Lesz korona, lesz koronázás!

Posted by

Politzer Tamás

>Első olvasatban felkínálom a 155o-edik évi LXIII-dik ( ld. hatvanharmadik ) Tc. ( ld. törvénycikk ) feltehetően hamarosan újra ébredő szövegét:
„Azoknak a különféle visszásságoknak elkerülése végett, amelyek abból támadnak, hogy a vármegyék pecsétje bizonytalan és ismeretlen, elrendeltetik, hogy a jövőben – Somogy vármegye példájára – minden egyes vármegye a nevében kiadandó leveleket a király ő felsége kegyes engedélyével meghatározott pecsét alatt bocsássa ki. „
Az elmúlt évszázadokban alkotott joganyaggal való fenséges harmonizáció magasztos eszméjét erősítendő eme bizonyos pecsét alkalmazásának kötelezettségét nyilvánvalóan a vármegyei fő- és egyéb ispánok, és más, díszbe öltöztetett szolgálattevők készek és képesek lesznek teljesíteni. Azt még nem tudjuk, egyelőre, hogy mely országos, jobban mondva népnemzeti hatalmasság (értsd:
udvaronc) ripsz-ropsz alapított bétéje nyeri el a haza fennállásának végéig a vármegyei pöcsétek tervezését, sorozatgyártási jogát. Továbbá, szükséges létrehozni a pecsétőri méltósági posztot és annak hivatalát is.
Nem utolsó, hanem elsősorban még király is kell!
Tehát az ezekre utaló rendelkezésekkel ki kell egészíteni az új Tc. szövegét, ugye?
És… Igen, igen, mélyen tisztelt balatoni gombás-fokhagymás-tejfölös-humuszos-csülkös lángosínyenc királypárti hontársaim, már a tizenhatodik században sem bízta kegyes uralkodó vármegyei „önkormányzatra” a pecsét megalkotását. Jelen időben, amikor foto shoppal és kütyükkel, hekker micsodákkal és kíber-valamikkel bárki, akárki libernyák bármit megalkothat csak úgy, szabadon, nos akkor hogyan bízhatnánk a fenséges királyi és pecsétőri dupla kontrol nélküli bélyegzőkben?
Bizony, bizony valóságos királyi mindenség szükségeltetik a közhiteles pecsét-formulák tartalmának, küllemének meghatározásához, e fontos kellékek törvényes használatához, az iránta érzett nemzeti büszkeségünk ajnározásához.
Kell! Ennek nem lehet akadálya sem a nyári iskolai szünet, sem a ritkaságszámba menő közbeszerzés, sem időközi össznemzeti konzultáció, hát még napirend előtti vagy utáni beszólalás, de bizonyos nyugati köröknek is csitt, ha netán beleszólásra vetemednének.…
Mert király kell, és kész. Király pedig az lehet, aki. Igen, akinek van aurája, jobban mondva aurumja, ami azt jelenti, hogy arany – ezt még mindenki tanulta, mikor még a kémia tanárok nem ugribugriztak, hanem a szertárban okítottak, Nem, az nem, nem nem számíthat az uralkodó keblünkre ölelésekor, hogy honnan van és hová lett az ő kincstára, aranya. Kinek mi köze ehhez?
Senkinek semmi köze ehhez, de semmi, meg egy nulla!
“>Hol lenne a koronázás? A helyszín a király jelölti ad hoc bizottság szóvivője szerint a kék Duna folyam jege lesz.
A koronázási szóvivő uraság és nagysád nyilatkozata szerint:
„Ha lesz jég, jó, ha nem fagy be a folyó, az nem jó, de akkor is lesz jég. Egyébként a fontos az, hogy a mi királyunk még a jég hátán, jég híján is megél, nem úgy, mint a tudjukkik… Különben is meg kell szokni, hogy a király jég nélkül is király, már bocsánat. Sőt, még korona nélkül is elboldogul, mint eddig is, és az országának népe azt csinál, amit eddig is, amit királya akar. Korona? Lesz korona! Igenis lesz, a pénzverde már ezerrel ontja az új pénznemet, a koronát. Mindenkinek jut belőle. A
királyi család, a királyi udvar népe névre szóló, kamatozó aranykoronát, mindenki más a forintjait átválthatja királypárti tagsági igazolvány felmutatása ellenében. Ha nincs kérdés, végeztünk… Ha van kérdés, akkor is végeztünk…Ja, nem tűzi játék lesz a királycsináló ünnepi hétvégén, hanem játék a tűzzel… ”