Puskás Öcsi anyja lemaradt a svábokat deportáló vonatról

Posted by
Ungváry Krisztián
>Látom a felháborodást Horthy Miklós kapcsán. Az indulatok azonban kissé aszimmetrikusak: számos hibája/bűne mellett ő nem csak antiszemita volt. A magyarországi svábokat is gyűlölte és elűzésükért lelkendezett. Már 1940-ben is ajánlotta Hitlernek, hogy vigye őket az országból, 1945-ben pedig internálásából kifejezetten kérte a brit uralkodót hogy segítsen neki a magyarországi németek kollektív elűzésében. Hihetetlen, hogy még ekkor is neki állt feljebb. Szó szerint ezt írta: “Leghőbb vágyunk lenne megszabadulni a német nemzetiségű magyar alattvalóktól, akik a leghálátlanabbul viselkedtek. (…) Erre sohasem lehetne találni jobb alkalmat.” (Forrás: H.Haraszti Éva: Horthy Miklós dokumentumok tükrében 15.)
Szögezzük tehát le: ez a magyar államfő konkrétan felelős a magyar polgárosodásban leginkább élenjáró, a magyar kultúrába a legjobban – európai összehasonlításban is páratlanul sikeresen – beolvadó és Magyarországnak a Nobel-díjaktól a fociiig a legkülönbözőbb területeken dicsőséget hozó két népcsoport elűzéséért.
P.S. Puskás Öcsi kivételes szerencséje, hogy anyja már nem volt német – ezért maradt le a deportálóvonatról 1945 után.