Így készül az EU, hogy megvédje az újságírókat a visszaélésszerű perektől

Posted by

>Gulyás Balázs
>Media1
>Több fontos ügyben is döntést hozott a legutóbbi plenáris hetén az Európai Parlament, ezek között volt a Magyarországon méltatlanul kevés figyelmet kapott, talányos nevű „anti-SLAPP” irányelv elfogadása is, pedig az komoly hatással lehet a média működésére. A SLAPP betűszó az angol „strategic lawsuits against public participation”
(közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek) rövidítése, a most az Európai Parlament által elfogadott „Az újságírók és emberijog-védők védelme a nyilvánvalóan
megalapozatlan vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal (közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel szemben” című jogszabály az európai jogalkotók szándékai szerint ezektől védené a közéleti szereplőket. Ugyanakkor mint megannyi hasonló esetben megtörtént, fennáll annak a veszélye, hogy a magyar kormánypártok a jogszabályt a fonákján használják majd kormánymédia munkatársai érdekében. A Media1 Strasbourgba kiküldött tudósítója ott volt a komoly változásokat ígérő európai jogszabályt elfogadó plenáris héten, ahol többeket is megszólított a témával kapcsolatban.

Egyes uniós tagállamokban elszaporodtak az olyan perek, melyek célja, hogy úgy tántorítsák el az újságírókat és az emberi jogi aktivistákat a közéletben történő részvételtől, hogy megannyi pert, megalapozatlan vagy túlzott jogi eljárást akasztottak a nyakukba. A SLAPP- ek elterjedése néhány tagállamban komoly aggodalomra adott okot, 2020-tól kezdődően. Különösen igaz ez Görögországra, Máltára és Horvátországra.
Mi fán terem a SLAPP?
Más megfogalmazás szerint ezek a közérdek védelmében dolgozó személyek ellen irányuló különösen káros zaklatások és megfélemlítési formák. Ezen „stratégiai pereskedésektől”, avagy SLAPP-eljárásoktól védené őket az előterjesztett jogszabály. SLAPP-eket rendszerint hatalmas befolyással rendelkező személyek, nyomásgyakorló
csoportok, vállalatok és állami szervek indítanak olyan felek ellen, akik kritikát fogalmaznak meg vagy olyan üzeneteket közvetítenek közérdekű ügyekben, melyek zavaróak a felperesek számára. A SLAPP-eket indítók célja az, hogy megfélemlítsék a vádlottakat és kiürítsék anyagi forrásaikat. A cél az, hogy elhallgattassák a vádlottakat és elrettentsék őket a köz érdekében végzett munkájuk folytatásától. A SLAPP-ek tipikus célpontjai az újságírók és az emberi jogi aktivisták. Ezek az ügyek
nem csak az egyénekre terjednek ki, hanem akár teljes szerkesztőségekre és kiadókra is, valamint a környezetvédelmi aktivizmussal foglalkozó civil társadalom különféle
szervezeteire. Gyakran a közvélemény részvételével foglalkozó más személyek, például kutatók és
akadémikusok is célponttá válhatnak.

Az SLAPP-pereskedések kezdeményezői különféle alapokra támaszkodhatnak igényeik alátámasztásához. A perek gyakran a rágalmazás törvényi tényállását használják ki, de
kapcsolódnak más szabályok vagy jogok megsértéséhez is (például az adatvédelem vagy a magánélet törvényei). Ezeket gyakran kártérítési peres igényekkel vagy időnként rendeletin utasításokkal (közzétételt tiltó vagy legalábbis késleltető rendelkezések) kombinálják.
A teljes cikk:
https://media1.hu/2023/07/18/igy-keszul-az-eu-hogy-megvedje-az-ujsagirokat-a-
visszaelesszeru-perektol/