Az ellenzéket azért lehet szivatni, mert eljátssza a demokráciát a diktatúrában

Posted by

Bartus László
>Magyarországnak azért nincs valódi ellenzéke, mert a hivatalos ellenzéki
pártok az állami finanszírozásért cserébe eladják magukat Orbánnak,
ami azt jelenti, hogy eljátsszák neki a demokráciát egy diktatúrában.
Orbán és vazallusai ezért tudják az ellenzéket gúnyolni, szivatni,
megalázni, velük bármit megtenni, mert azok nem tudnak lemondani az
állami támogatásról. Ez a pénz az oka, hogy Magyarországon nincs
egyetlen egyenes, őszinte, becsületes ellenzéke Orbán fasiszta
rendszerének. Mindez pedig azért nyomorúságos, mert ez a pénz nem is
elég semmire.
A „guruló dollárok” botrány azért sülhet rá az ellenzékre, mert saját
hazugságuk miatt kénytelenek úgy viselkedni a diktatúrában, mintha
demokráciában lennének. Orbán diktátorként viselkedhet, bármit
megtehet, mindent megengedhet magának, de az ellenzék gúzsba
kötötte saját magát, és az Orbán-banda hangos röhögése mellett
kénytelen úgy viselkedni, ahogy demokráciában kell, ami egy
diktatúrában olyan vesztes pozíció, amiből nem lehet kijönni. Orbán tőlük
demokratikus normákat kér számon, miközben ő semmit nem tart be a
demokrácia normái közül.
Ha az ellenzék nem lenne korrupt, ha nem ragaszkodna Orbán
alamizsnájához, ami éppen csak arra elég, hogy a megélhetési
politikusok fenntartsák magukat és a demokrácia hamis látszatát adják
Orbán diktatúrájának, akkor nyíltan lehetnének egy fasiszta diktatúra
ellenfelei. Akkor más szabályok lépnek érvénybe. Nem azok, amelyek
közé a diktatúra szorította őket, s amelyek között csak egy
demokráciában lehet demokratikus ellenfelek ellen harcolni. Diktatúra
ellen nem lehet demokratikusan harcolni, mert a diktatúra ezt kiröhögi,
megalázza és felhasználja a maga javára.
Egy diktatúrát bármilyen eszközzel meg lehet dönteni. Ha egy igazi
ellenzék kimondaná, hogy Orbán 2010 után megdöntötte az
alkotmányos rendet, felszámolta az alkotmányos demokráciát és a
jogállamot, törvénytelenül megszüntette a hatalmi ágak szétválasztását,
mindenhova saját embereit (pártkatonáit) ültette, egy maffia élén
kirabolja az országot, megszünteti a magyar szabadságot, a
függetlenséget, Magyarország önrendelkezését, s a hatalom nem a

népé, hanem az övé, akkor ezt a törvénytelen hatalmat bármilyen
eszközzel meg lehetne, és meg kellene dönteni.
Ez az Orbán által eltörölt utolsó törvényes Alkotmány elvárása, hogy a
hatalom kizárólagos birtoklására való törekvéssel szemben minden
embernek joga és kötelessége fellépni. Ebben az esetben nem lehetne
azzal szórakozni, hogy milyen külföldi támogatást vesz igénybe az
ország népe a diktatúra megdöntésére. Nevetséges, hogy az ellenzék
Orbán embereiből álló „alkománybírósághoz” fordul és attól remél
törvényes védelmet, hogy az Orbán hátsójából ki sem látszó ál
köztársasági elnöktől várja, hogy ne írja alá az önkény törvényeit,
miközben Novák egy trónbitorló senki.
Magyarországon azért működhet konszolidált formában egy fasiszta
diktatúra, mert a hivatalos ellenzék hazudik, fillekért eladják magukat, s
eladják az országot, becsapják négyévente a magyar népet. Mintha egy
igazi és valódi választás lenne. De ezzel csak törvényes látszatot
nyújtanak egy törvénytelen uralomhoz, a népet pedig megfosztják az
ellenállás lehetőségétől, mert azt a hamis látszatot keltik, hogy
demokratikus választáson maradtak alul, a diktátor pedig törvényesen
gyakorolja a hatalmát. Ekkora csalás és hazugság még nem volt a
magyar történelemben.
Ezért ez az ellenzék hazaárulást követ el, mert cinkosa a diktátornak, aki
már régóta nem is ura önmagának, hanem az oroszok kegyéből, az
oroszok pénzéből és az oroszok ügynökeként dolgozik és szívja ki ennek
az országnak a vérét, él királyként a tolvaj családjával Magyarország
nyakán, mint a Kreml magyar helytartója. Ez az ellenzék bűnös módon
asszisztál ahhoz, hogy Orbán a magyarok évezredes akaratával
szemben kivezeti Magyarországot a nyugati szövetségi rendszerből és a
hazug gyűlölet-popagandájával a magyar népet saját jótevői és barátai
ellen fordítja.
Mindezt annyi pénzért teszi az ellenzék, amivel nem megy semmire.
Ezért kénytelen külföldi támogatást igénybe venni, majd elszenvedni azt,
hogy ez a bűnöző tolvaj banda, amely az egész ország vagyonát ellopta
és sajátjaként használja fel, azt a hazug látszatot kelti velük szemben,
mintha Magyarország ellen külföldi beavatkozást vennének igénybe,
miközben Orbánt és bűntársait akár fegyveres erővel is le kellene
tartózniuk a megpuccsolt Alkotmány alapján, bíróság elé kellene
állítaniuk, és a rendszerüket meg kellene dönteniük. Ez a törvényes
követelmény velük szemben.

Nem sajnáljuk az ellenzéket, hogy vesszőfutásra vannak ítélve, naponta
alázzák meg őket, mert megérdemlik. Az első perctől kezdve el kellett
volna utasítaniuk az Orbán-rendszer törvényességét, de bármelyik perc
megfelelő, mert hivatkozás alapot percenként adnak, a történelmi tények
pedig a fülkeforradalomról, az Alkotmány eltörléséről, a rendszer
megváltoztatásáról vitathatatlanok. Ez az ellenzék tíz év előnyt adott
Orbánnak, és még mindig megpróbálják fenntartani a hamis látszatot,
egyre mélyebbre döngölve magukat a hazugságban.
Ha nem térnek vissza az alapkérdéshez, történelmi bűneik
menthetetlenek, s ha lesz egy igazi ellenzék, ha egyszer összeomlik
Orbán-rendszere, ők velük együtt semmisülnek meg, mint a rendszer
részei és bűntársai.
(nepszava.us)