Kis magyar disztópia

Posted by

>Konok Péter
>Kis híján 300 fővel emelné a kormány az iskolaőri állományt egy új
határozat értelmében. (HVG)
Tömegestől jelentkeznek a tanárok az új, rendőrségi tanári posztokra.
A legfrissebb rendelkezések szerint szeptember elsejétől minden
rendőrőrsön tanárok teljesítenek szolgálatot, akiknek feladata a szabatos
beszéd, a pontos számolás és a vizuális esztétika feletti őrködés lesz;
ennek érdekében szükség esetén akár arányos kultúrkényszert is
alkalmazhatnak.
Az első benyomások többnyire kedvezőek. A kispocsaji őrsön Kovácsné
Aranka néni, magyar nyelv- és irodalomszakos tanár sikerrel
megtanította Leverem Elemér Béla törzszászlós, körzeti megbízottnak a
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot; sort Vörösmarty Vén cigány című
verséből. Egy budapesti őrsön a szolgálatban lévő rendőrök özv.
Smutzer Alajosné (Annika néni) ének- és zenetanár vezényletével
kánonban Ady-verseket kardaloltak:
Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
Cigány-népek langy szívű sihederje,
Verje csak, verje, verje.
A felmérések szerint kevésbé népszerűek a matematikatanárok. Ők
időnként kénytelenek a logarléchez nyúlni, hogy a rendőri állományt
rávegyék a harmadfokú differenciálszámítási paleostatisztikai
halmazfüggvények deriválására.

Ezzel csattanós választ adtunk a Soros és Brüsszel fémjelezte
vérkombónak – mutatott rá Gulyás Gergely szóvivő. -A tizenkét éve
elmúlt nyolc évben a tanárok az iskolákban folyton unatkoztak. Most
végre hasznos rendvédelmi tevékenységet végeznek.;
– Nagyon örülök a sikernek  – nyilatkozta a meghatottságtól szipogva Pintér Sándor.
A várólista- gumibot- és nádpálcaügyi miniszter Felcsúton éppen egy salakos
és egy füves pedagógusi életpályát avatott.
-Ezzel sikerült végre a nagyszerű magyar pedagógusok megbecsültségét heti
168 órára növelnünk – tette hozzá.