A lényeges különbség

Posted by

Sebestyén József

“>Tudja mi a lényeges különbség, elvtárs? Hogy az a kommunizmus, ahogy maga általánosítja a múlt rendszert, egy valódi, megtörtént világháborút követően, újra felépítette az országot. Összefogással, és persze a külföld anyagi segítségével.
“Maguk többszörös pénzt tüntettek el a semmibe, vagy szórták el olyan nevetséges és felháborító dolgokra, ami nem a dolgozó népet szolgálja. Ha akkor, amikor újjáépítettük a lerombolt országot, valaki is egy téglát a maga hasznára elsajátít, talán ott helyben agyon is lövik, nem pusztán a rendvédelmi szerv, maga a nép, aki megfosztva érezte magát. Maga viszont az ország határán túl dúló háborúra fogva, itt, Magyarországon, fosztja ki a népet és rombolja le az országot, és nem szégyelli még az Istent is a szájára venni.
“Én, gyárakat, gazdaságokat hagytam itt, az más kérdés, hogy a világpolitikai helyzet végül megbillentette a gazdaságos működésüket. De álltak, termeltek, és a dolgozó tudta, hogy létezik olyan, hogy holnap. Nem kell velem egyetértenie. Nem kell. Azt sem kérem hogy mérjük össze egymás magánvagyonát, az én, 89-es állapotomat, és az ön jelenlegi helyzetét.De egyvalamit mondok magának. Én milliónyi munkást hagytam itt, gyárakkal, traktorokkal, kultúrával, de maga után csak romok maradnak>És még kéz sem lesz, aki majd újjáépít, mert álnok módon, szétbomlasztotta és egymásnak uszította, a magyar népet..

Az én történelmi bűnöm megbocsájthatatlan, de ugyanonnan kaptam rá parancsot, ahonnan most, maga is.

Én színházat adtam a dolgozónak, ruhatárral, míg maga, lenézve a saját választóit, úgy gondolja, hogy elég nekik a Vitéz László és az ördög viadala egy vásári bódéban. Maguk gyűlölködő kiskirályokat teremtettek annyi pénzből, ami magyar emberek tíz és százezreinek adna fedelet és megélhetést. Magyar gyermekek jövőjének az anyagi alapját plakátokra és mindenféle rágalmakra költik, csak hogy stabillá tegyék a saját anyagi és politikai pozíciójukat. És ha még egy megjegyzést megenged a végére: nem szégyelli magát a nép egyszerű gyermekének mutatni, és közben ájtatos, hazug szólamokkal felemlegetni az összmagyarságot, miközben túl a maga anyagi hasznán egy cél hajtja, hogy a megmaradtakat is ketté válassza…
“Nálunk, az embernek ember általi kizsákmányolása megszűnt. A kizsákmányoló osztályok megszűntek. Nálunk osztályok még vannak, de ezek valamennyien dolgozó osztályok. (…) Magyarországon történelmileg úgy alakult, hogy egypártrendszer van, és az is marad.” (Kádár János, 1985. március)

(Félreértés ne essék, ez a poszt nem Kádár János dicsőítésére született. Ez, nyilván, az én magánvéleményem. Aki nem ért vele egyet, kérem, spórolja meg az időt arra, hogy komcsizós levelekkel bombáz, egyszerűen töröljön vagy tiltson le. Nem érdekel. Le sem merem írni, mennyien várnak. És amíg engem szapul, én valamiképp még ápolom is a magyar kultúra és történelem emlékeit, míg a gyalázó, a legnagyobb keresztény szellemet mutatva magáról, másokat mocskol. Én a véleményemet, minden esetben a nevemmel vállalom, és nem bújok szentképek mögé. Hogy miért nem hallgatok inkább, és maradnak csak a régi fotók? Épp a hallgatás hosszabbítja meg azt az állapotot, amit én erkölcsi és társadalmi fertőnek érzek.)