Az MVM átveri a magyar embereket

Posted by

Tóth Bertalan

Mivel a rezsiboxban feltüntetett ár és megtakarítás
köszönőviszonyban sincs a valósággal, az MVM egyértelműen
átveri az embereket. Üzenem nekik ezért: nem önérzetes, de
csúsztatásokkal teli magyarázkodást kell írni, hanem
tisztességes kereskedelmi gyakorlatot kell folytatni! Akkor is, ha
az ellentétes lenne Orbánék politikai érdekeivel!
Néhány napja bejelentést tettem a Gazdasági Versenyhivatalnál az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata
miatt, amelynek során a földgáz számlákon szereplő „rezsiboxban”, a
jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, önkényesen megválasztott
„ár” alapján történő számítással félrevezető, hamis tájékoztatást ad a
fogyasztóknak az általuk igénybe vett szolgáltatás „versenypiaci” áráról,
és az állami földgázszolgáltatás keretében elért megtakarításról.
A társaság önérzetes közleményben utasította vissza a vádakat, és
kijelentette, hogy az elszámolási, számlázási gyakorlata mindenben
megfelel a jogszabályoknak, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
pedig távol áll az MVM-től. Nézzük részleteiben!
Azt állítja az MVM, hogy a villamosenergia- és földgázszámlákat a
társaság az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi
CLXXXVIII. törvénynek, illetve az egységes közszolgáltatói számlaképről
szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.)
kormányrendeletnek megfelelően állítja ki, és hivatkozik a honlapján
elérhető részletes tájékoztatásra, és számlaképmagyarázóra is. Ebben a
honlapon elérhető tájékoztatóban szerepel, hogy a rezsiboxban szereplő
megtakarítási összeg „a 2022. december 31-ig meghatározott világpiaci
árhoz viszonyítva kerül feltüntetésre”.
Csakhogy! A jogszabály nem ezt írja elő. Még Orbánék különleges
jogrendjében sem minősül jogszabálynak az MVM Next Zrt. honlapján
elérhető számlakép minta vagy magyarázat – legalábbis én úgy tudom,
hogy még nem –, így továbbra is a Magyar Közlönyben kihirdetett
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen esetben tehát
továbbra is az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény
eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet előírásai
az irányadók. E rendelet 3. melléklet 3. pontja szerint a „rezsiboxban”
feltüntetett megtakarítás értékét a „földgáz versenypiaci egységára
alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest” kell feltüntetni. A
versenypiaci egységár pedig nem egy hónapokon keresztül állandó fix
ár, hanem folyamatosan változik. Nincs szó 1020 forintos
köbméterenkénti árról, hanem versenypiaci egységár szerinti
árképzésről van szó, amelyet az elszámolt időszakban számlázott
összeggel összehasonlítva kell feltüntetni a rezsiboxban.
Azt is állítja az MVM, hogy nem félrevezető az a gyakorlat, hogy a
rezsiboxban szereplő megtakarítást egy, a korábbi magas árakon
fedezett árhoz viszonyítjuk.
Csakhogy! A jogszabály nem ezt írja elő. Az MVM önkényesen határozta
meg a „földgáz versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó
értékét”, amikor a honlapján rögzítette, hogy a „rezsicsökkentéssel
megtakarított összeg a 2022. december 31-ig meghatározott világpiaci
árhoz viszonyítva kerül feltüntetésre”. Ráadásul semmilyen módon nem
támasztja alá az alkalmazott 1020 Ft-os árat. Köztudomású, hogy a
földgáz világpiaci ára alatt Európában a holland gáztőzsde, közismert
neve alapján TTF gázárat értjük, a havi számlákban értelemszerűen – és
a jogszabályi előírással összhangban – csak az adott hónap világpiaci
ára alapján történő árképzés szerinti ár bruttó értékét lehet
összehasonlítani a számla szerinti árral. Semmilyen más időszaki
átlagos érték alkalmazásának nincs helye, mert az a fogyasztó számára
ellenőrizhetetlen és félrevezető. Nem azt mondja a jogszabály, hogy az
MVM beszerzési árához kell viszonyítani a megtakarítást! Irreleváns
ezért, hogy az MVM milyen szerződés alapján, milyen járulékos
költségekkel szerezte be az értékesített földgázt. Ezeket az
információkat az MVM-nek a hatósági árelőkészítés során a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére célszerű átadnia,
nem a fogyasztónak.
De, ha nem a mindenkori tőzsdei árakat tekintenénk a földgáz
versenypiaci egységárának, akkor is legfeljebb az MVM nem lakossági
fogyasztók felé érvényesített versenypiaci ára felelhet meg a jogszabályi
előírásnak. Ezek az árak pedig mint közismert, lényegesen
alacsonyabbak az 1020 Ft-nál, és folyamatosan csökkenő árszinten
minden bizonnyal igazodnak a fent hivatkozott referencia árakhoz.
Azt is állítja az MVM, hogy félrevezető a napi tőzsdei jegyzésekhez
hasonlítani a végfogyasztói árat, hiszen a tőzsdei árak esetében csak a
molekula díja látható.
Csakhogy! A molekula díja alapján a szabályozott költségek
(rendszerhasználat és adók) hozzáadásával összehasonlítható
szolgáltatási árakat kapunk. És én pontosan erről beszéltem.
Összefoglalva: joggal várjuk el, hogy a közpénzekből gazdálkodó, és
közszolgáltatási feladatot is ellátó állami földgázkereskedő – az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. – ne éljen vissza az emberek, cégek
bizalmával, ne csapja be őket saját haszonszerzése érdekében, hanem
tartsa be a jogszabályokat, és valós információkat adjon át a számlákban
a „rezsibox” szerinti tájékoztatási kötelezettség során. Akkor is, ha a
hazugságok terjesztésével Orbánék politikai érdekeit szolgálná.
(A szerző az MSZP társelnöke)

Hírklikk