Megbukott a kormány pedagus életpálya-modellje

Posted by

Szemlélek
>Mi kérdeztünk, a pedagógusok osztályoztak – az eredmény beszédesen
lesújtó.
Feloldhatatlannak tűnik az ellentét az elmúlt hónapok, lassan már évek egyik
legkomolyabb társadalmi dilemmája, a pedagógusok megbecsülése témájában a
döntéshozók és a pedagógusok között. Míg a kormányzat részéről csupa pozitív
üzenet kíséri a közelgő módosítást – soha nem látott mértékű béremelésről, a
pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének javulásáról beszélnek –,
addig valahogy nem nagyon találni olyan pedagógust, aki ezt legalább részben
elhinné, nemhogy egyetértene vele. Állítólag pedig létezik egy csendes többség,
amely azt gondolja, hogy korrekt a tervezett szabályozás – legalábbis így gondolja
az egyik miniszter.
Annyi bizonyos, hogy a két fél közül valakinek az üzenete jelentősen sántít. A
Szemlélek részéről úgy gondoltuk helyesnek, ha megkérdezzük magukat a
pedagógusokat, köztük azokat is, akik nem emelik fel a hangjukat, mondhatni,
csendben alkotják a tanártársadalmat. Próbáltunk behozni egy újabb hangot ebbe
a közbeszédbeli kórusba, arra azonban mi sem gondoltunk, hogy a végeredmény
mennyire egyértelmű lesz. A vélemények széles eloszlásáról aligha beszélhetünk,
merthogy a magyarországi pedagógusok körében végzett felmérésünk egyértelműen
drámai állapotot tükröz.
Külön figyelmet érdemel, hogy a legrosszabb értékelést a döntéshozók pozitív
szándékába vetett bizalom témája hozta, míg a legjobb eredmény sem éri el,
csupán alulról súrolja a 2-es érdemjegyet. Akadt viszont olyan, aki azért kíván a
pályán maradni, mert elégedett a tervezett pedagógus életpályával – igaz, csupán
egyetlen ilyen válasz érkezett a 917-ből.
Hét kérdésben kértük klasszikus osztályzásra a pedagógusokat (1-es a
legrosszabb jegy, 5-ös a legjobb), ezekből szemelgetünk néhányat:
Az új életpálya modell bevezetésével a válaszok szerint jelentősen romlani fog a
pedagógusok helyzete: az osztályzatok átlaga 1,3.

A pedagógusokkal való kormányzati kommunikációt 1,15-re értékelték, míg a
pedagógusokról szóló aktuális kommunikáció 1,23-as osztályzatot kapott, amit
lefordíthatunk úgy is, hogy mélységesen megalázónak tartották.
A legmagasabb értékelést – 1,99, mondjuk ez is közel van a bukáshoz – az
intézmény fenntartójának a pedagógusokhoz való viszonya kapta.
A pályán maradást a válaszolók majd kétharmada vagy a gyerekek iránti
szeretetével vagy a pálya szeretetével indokolta. 17 százalék válasza viszont az
volt, hogy kevés ideje van a nyugdíjig, ezt majd csak kibírja valahogy.
A pályaelhagyást majd 37 százalék az alulfizetettséggel magyarázta, a válaszolók
negyede viszont a folyamatos megalázottsággal, a tisztelet hiányával.

A felmérés módszertana a realitáshoz igazodott: akkora megfélemlítettséget,
megtörtséget, kimagasló érzékenységet tapasztalunk jelenleg a magyar
pedagógusok körében, hogy a válaszadást nem láttuk reálisnak olyan személyes
adatok megadásához kötni, amelyek egy statisztikai értelemben vett reprezentatív
kutatás alapfeltételéül szolgálnának.
Bár nem feltételezzük, hogy ennek a felmérésnek komoly befolyásoló hatása
lenne a döntéshozók gondolkodására, mindenképp
hasznos belenézni a tükörbe, és elgondolkodni azon, amit ott látunk.

Tisztelet hiánya, megalázottság (25,1%)
1. Ön szerint hogyan változik a pedagógusok helyzete a pedagógusok új
életpályamodelljéről szóló törvény bevezetésével? (1-es = Rosszabb lesz,
5-ös = Jobb lesz)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,3
2. Ön szerint milyen a kormányzat aktuális kommunikációja a
pedagógusokkal? (1-es = Tiszteletlen, 5-ös = Tiszteletteljes)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,15
3. Ön szerint milyen a kormányzat aktuális kommunikációja a
pedagógusokról? (1-es = Tiszteletlen, 5-ös = Tiszteletteljes)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,23
4. Miként képviseli az Ön intézményének fenntartója az ott dolgozó
pedagógusok érdekeit? (1-es = Elégtelenül, 5-ös = Kiválóan)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,99
5. Ön mennyire elégedett a tervezett bérekkel, más foglalkozásokhoz
kapcsolódó keresetekhez és az inflációhoz viszonyítva? (1-es =
Semennyire, 5-ös = Teljesen)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,29
6. Ön szerint összességében hogyan változik a magyar oktatásügy
helyzete a pedagógusok új életpályamodelljéről szóló törvény
bevezetésével? (1-es = Rosszabb lesz, 5-ös = Jobb lesz)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,22
7. Ön mennyire bízik a jelenlegi kormányzat pozitív oktatásügyi
elkötelezettségében? (1-es = Semennyire, 5-ös = Teljesen)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,11
A hét kérdésre adott válaszok összesített átlaga: 1,33
8. Ha Ön nem tervezi elhagyni a pályát, mi motiválja leginkább a
döntésében?
Elsődlegesen: Érzelmi kötődés, a gyerekek szeretete tart a pályán (34,1%)
Másodlagosan: Pedagógusnak születtem, nem tudok elképzelni más
munkát magamnak (23,9%)
Harmadlagosan: Nyugdíj előtt ezt a pár évet már csak kibírom… (17,3%)
9. Ha Ön elhagyja a pedagógus pályát, mi motiválja leginkább a
döntésében?
Elsődlegesen: Alulfizetettség (35,7%)
Másodlagosan: Tisztelet hiánya, megalázottság (25,1%)
Harmadlagosan: Bizonytalan, folyton változó szakmai környezet (12,6%)
környezet (12,6%)