A magyarok küldetése: elkergetni az Orbán-bandát

Posted by

Amerikai Népszava
>Orbán az államalapítás ünnepén azt üzente a magyaroknak, hogy „ha magyarnak
születtél, neked van egy küldetésed. Az a dolgod, hogy ez a sziget, ez a nyelvi,
kulturális, nagyszerű sziget, Magyarország és a magyar kultúra ne tűnjön el a föld
színéről. Mert rajtunk kívül senki más nem tudja fenntartani. Ez a magyarok dolga”
– mondta Magyarország fasiszta diktátora.
Kissé módosítanánk ezt az üzenetet annak érdekében, hogy Magyarország és a
magyar kultúra ne tűnjön el a föld színéről. Ez pedig az, hogy ha magyarnak
születtél, akkor neked van egy fontos küldetésed: az Orbán Viktor és tolvaj
családja által vezetett fasiszta bűnbandát takarítsd el az országból, mert ők azok,
akik az egyedüli veszélyt jelentik Magyarországra és a magyar kultúrára.
Az országot megszállva tartó bűnszervezet éppen most vezeti ki Magyarországot
az európai civilizációból és vezeti vissza Ázsiába, most számolja fel a magyar
kultúrát, a magyar oktatást, most butítja el az ország népét a hitlerista-goebbelsi
náci propagandával, szolgáltatja ki az országot az orosz és a kínai diktatúra
vezetőinek. Orbán az, aki egy primitív szigetet csinált Magyarországból Európa
közepén, elszigetelve az országot a nyugati világtól. Ezt a fasiszta és barbár
szigetet, amit Orbán létrehozott Magyarország helyett, el kell pusztítani, hogy
Magyarország újra létezhessen.
Orbán felszámolta és megszüntette a magyar államot, a magyar államiságot is. A
magyar állam helyén egy szervezett bűnözői csoport vette az ország irányítását,
amely ellopta az országot és annak vagyonát, szolgáinak és alattvalóinak tekinti
az itt élő lakosságot, amelynek eltapossa az emberi jogait, elveszi a pénzét,
kifosztja őket minden szellemi, lelki és anyagi javaiból. Az állam helyén működő
maffia az ország vesztét és pusztulását okozza. Orbán háborúba és katasztrófába
vezeti az országot.

Ezért minden magyar ember alapvető kötelessége az Orbán által önkényesen
eltörölt utolsó törvényes magyar Alkotmány alapján fellázadni az önkény ellen, a
hatalom kizárólagos birtoklására szerveződött és a hatalom kizárólagos birtoklását

megvalósító puccsisták ellen. Köteles a hatalmukat megdönteni, őket államellenes
bűncselekmény miatt őrizetbe venni, letartóztatni és bíróság elé állítani. Az
elrabolt vagyont az Orbán-családtól és a strómanjaiktól köteles elvenni, felkutatni
a közvagyont és az utolsó fillérig tőlük elkobozni, az egész szervezett bűnözői
csoportot fel kell számolni.
Ez a magyarok dolga, ezt kell meggondolniuk és elhatározniuk az államalapítás
ünnepén, ha meg akarják őrizni Magyarországot, az ország létét és a magyar
kultúrát ettől a fasiszta és náci Orbán-rendszertől és a kiszolgálóitól. A
magyaroknak vissza kell szerezniük Magyarországot, az önrendelkezésüket, amit
ez a barbár horda és fasiszta bűnszervezet kisajátított, ellopott és a saját
hasznára működtet.

A nemzethalál víziója a szélsőjobboldal primitív vesszőparipája, de ők az
egyetlenek, akik megtestesítik ezt a veszélyt. Orbán rendszere azért veszélyes,
mert az ideológiája náci, az államformája fasiszta, míg a működési módja maffia.
Mindez a demokrácia hamis köntösébe csomagolva. Mivel nincs semmi kontroll
és ellenőrzés felettük, ezért az ország lakossága nincs tisztában a valós
helyzettel, hogy ez a bűnszervezet már az unokái jövőjét is ellopta, akkora
államadósságot csináltak és akasztottak az ország nyakába.

Magyarországot vissza kell vinni a civilizációba, amíg nem késő, helyre kell állítani
az EU-val, a NATO-val, Amerikával és a Nyugattal való szövetségét, vissza kell
térni a liberális demokrácia, a felvilágosodás, a szabadság, az alkotmányos
köztársaság, a parlamenti demokrácia rendszeréhez. Helyre kell állítani a sajtó és
a demokratikus választások szabadságát.
Vesszen Orbán, vesszen a diktatúra. Mocskos Fidesz! Ezek a jelszavaink. A
Fidesz nevű alkotmányellenes pártot fel kell oszlatni és be kell tiltani, mert
megdöntötte Magyarországon az alkotmányos rendet. Az Orbán-rendszert meg
kell szüntetni, a névadóját és az alapítóját bíróság elé kell állítani, s egyetlen
tollvonással az ellegális és illegitim alaptörvényüket el kell törölni. Ez a magyarok
dolga, mert ha ezt nem teszik meg, ez az ország elpusztul.olyan, mintha nem
lenne az Európai Unió tagja