Alkalmatlansági teszt

Posted by

Kizárólag közérdekű használatra!

A teszt kitöltése önkéntes.
A kérdésekre adott válaszok pontszáma a kérdés után zárójelben
van.
Aki az összes pontszám legalább kétharmadát eléri, az sikeres
alkalmatlansági vizsgabizonyítványt kap(hat).
Ezzel a bizonyítvánnyal, közép- és felső-, valamint legfelső
beosztású állásokra lesz ALKALMAS.
1. Tud-e folyamatosan, testbeszédét mimikáját kordában tartva
bármilyen helyzetben hazudni? (5 pont.)
2. Képes-e mások hazugságait alátátmasztani sajátjaival? (10
pont.)
3. El tudja-e magával hitetni, hogy Magyarország jelenleg a
legjobb úton halad a nemzetközi színvonalú alap-és
felsőoktatás fejlesztésében? (10 pont.)
4. A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén
meggyőződéssel taníttatná-e saját gyemekét, vagy gyermekeit
a jelenlegii hazai állami oktatási intézmények valamelyikében?
(10 pont.)
5. A harmadik kérdésre adott nemleges válasz esetén kérem
válassza ki saját véleménye szerint a jelenlegi, gyermekének
vagy gyermekeinek legjobb oktatási intézményt:
–hazai de egyházi
– külföldi, de állami
-hazai magánoktatás
-külföldi magánoktatás (5 pont)
6. Egyetért-e Ön az alábbi állítások valamelyikével?

a. Magyarországot az egész világ, azon belül az EU legtöbb
országának politikusai támadják.
b. Magyarországon a nemzeti kultúra virágzása irigységet vált
ki a világ többi országában.
c. A nemzeti kultúra alapja az állami elképzelések
megvalósítása, minden más hazugság.
d. Magyarország rengeteg alkotóművészt elvesztett, és ez
megkönnyíti a nemzeti kultúra megszilárdítását.
(15 pont)
7. Magyarországon egypártrendszer van, de ez a lehető legjobb
választás. (10 pont.)

FK

Címkép: Kispolgár