Ferge Zsuzsa: bűn a gyerekeket értékük alapján kategorizálni 

Posted by

>A jövőben is mindent megtesznek a magyar családok boldogulása érdekében – ígérte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke még az ősz elején, amikor ünnepélyesen átadta az Ökumenikus Segélyszervezet által gyűjtött, az iskolakezdést segítő adományokat. Később már arról beszélt, hogy ha egy gyermek tehetsége, amit a Jóistentől kapott, nem tud kibontakozni, mert esetleg árva, a szülei nem törődnek vele, hátrányos helyzetű, akkor nem tudja gazdagítani a közösséget sem. Ez valóban így lenne? – kérdeztük Ferge Zsuzsa szociológustól. 

Eleve hibás megközelítés a gyerekek kategorizálása aszerint, hogy tudnak vagy nem tudnak a közösséghez, a közösség létéhez vagy gazdagodásához hozzájárulni – mondta Ferge Zsuzsa. Hozzátette, az illetékeseknek mellőzniük kellene a gyerekek bármilyen kategorizálását, hiszen a gyerek gyerekként fontos. Ha tehetséges, annak fejlesztését kell segíteni, aki el van maradva, annak a felzárkózását, de alapvető, hogy ne kis felnőttként és egy potenciális közösség potenciális tagjaként kezeljék őket, hanem gyerekként. „Ez mintha nagyon háttérbe szorulna ebben a szemléletben.” De természetesen jelentős mértékben a felnőtteken múlik.

Arra a felvetésre, hogy a magyar oktatási rendszer alkalmas-e arra, hogy a gyerekeket gyerekként kezelje, a szociológus úgy reagált, azok a családok, amelyeket ismer, most azzal vannak elfoglalva, hogy igyekezzenek a gyerekeiket ide-oda kimenteni az állami rendszerből. „Maga az a megfogalmazás, hogy igyekszünk kimenteni, arra mutat, hogy ott valami komoly baj lehet, ahol a szülők úgy ítélik meg a helyzetet, hogy menteni kell a gyerekeket.”

Nagyon sokáig magától értődő volt, hogy ebbe a közös rendszerbe jártak a gyerekek tanulni, de most már ez nagyon másképp van – fejtette ki Ferge Zsuzsa. Így a gyerekek közötti különbségek és egyenlőtlenségek „a születésük pillanatában elkezdenek nőni, és aztán szépen növögetnek tovább, mert az állam az eszközeivel még segíti is ezt a folyamatot”. Ez pedig összefügg azzal, ahogy maga a társadalom változik, és ahogy az úgynevezett elit csoportok igyekeznek a maguk számára az előnyöket kihorgászni és megtartani, úgy fogynak ezek az előnyök az elittől messzebb lévő gyerekeknél. Tehát az egyenlőtlenségek már ettől is elkezdtek jelentősen nőni.

A szociológus szerint az, hogy világszerte és így Magyarországon is egyre kevesebb gyermek születik, nem az oktatási rendszerrel függ össze, hanem inkább azon múlik, hogy a szülőknek mik a reményeik és elvárásaik. Az, hogy mi lesz belőlük és mi lesz a gyerekekből. A szülők egyre kevésbé látják a lehetőségeket, illetve azt látják, hogy azok romlanak. Azt kell észlelniük, hogy nagyon jelentősek a különbségek, amelyek a pénz „segítségével” nőnek. Minthogy azok, akiknek nincs pénzük, nem nagyon reménykednek abban, hogy a gyerekeik kikerülnek a rossz helyzetekből.

„A gyerekek mindenfajta olyan csoportosítása, amelyik értékesebb és értéktelenebb csoportokra bontja őket, káros, sőt, bűnös dolog. Persze lehet köztük különbséget tenni a hajuk színe szerint is, meg a futásuk gyorsasága szerint is, de azt kártékonynak tartom, ha aszerint teszik meg, hogy a közösségnek mennyire van rájuk szüksége” – fogalmazott a szociológus. Hozzátette, a természet vagy a társadalom adta különbségek csökkentése össztársadalmi feladat lenne. „Csakhogy napjainkban úgy látom, nem számít annak.” Szerinte az jó gondolat, hogy a tehetséges gyerekek taníttatása az egész nemzet érdeke. Csak kérdés az, hogy az egész nemzet érdekét szem előtt tartó állam, valóban megad-e minden segítséget ahhoz, hogy ezek a gyerekek tanulni tudjanak. „Én azt gondolom, hogy természetesen nem. Sose volt mindenben elég segítség, mert az majdnem úgyis lehetetlen, de most azt látom, hogy ezen a korábbinál kevesebb hangsúly van” – összegezte Ferge Zsuzsa.

Hírklikk