Orbán evangéliuma (Ószövetség, Újszövetség, Sportszövetség)

Posted by

Vagyis Orbán az Istentől kinyilatkoztatott Ószövetség és Újszövetség után megalkotta a saját maga által kinyilatkoztatott Sportszövetség örök testamentumát. Az orbáni örömhír (evangélium) üzenete szerint a Sportszövetség kiválasztott népe a magyarság.

Orbán eszkatológiája értelmében jelenleg a várakozás idejét éljük, ám az idők végezetét megelőzően, még az idők teljességének (plenitudo temporum) bekövetkezte előtt, az előkészület és várakozás alatt, a történelem végső szakaszában a Sportszövetségben kiválasztott magyar nép számára eljön a felhők közül a maga teljes dicsőségében a magyarországi olimpia.

Ha arra gondolok, hogy alig egy hónapja Orbán Tusványoson a saját küldetéstudatáról beszélt, s politikai praxisát Jézus Krisztussal állította párhuzamba, két nappal ezelőtt a Tranziton pedig arról, hogy magyarnak lenni küldetést jelent, úgy vélem, az elkövetkezendőkben elkerülhetetlenné válik a miniszterelnök közvetlen környezetében néhány valláspszichológiával foglalkozó szakember alkalmazása, akik a vallásosság során jelentkező szélsőséges eseteknek, így például az elragadtatásnak, a transzállapotnak, a vallási mániákusoknál manifesztálódó túlzásba vitt vallási eszmék kényszerképzetekké, hallucinációkká és földöntúli, misztikus élményekké alakulásának kognitív tanulmányozására szakosodtak. Annál is inkább, mert a valláspszichológia jól ismeri azt a jelenséget, amikor a téveszmék megfelelő pozícióhoz jutott, kellően szuggesztív és arra hajlamos személyekben rendszerré alakulnak, a csoportos téveszmék pedig szekták létrejöttéhez vezetnek. Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom Lasègue-Falret-szindrómának vagy „közös pszichózisnak”, amikor ugyanazon szindrómán kettő vagy kettőnél több ember osztozik, lásd folie à deux („kettő őrülete”), folie à trois („három őrülete”), folie à quatre („négy őrülete”), tovább folie en famille („családi őrület”), vagy folie à plusieurs („többek őrülete”).

A miniszterelnöknél érdeklődő újságírók pedig az elkövetkezendő hónapokban készüljenek fel az alábbi válaszra: „ember, most jöttem a pszichoanalitikusom díványáról”.