden erőnkkel legfontosabb közös célunk elérésére, a zsarnokság megdöntésére, addig a fidesz hátra dőlhet és kérhet még egy kávét.(, + még 4 évet)