A bibliai Sámson a Galileában föltárt mozaikokon

Posted by

Római korból származó mozaikot találtak egy ókori zsidó faluban Alsó-Galileában, az
1600 éves Huqoq-i zsinagógában, amelyen a bibliai Sámson látható. A felfedezés
nemzetközi régészeti együttműködés részeként történt, melyet a North Carolina-i Chapel
Hill Egyetem professzora, Jodi Magness vezetett. Az ásatási projekt rávilágított a késő
római kor, körülbelül Kr. u. negyedik század viszonyaira, és szociokulturális dinamikájára.
Az újonnan felfedezett mozaik a zsinagóga főbejáratához közel helyezkedik el, ahol egy
kiemelkedő táblán koszorúval keretezett héber felirat látható, amelyet mellette és alatta
arámi felirat egészít ki. Valószínűleg vagy a zsinagóga mozaikjainak költségeit
finanszírozó nagylelkű támogatók, vagy az alkotás művészei nevét rögzítik. A koszorú
mindkét oldalán két oroszlán helyezi mancsait bikafejekre. Az egész művet díszített keret
futja körül, amelyen ragadozó állatok vadásznak áldozataikra.

Az idei ásatás további árnyalta Sámson történetét, mivel az újonnan felfedezett
jeleneteken megelevenedik egy filiszteus lovas, és egy leterített katona, akinek jellegzetes,
klasszikus arca is kirajzolódik.

Az előző évben a csapat egy másik elbeszélés epizódjait fedezte fel egy tablószerű
alkotáson, amely három vízszintes részre oszlik. Ezek a Bírák könyve 4. fejezetében leírt
történetet illusztrálják. Itt látható Debora, egy pálmafa alatt, a pajzsos Barak társaságában,
valamint a kánaita asszony, Jáel, aki egy sátorszeggel ütötte át Sisera koponyáját, aki a
földön fekszik, s vér patakzik a fejéből. Ezeknek a leleteknek a különlegességét az adja,
hogy a női bibliai hősnők, Debora és Jáel legkorábbi ismert ábrázolásai. A tíz éves Huqoq-
i ásatások során a régészek egy sor olyan felfedezést tettek, melyek fényt derítettek az
ábrázolások korának megértésére. Ezek közé tartozik egy héber felirat, amelyet állatok és
mitológiai lények, köztük szárnyas és nyilazó gyermekalakok ábrázolásai vesznek körül.

Először találtak nem-bibliai történetet ábrázoló mozaikot egy ősi zsinagógában, mely
valószínűleg a legendás találkozót ábrázolja Nagy Sándor és a zsidó főpap között. Máshol
azt a pillanatot rögzítették, amikor Mózes kémjei egy rúdon cipelik a roppant szőlőfürtöt,
amint az a Mózes 13:23-ban leírtak szerint történt. Egy másik mozaiktáblán egy férfi vezet
egy állatot egy kötéllel, mellette pedig az Ézsaiás 11:6-ban szereplő "egy kis gyermek
vezeti őket" felirat olvasható. Egy arámi felirattal azonosított állatfigura idézi meg a Dániel
könyvében említett négy birodalomhoz tartozó négy állatot. A feltárt zsinagóga nyugati
folyosójában az Elim oázis látható, ahol az izraeliták 12 forrás és 70 datolyapálma mellett
táboroztak az Egyiptomból való kivonulásuk után, ahogy az Mózes II. 15:27-ben is
említésre kerül. Itt található még Noé bárkájának, a Vörös-tenger kettéválásának, és
Jónás roppant hal általi lenyelése, és a Bábel tornyának építésének víziói.

A régészek bizonyítékot találtak a zsinagóga újjáépítésére és kibővítésére a Kr. u. 14.
századi Mameluk korszakban. Ez az idő egybeesett az Egyiptom és Damaszkusz közötti
nemzetközi országút létrehozásával, amely Jakuk (Huqoq középkori neve) mellett haladt
el, ami arra utal, hogy a térség stratégiai fontossága megnőtt. Ekkor vált a közeli Habakuk
próféta sírja a késő középkori zsidó zarándoklatok központjává.

A 2022 és 2023-as ásatások egy nagy, kőburkolatos udvart is találtak a zsinagóga keleti
részén, melyet oszlopsor vesz körül. Ez az udvar a késő középkori időszakban
újrahasznosításon esett át, amikor egy tömör boltíves szerkezetet építettek rá.
Ahogy az legutolsó ásatási szezon befejeződik, a régészek átadják a területet az Izraeli
Régészeti Hatóságnak és a Zsidó Nemzeti Alapnak. Az új gazdák tervei szerint a helyet
egyedülálló turisztikai látványossággá fejlesztik, és lehetővé teszik a látogatóknak, hogy
megcsodálják ezeket a páratlan történelmi kincseket.
Forrás: Múlt és Jövő