Rétvári fóliáztassa be a bibliát is!

Posted by

Perintfalvi Rita (FB)
Úgy tűnik Rétvári Bence, KDNP-s honatya nem olvassa a
Bibliát! Ugyanis, ha olvasná, akkor nem csupán a Heartstopper
manga stílusú képregényt tartaná homosze*uális
propagandának, hanem még magát a Bibliát is. Bizony. És
amint tudjuk a könyvesboltok tele vannak kifejezetten a
gyermekek és serdülők számára írott Bibliával, létezik ún.
Képes Biblia is, ami a képregényekhez hasonló módon
képekben meséli el a történeteket. Múlt csütörtökön tudtuk
meg, hogy a Fővárosi Kormányhivatal minden idők eddig
legsúlyosabb büntetését, azaz 12 millió forint fogyasztóvédelmi
bírságot rótt ki a Líra Kereskedelmi Kft.-re a Fülig Beléd Zúgtam
(Heartstopper/Szívdobbanás) című kiadvány szabálytalan
terjesztése miatt: „A vizsgálat megállapította, hogy az érintett
könyvek homosze*ualitást jelenítenek meg, ennek ellenére a
gyermekeknek szóló, ifjúsági irodalom körébe sorolt könyvek
között helyezték ki azokat, és forgalmazásuk sem zárt
csomagolásban történt”. Az úgy kapcsán arról is tájékoztattak
minket, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala minden
esetben szigorúan fellép a jogszabályokat be nem tartó
vállalkozásokkal szemben. Erre az ígéretre szeretnék
hivatkozni, amikor felszólítom Rétvári Bence államtitkárt, hogy
indítson vizsgálatot, ami megnyugtat minket aggódó
honpolgárokat arról, hogy a Bibliát minden esetben lefóliázva
és a gyermekektől, illetve serdülőktől biztonságos távolságban
árulják, mert az bizony szintén tartalmaz „homosze*uális
propagandát”! Kérésem alátámasztására hoznék néhány
idézetet a Bibliából.
A történet két férfiről szól, Dávidról és Jonatánról, akiknek
viszonyáról mind a mai napig vitatkoznak a biblikus tudósok.

Barátság volt csupán vagy homoerotikus szerelem vagy még
inkább homoszexuális viszony? Amit a szövegekből
megtudunk, az a következő.
Amikor a két férfi közel került egymáshoz Saul király
udvarában, ahova Dávid pásztorfiúként a Góliáttal vívott hősies
csatája után került, találkozott a király fiával Jonatánnal. Szinte
azonnal felébredt bennük az egymás iránti kölcsönös
vonzalom. Jonatán még le is vetkőzött Dávid előtt, ezzel is
felvállalva előtte a sebezhetőségét: „Jonatán a szívébe zárta
Dávidot, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját életét.
(…) Szövetséget kötött Dáviddal, mert úgy szerette, mint saját
magát. Jonatán levette a felső ruháját, ami rajta volt, és
Dávidnak adta. Ugyanígy a harci fölszerelését is, még a kardját,
íját és övét is” (1 Sám 18,1-4). Ilyen férfivetkőzésre nem igazán
van más példa a Bibliában és ez nem is véletlen!
Jonatán apja, Saul király tudomást szerzett a köztük levő
vonzalomról, amiért meg akarta öletni Dávidot, ezért titokban
találkoztak s üdvözlésképpen megcsókolták egymást és
mindketten sírtak, legfőképpen Dávid, mert tudták, hogy örökre
búcsút kell venniük egymástól, s szerelmük nem folytatódhat (1
Sám 20,41). Ebben a történetben mutatkozott meg, hogy a
szerelmük kölcsönös volt, mert itt olvasunk először Dávid
érzelmeiről is. Dávid és Jonatán mindketten erős és kemény
katonák voltak, akiknek a korabeli társadalmi norma nem
engedte meg, hogy sírással mutassák ki érzelmeiket, az pedig
pláne tilos volt, hogy két férfi sírjon egymásért. Ők mégis
megteszik. Mert határátlépők voltak.
Később félelmük be is igazolódik, Jonatán meghal a csatában,
ahova Saul király parancsára ment. Ekkor Dávid szerelmes
szavakkal siratja kedvesét: „Jaj nekem miattad, testvérem
Jonatán. Nagy örömöm és gyönyöröm volt benned. Nagyon
kedves voltál a számomra. Csodálatosabb volt a Te szerelmed,
mint az asszonyok szerelme” (2 Sám 1,26). Hiába volt Dávid és

Jonatán is házas, amivel mindketten eleget tettek a társadalmi
státuszukból fakadó gyermeknemzés kötelezettségének, hiába
lett Dávidnak nyolc felesége is, az igaz szerelmet mégis
egymásban találták meg. Egy olyan szerelmet, ami csak rövid
időre teljesedhetett be és aminek emlékét is igyekeztek
eltűntetni a Bibliából a hosszú évszázadok. Mégis tetten érhető,
legalábbis apró nyomaiban.
S ez csak egy apró történet, ami a Bibliát a kormány
„gyermekvédelmi” törvénye értelmében a gyermekek és
serdülők számára veszélyessé teszi. Ezért még egyszer kérem
Rétvári Bence államtitkárt, hogy fóliáztassa be a Bibliát is!
És ne legyen senki, annyira naiv, hogy mi itt a cél! Az a cél,
hogy miután a kormány felvásárolta a Librit, most tönkretegye a
Lírát, aminek ez a 12 milliós büntetés egy vagyon!!!