A “háborúpártiak” 1848-49-ben

Posted by
 Magyaur
>A konzervatív rendpárti populista-jobboldal elítéli 1848-49-et.
Először is az nem tetszik nekik, hogy a magyarok fellázadtak a törvényes, Isten által felszentelt uralkodójukkal szemben. Ellenérzésük van azzal szemben is, hogy a magyarok, a francia forradalmat imitálva, jobbágyfelszabadítást és polgárosodást akartak. Ez tudniillik nyílt provokáció volt a születési kiváltságok és hierarchia fenntartását akaró, magát keresztényinek mondó, de valójában a status quo-t védő Szent Szövetség-ellen, amely ily módon szükségszerűen vonta maga után az orosz cári seregek válaszcsapását…

A mai magyar konzervatívok elfajzott tömegei jobban vonzódnak a cárizmushoz, és az aradi vértanúkat kivégző Haynauhoz, mint a “dekadens”, nyugatias jogállamhoz. Ez egybevág a mai oroszpárti orbáni politikával.

Címkép: Aradi vértanúk