Már nem számít mit, csak romboljanak

Posted by

Mitrovits Miklós

>Katalin felépítette, Sztálin leromboltatta, majd Putyin még egyszer… Régen posztoltam a háborúról, de most az 514. napon megint olyasmi történt, amit érdemes az emlékezetünkbe vésni. Eddig ugyanis Oroszország nem rombolt tudatosan olyan orosz alapítású városokat, amelyek az orosz tudatban fontos helyet foglalnak el (Herszont a háború elején könnyedén elfoglalta, majd azóta feladta, Mariupol pedig egy kozák erődvárból alakult ki és inkább iparilag- kereskedelmileg volt fontos), és csak elvétve rombolt az oroszok számára kulturálisan és érzelmileg is fontos objektumokat. Most azonban nem csak ezt tette, hanem egyenesen a régió legjelentősebb orosz szimbólumát, az odesszai Urunk Színeváltozása-székesegyházat (Спасо-Преображенский собор) döntötte romba.
A várost az Oszmán Birodalom legyőzése után 1794-ben alapította a cárnő. A templom alapkövét is ebben az évben tették le. Először egy ideiglenes templom épült csodatevő Szent-Miklós tiszteletére, majd 1808-ban szentelték fel a katedrálist. Száz év alatt kétszer is kibővítették. Nem véletlen, hiszen ez volt az orosz gyarmatosítás eredményeképpen létrehozott Új-Oroszország (Novorosszija) főtemploma és egyben az Orosz Birodalom egyik legnagyobb építménye. 1903- ban kilencezer hívő is befért! Egy igazi orosz szimbólum.
A katedrálist 1936-ban Sztálin parancsára a kommunista ideológia jegyében felrobbantották, majd a Szovjetunió szétesése után immár a független Ukrajnában 1997-ben kezdték újjáépíteni. A munka 2005-re fejeződött be. 2010-ben a moszkvai Kirill patriarcha szentelte fel az új székesegyházat és egyben átadta az Odesszai Egyházmegyének.
2023. július 23-án Putyin parancsára a székesegyházat orosz rakétatámadás érte… Úgy tűnik, hogy a háború olyan fázisába ért, amikor már az sem számít az orosz politikai és katonai vezetésnek, hogy mit rombol le, hogy esetleg legyenek még olyan lakosok e területen, akik az orosz államot el tudnák fogadni a háború után.
Odessza az orosz kultúra egyik fellegvára volt. Puskin itt írta az Anyegin egy jelentős részét, Gogol pedig a Holt lelkeket. Itt élt Csajkovszkij és itt született
Iszaak Babel. Ejzenstein itt forgatta a Patyomkin-cirkálót és lehetne sorolni… Most pedig a templomot Putyin is lerombolta.