Mintha Magyarország nem lenne az Európai Unió tagja

Posted by

nepszava.us
Az államalapítás ünnepén mérleget vonhat Magyarország lakossága, hova jutott Orbán Viktor 13 éves országlása alatt az ország. Már a kezdet kezdetén új államalapításról beszélt, és ezúttal kivételesen nem hazudott: megtagadta a Szent István király nevéhez kötődő nyugati orientációt, új alapokra helyezte a magyar államot, ez az alap pedig ő maga. Államalapítót csinált magából és egy keleti típusú diktatúra lett Magyarország.

Néhány év múlva nosztalgiával emlékezik majd a magyar nép 2023. augusztus 20-ra, amikor az ország még az EU tagja volt, pedig már most is – kívül és belül – olyan, mintha nem lenne az. Orbán Viktor, mint egy keleti basa uralkodik az országban, és meghívta az ő „barátait” a birodalmába, hogy megmutassa nekik az ő országát, az általa alapított új országot, ami az ő tulajdona. Ha végignézünk a „barátokon”, nincs közöttük egyetlen nyugati, egyetlen demokrata és egyetlen ormális ember.

 

Orbánnak olyan barátai vannak, akikkel semmiféle baráti kapcsolata nincs. Ezek a „barátok” attól barátok, hogy valamennyien autokratikus rendszereket vezetnek, egytől-egyig primitív diktátorok. Ez avatja őket Orbán „barátaivá”. Orbán ezzel nyíltan elköteleződött a keleti posztkommunista diktatúrák oldalán, megtagadta a magyar demokratikus közösséget, és kiszakította Magyarországot a civilizált nyugati demokráciák közül. Történelmi pillanat ez az augusztus 2o-a.

 

Orbán autokrata csúcsot szervezett erre a napra, részben az atlétikai vb-re is hivatkozva, aminek semmi köze ehhez, legfeljebb ürügy. Ha az atlétikának bármi köze lenne hozzá, akkor nemcsak keleti és balkáni diktatúrák, féldiktatúrák vezetői lennének a vendégei, hanem olyan nyugati országok vezetői is, akiknek vannak legalább pontszerzésre esélyes atlétái. Orbán „baráti” országai közt nincsenek ilyenek, ezek nem az atlétika miatt jönnek Budapestre.

Ők Magyarország új szövetségesei az EU és a NATO helyett: Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, Törökország, Üzbegisztán, Orbán nyugat-balkáni csatlósállamaival” Szerbiával és Boszniával kiegészítve. Ide jutott a rendszerváltó, nyugatias Magyarország, a Nyugathoz csatlakozott Szent István állama, erre a szellemi, politikai, kulturális és gazdasági szintre esett vissza, s egyre inkább hasonló lesz hozzájuk. Ezek között számít még nyugatisnak és fejlettnek Magyarország, de ez sem tart majd sokáig.

István király nem a kereszténységet vette fel és nem a kereszténységhez csatlakozott, hanem a Nyugathoz és a nyugat-római birodalomhoz, ami egy politikai-hatalmi döntés volt, nem egy vallási aktus. Egy állam nem tud keresztény lenni, csak egy személy. Amit István felvett, az a politikai kereszténység ideológiája, amit Orbán egy vallási nacionalista ideologikus állam megteremtésére átvett, amely azonban csak eszköz, és nem cél. Ez csupán álca. A cél Orbánia állama, a totális uralom, amiben Orbán és családja uralkodik.

Ezért Orbán fordított utat tett meg. Nyugatról tart Keletre. Verecke híres útján lovagol vissza Ázsiába, és viszi magával az onnan elhozott, és sok szenvedés által europaizált magyar népet, amely az Európai Unióba való belépésével ezer év után szellemileg, politikailag és kulturálisan is megérkezett Európába, a Nyugatra. Orbán pedig visszafordította a magyarokat Ázsiába, megtagadta Európát és a Nyugatot, és alapított egy keleti típusú önkényuralmat. Mindent felszámol, ami nyugati, demokratikus, humánus és szabad, mindent tagad ami a nyugati típusú demokráciákat jellemzi. Magyarország ma már nem Európa.

Ezen a napon, amikor Magyarország az ezeréves államalapítást ünnepli, egy új államalapítást is ünnepel, amely csak a nevében ugyanaz, de egy másik állam. Ezt az államot Orbán Viktor alapította 2010-ben, ez az ország nem a magyar embereké, hanem az övé. A magyar emberek is az övéi. Ennek az országnak már semmi köze nincs Európához, a Nyugathoz, és az Európai Unióhoz, mert tagad mindent, amit Európa és az Európai Unió jelent, az állam működése nem kompatibilis az Európai Unióval. Az EU gyakorlatilag tudomásul vette, hogy Magyarország szellemileg, politikailag és kulturálisan más kilépett az EU-ból.

Pénzt nem adnak, a formális tagsággal járó szavazati jog megvonásának lehetőségén dolgoznak, Orbán személyes döntésére bízták, hogy formálisan mikor távozik, mikor jelenti be az EU-ból való kilépést. Ez nem ugyanaz lesz, mint a Brexit, mert Nagy-Britannia csak az EU szervezetéből lépett ki, de megmaradt európai demokratikus országnak. Magyarország az EU-ból való kilépésével csak formálisan deklarálja, hogy Európát is elhagyta, kulturálisan és politikailag kilépett egész Európából, elhagyta a Nyugatot.

Címkép:  V4 helyett a türkök