A fideszes törvény, mint a bűnözők menekülésének eszköze

Posted by

Martin Zoltán
>Orbán nem hülye teljesen. Pontosan tudja, hogy az állami vagyon
alapítványokba helyezésével, vagy a Fudan egyetem létrehozásával
megkárosítják a magyar népet, ellopják a közvagyont. Egy ilyen
cselekménynek kormányváltás esetén alaphelyzetben lehetnek
büntetőjogi következményei. Nálunk nem lesznek. Elmagyarázom, hogy
miért?!
A Btk-ban szerepel a hűtlen kezelés bűncselekménye, amit az követ el,
akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó
kötelezettségének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. A hanyag
kezelés pedig az valósítja meg, akit idegen vagyon törvényen alapuló
kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő
kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból
vagyoni hátrányt okoz.
Az egyik fő különbség tehát az, hogy az elsőt pl. egy munkaviszonyban
álló kft ügyvezetője követheti el, amikor a társaság vagyonát gondatlanul
kezeli és áron alul eladja pl. egy gépüket. A hanyag kezelésnél viszont a
vagyonkezelési kötelesség törvényen alapul. A Kúria jogértelmezése
szerint ilyen eset pl. amikor az önkormányzati képviselő testület
törvénynél fogva kezeli a város vagy község vagyonát. Ha versenykiírás
nélkül, áron alul eladnak egy ingatlant testületi jóváhagyással, akkor az
igennel szavazók elkövetik ezt a bűncselekményt.
A közvagyon alapítványokba való ilyen formában történő kimentése nem
szolgálja a magyar nép érdekeit, a közjót. Csak arról van szó, hogy
Orbán a kuratóriumban ültetett és gyakorlatilag leválthatatlan emberi
útján szabadon rendelkezhet az alapítványokba tett hatalmas ingatlan és
más vagy vagyonok felett.
A Fudan egyetem esetében arról van szó, hogy nagy értékű ingatlanokat
kaptak, amiken kínai hitelből, kínai diákoknak épül kínai egyetemen kínai
munkaerővel. A hitelt viszont mi fizetjük vissza. Abnormális konstrukció
ez a közvagyon gondos, szakszerű kezelése szempontjából. Ez nekünk
semmiképpen nem éri meg. De valakinek nagyon. Ez pedig Orbán és a
Fidesz. De nem ismerhetjük meg a szerződés részletei, nem tudjuk,
milyen szankció van kikötve arra az esetre, ha nem tudunk fizeti. Lehet,
hogy az ország másik felét is elzálogosították?!!! Nem tudjuk, mit kap
ezért cserébe Orbán. Mert valamit biztosan, különben nem nyomná az
ügyet.
Egy ellenzéki választási győzelem esetén nagyobb esélye lenne annak,
hogy hiába Polt a legfőbb ügyész, mégis induljon büntetőeljárás emiatt.
De ez nem végződhet sikeresen, sőt vádat se lehet emelni a parlamenti
igen szavazatok miatt. Először is mentelmi joga van a fideszes
képviselőknek is. De ha ez alól felmentést kapnak, akkor se lehet
elmarasztalni őket bíróság útján emiatt.
A parlament kezeli a közvagyont lényegében alaptörvényi felhatalmazás
alapján, hiszen törvény alkotási jogköre vagyoni törvényekre is kiterjed.
Tehát elvileg szóba jöhetne a hanyag kezelés bűncselekményének
alkalmazása. De Orbánék nem szerződéssel intézik az ügyeket először
is. Hanem törvényt hoznak róla.
Ha az önkormányzati képviselőtestület gondatlanul kötött szerződéssel
áron alul elad valamit, akkor a szerződés jogellenes, gondatlan voltát a
büntető bírónak joga van mérlegelni. De a parlament által hozott törvény
jogellenességét, ami ez esetben alkotmányellenességet jelent, a büntető
bíróság nem állapíthatja meg, mert erre nincs hatásköre. Ő jogalkalmazó
szerv. Alkotmányellenességét csak az Alkotmánybíróság mondhat ki. De
ott meg Orbán emberei ülnek, akik sose döntenének ilyen kérdésekben
ellene. A törvényalkotásról tehát nem mondja ki senki, hogy valójában
bűncselekmény volt.
Ezzel a kör bezárult. Orbán bukása után borzasztó nehéz dolga lesz
azoknak, akik ilyen ügyekben jogállami eszközökkel akarnak fellépni a
bűnbanda ellen!