Szültél ma már? Szüjjé! Ha lehet egyszer, de jobb lenne, ha kétszer

Posted by

Perintfalvi Rita
>Kevesebb abszurdabb dolog van annál, mint amikor a több ezeréves
nőelnyomó hagyománnyal rendelkező zsidó-keresztény egyházak 100%-
ban férfi vezetői megjelennek egy demográfiai fórumon, hogy
megkérdezzék a nőket, szültek-e ma már? Mert ha nem, akkor ejnye-
bejnye, jobb lenne, ha nem ágálnának a teremtés rendje, az Isten
akarata, meg a női princípium ellen és tennék végre a dolguk: Szüljenek
unokákat Kövér Lászlónak! Meg a magyar nemzetnek, hiszen minden
gyermek egy őrhely! Orbán Viktor ez utóbbi mondásáról nekem egy
háborús plakát jutott az eszembe, ami egy szépséges csecsemőt
ábrázolt és az volt rá írva: „Meg kell születnie, hogy hős lehessen!”
Vagyis szüljél gyereket, hogy majd a halálba lehessen küldeni. Mi
szerencsére még itt nem tartunk. Mégis ez a kép azt sugallja nekem,
hogy a gyermek az állam és az egyházak tulajdona, nem a tiéd! Nekik
kell a gyermeked, hogy befizesse az adóját, meg bedobja a
perselypénzt. És legfőképpen azért, hogy ennek a tekintélyelvű,
népbutító politikai és egyházi hatalomnak a kiszolgálója, csicskája
legyen. Hogy itt maradjanak a nyakunkon, ha bírnak, örökre.
Na jó, lehet azért a jelenet groteszkségét még fokozni! Mégpedig azzal,
amikor a szónok egy olyan férfi, aki egész életét cölibátusban éli és
feltehetően az anyja volt az utolsó nő, akit közelről látott. Gyereke pedig
max. titokban lehet. Azért ne felejtsük el, hogy világszerte vannak már
alapítványok, amelyek a katolikus papok gyermekeit segítik! Tényleg azt
gondolom, hogy a katolikus papok látens nőgyűlölete mögött az a tény
húzódik, hogy nekik tilos vágyniuk a nőre, így inkább utálják. Nem
feltétlenül érzelmet jelent ez, gyakran csak szimpla megvetést, vagy még
inkább az alárendelés és a tökéletes kontroll vágyát. S hogy lehet egy
nőt igazán béklyóba verni? Szülőgépet kell csinálni belőle! S akkor nem
lesz ideje gondolkodni azon, hogy még akár belőle is lehetne szuverén
ember. Vagy mondjuk egy lázadó. Egy harcos öntörvényű nő.
De azért Köves Slomót – a jó zsidót, vagy az Orbánnak tetsző zsidót,
akit tömérdek pénzzel töm a magyar kormány – sem szeretném kihagyni
az osztásból. Ugyanis nem a katolicizmus a legnőgyűlölőbb vallás a
képen megjelentek közül, hanem az ultraortodox fundamentalizmus!
Mindegy is, hogy zsidó vagy keresztény vagy éppen muszlim. A

fundamentalisták minden vallásban jelen vannak, és a szent szövegeikre
hivatkozva évszázadok, sőt évezredek óta mossák a nők agyát és
elhitetik velük, hogy akkor jók és erényesek, ha kussolnak és a férfinak
zokszó nélkül alárendelik magukat. Meg persze szülnek, ha lehet minden
nap. Inkább kétszer, mint egyszer sem. És ha ez nem tetszik nekik vagy
ez ellen háborognak, akkor bebizonyítják nekik, hogy Isten és a
természet törvénye ellen lázadnak! Vagyis bűnösök és a pokolra fognak
jutni. Már Pál apostol is megmondta a nőknek, hogy csak a
gyermekszülés által üdvözülnek. Pedig Krisztus állítólag mindenkiért
meghalt a kereszten. Na jó, egy ilyen apró kognitív disszonancia soha
nem volt probléma.
Szóval így megy ez évszázadok, sőt évezredek óta. És ezek a férfiak
most odaállnak a pódiumra, a nyomaték kedvéért feketébe öltözve mind,
és 2023-ban Magyarországon tanúságot tesznek arról, hogy az összes
egyház egy férfiuralmi szervezet, pont olyan, mint az orbáni diktatúra.
Persze abban vannak női figurák is, mint például a „felhúzható-típus” a
Novák Katalin, akivel ujjbábként játszadozik a vezír. De persze ő semmit
nem tesz a nőkért. Soha. Legfeljebb csak azért, hogy szüljenek, ha lehet
minden nap.
Így zárásként azt gondolom, hogy ez a kép mindennek a szimbóluma,
ami el akarja taposni a szuverén és autonóm nőt. Sőt még a lehetőségét
is, hogy ebben az országban létezzen olyan. Csak remélni tudom, hogy
leányaink közül sokakat kiráz a hideg, amikor erre a fotóra néznek, mert
rájönnek, milyen sorsot szánnak nekik
(A szerző teológus)