Lőgyakorlatok

Posted by

Lövöm, de nem a csikket!
A honvédelem tantárgyhoz kapcsolódó kormányrendelet-tervezeteket tett közzé a kormány. A
Honvédelmi Minisztérium által előkészített egyik javaslatiskolai egyéb szabadidős (fakultatív)
foglalkozásként megtartott, tanulók által végrehajtott lőgyakorlatokra” vonatkozik. Az iskolai
lőgyakorlatokon a tervezet szerint 210 tanuló vehet részt, és ők kizárólag emberi élet kioltására nem
alkalmas légfegyverekkel gyakorolhatnának, felnőtt felügyelete mellett. A tervezet hét, honvédelem
tantárgyat oktató katonával is számol – az ő alkalmazási követelményeiket egy másik friss
kormányrendelet-tervezet részletezi. Esetükben elvárás, hogy a katonaideált megtestesíteni képes
személyek legyenek.
Igen, épp ideje! T.E.