Az Erasmus elhal, az MCC virágzik az állami pénzből

Posted by

Monostori Tibor
HírKlikk
>Azt mondják, az MCC a Fidesz káderképzője, mert aki jól épít kapcsolatokat, annak nagyobb esélye lesz beépülni a NER-be vagy a Fidesz pártudvarába – mondta a Klikk TV Tíz című műsorában Monostori Tibor történész arról, miért is került előtérbe mostanában a Mathias Corvinus Collegium és mit is fed az intézmény. A vezetők szerint a tehetségkutatáson belül három célja van az intézménynek, a tehetséggondozás, a társadalmi mobilitás és a roma vagy női tehetségek felkutatása, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésének lehetőségével, és a tehetségek külföldi taníttatásával – tette hozzá. „A tehetséggondozás az ő fejükben egészen mást jelent, kiszemelnek embereket, és előkészítik őket közéleti, vezetői szerepre akár az üzleti, akár a politikai életben.”
Az eddigi a szakkollégiumokat, amely egy laza, sokszor alulról építkező, diákönkormányzattal rendelkező rendszer volt, próbálják kiszorítani vagy lecserélni, államilag feltőkésítve, állami alternatívát nyújtani – fogalmazott Monostori Tibor, aki rámutatott, a tehetségképző és kutatóintézménynek – amely egyébként 25 éve létezik – több száz alkalmazottja van, s 2020-ban tőkésítette fel a kormány. „Olyan szakkollégiumok voltak előtte, mint az Eötvös Collegium, a Bibó Szakkollégium, és 2020-ban látta eljönni az időt a kormány, hogy egy sokkal nagyobb hatású intézményt kreáljon.” Készpénzt és ingatlanokat kaptak, mint révfülöpi kikötőt, a Flamengo hotelt, a Balassi Intézetet és jutottak részvényplakettek is óriási értékben.

Olyan pénz van a rendszerben és olyan szintű kutatókat tudnak leigazolni, hogy az a pár ezer fő, aki felvételt nyer, tud épülni, eközben pedig az Erasmus program elhalóban van – mutatott rá. „Ez az ellentmondás a rendszerben, a közoktatás leépül, a tanárok elmennek, cserébe, aki elmegy az MCC-re, annak kinyílik a világ, eljut Brüsszelbe, Németországba akár egy évre is tanulni. Állami pénzből történik mindez, az a pénz, ami kapnak részvényosztalék formájában vagy akár máshogy, az nagyon hiányzik a közoktatásból és a többi kollégium kárára növekszik az elit.”

Az MCC működéséről elmondta, már 10 éves kortól egészen a doktori szintig vannak tanítványok, tízezer főre akarják a létszámot felduzzasztani 2025-re, most 7-8 ezer diákjuk van. Kapnak egy tutoriális, egy kiscsoportos, egyénre szabott, modern pedagógiai modelleken alapuló képzést, sokkal több lehetőségük van kijutni külföldre, hiszen van saját intézményük is. Van egy technokrata modell, az alapítványi, amit átvettek a Nyugatról, ezt töltik meg tartalommal, sok benne a pénz, a mobilitási lehetőség, van néhány nagyon jó egyetemi tanár és ilyen lehetőséghez nem juthatnak hozzá egyetemi körülmények között.

Az MCC vezetői azt mondják, hogy ez a közpolitikától teljesen független szervezet. Van az egyetemi szint és van az efölötti szint, ahol már ideológiai képzés zajlik – hívta fel a figyelmet Monostori Tibor. A krémje ennek a 60-80 fős akadémia, ahol kutatók mentorálják a hallgatókat. Jellemzően ők társadalomtudósok, akiknek a legkisebb a tudományos teljesítményük, a referenciákra, a publikációk színvonalára, az idézettségre vonatkozó kutatások alapján, másod-, harmadvonalbeli kutatók, tisztelet a kivételnek – tette hozzá. „Ez egy kontraszelektált társaság, van négy-öt kutató, aki kiemelkedő, de ők nem társadalomtudósok, a legtöbbje a párthűség és lojalitás alapján kiválasztott kutató vagy oktató.”

Az MCC-n vezető emberek „megmondóemberek” lettek.  Olyan szerepe van ennek a rétegnek, mint egy előretolt katonai csapatnak – Borisz Kálnoky, aki az MCC Média Iskolájának vezetője, ismert újságíró, Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, aki a Mandineren rendszeresen elemzi az orosz-ukrán háborút, Sebestyén Géza, aki az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, és általában az inflációval, gazdasági növekedéssel kapcsolatban beszél – sorolta Monostori Tibor. Az MCC iskolákba, intézetekbe, műhelyekbe szerveződik, mint a Migrációkutató Intézet vagy a Klímapolitikai Intézet, ahol a vezetők részéről a lojalitás a fontos, de mivel függetlenek, nem párttagok, nem vesznek részt felügyelőbizottsági munkában, szakértőként tudnak hasonlót mondani, mint amit a Fidesz kommunikál – tette hozzá a közgazdász-történész. „Meg tudják őrizni a távolságtartást, de arra nagyon ügyel az MCC, hogy ezeknek a vezetőknek ne nagyon térjen el az ideológiai beállítottsága, illetve a világpolitikai, társadalompolitikai kérdésekben elfoglalt pozíciója a fősodortól.”

A kulturális térfoglalás része lett a tehetséggondozás. Kimondták a pártok ideológusai, hogy kulturálisan hegemóniát kell kialakítani, a kultúrának része az oktatáspolitika, a művészetpolitika és a tehetséggondozás is – mondta Monostori Tibor. „Észrevették, hogy a tehetséggondozás még független, és úgy döntöttek, hogy azt is bekebelezik. Az utóbbi egy-két évben kezd kikristályosodni, hogy ha már ez is a térfoglalás része, akkor miért ne tudnának többet kihozni a rendszerből, és a tehetségeket próbálják afelé irányítani, hogy a NER-ideológia buborékjába minél több fiatal bekerülhessen, akik később, amikor elmennek dolgozni üzleti szférába, politikába, akkor legyenek lojálisak.

Minden évben lesz egy több száz fős alumni rendszer, ami később jól jöhet nekik, de azt is látni kell, hogy sokan, 20-30 százalék eleve ellenzéki vagy az lesz – tette hozzá Monostori Tibor.