Blöff Híradó. Egy régi, 1965-ös blöff

Posted by
Tamás Ervin
A Blöffhíradó államtitkárainak kinevezése kapcsán ez jutott eszembe.
Gyémánt a kor szokásai szerint elvárt hatalmas építkezésről adott tudósítást, de
“ami a leginkább meghatározó benne, az az irónia és társadalomkritika. Ez utóbbival a legközvetlenebbül Gyémánt László Építkezés című munkáján találkozunk. A képen látszólag hatalmas, bábeli építkezés zajlik – akárcsak a szocialista társadalomban –, azonban a festményt jobban szemügyre véve észrevehetjük, hogy az építkezés csupán gigantikus, roskadozó állványokból áll, és a rajta szereplő tömeg, a munkások egyike sem végez érdemi munkát.”
jó mulatást 🙂