Meglepő: nem Magyarországon írták az új orosz tankönyvet

Posted by
Parászka Boróka
>Figyelem, ahogy a propagandasajtó vergődik, hogy valahogy helyén kezelje az 1956-os forradalomról szóló oroszországi oktatóanyagot. Úgy tűnik, mintha teljesen meg lennének lepődve, rendülve, és most hogy ez a tankönyv nyilvánosságra került, azt gondolják valami fordulat történt volna Oroszország részéről. Előre nem látható, meglepő fordulat.
Próbálom felidézni – nem vagyok kellően tájékozott, elismerem – hogy 1989 után milyen orosz-magyar megbékélési folyamatok voltak? Melyik volt az a mozzanat, amely alapján ma Magyarországon bárki – ideértve a most rendkívül meglepődött kormánypropagandistákat – azt gondolhatta volna, hogy Oroszország részéről van hajlandóság jóvátételre, bocsánatkérésre, történelmi igazságszolgáltatásra 1956 kapcsán. Tényleg, mikor volt az a mozzanat, amikor a Szovjetúnió utódállamaként Oroszország intézményes, szimbolikus, politikai és tudományos szinten is érdemi lépéseket tett a múltfeldolgozáshoz?
Ez a tankönyv ügy, ha jól látom, nagyon is illeszkedik az eddigi tapasztalatokhoz, és nem mond ellent azoknak. Hogy épp egy ilyen, az 1956-os események kapcsán is megtorló, erőszakos, szuverenitást, méltóságot sértő hatalommal fraternizál az Orbán kormány? Ez kínos igen, de bő egy évtizede tudható, nyilvánvaló. Semmi új nincs benne. A Nagy Imre szobor körüli cirkusz, az 1956-os intézet felszámolása mind mind ehhez a megfelelési, igazodási, de leginkább elkenési szándékhoz illeszkedik, annak a jele. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy az 1956-os események meghamisításáról szóló tankönyvet nem a mai Magyarországon írták, nyomtatták és küldték a baráti posztszovjet birodalomnak alázatos ajándékként.